اخبار و مناسبتها

شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:287
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:129
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:87
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:105

    تقویم آموزشی

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.