اخبار و مناسبتها

نکات مهم در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

نکات مهم در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
پنجشنبه چهاردهم شهريور 1398
تعداد بازدید:359

اطلاعیه در خصوص تحویل گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد

تحویل گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد تا 98/06/16
شنبه نهم شهريور 1398
تعداد بازدید:131

ارائه طرح نهایی کارشناسی

تحویل فرم در خواست تشکیل جلسه دفاعیه تا 98/06/07
سه شنبه پنجم شهريور 1398
تعداد بازدید:27

تحویل پایان نامه کارشناسی
طرح نهایی کارشناسی

آخرین مهلت تحویل طرح نهایی (پایان نامه کارشناسی) 12 شهریور ماه
سه شنبه یازدهم تير 1398
تعداد بازدید:82

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.