اخبار و مناسبتها

تحویل پایان نامه کارشناسی
طرح نهایی کارشناسی

آخرین مهلت تحویل طرح نهایی (پایان نامه کارشناسی) 12 شهریور ماه
سه شنبه یازدهم تير 1398
تعداد بازدید:37
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:435
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:199
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:143

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.