اخبار و مناسبتها

کارگاه موسیقی گردشگری ایران

برگزاری کارگاه موسیقی گردشگری ایران توسط دانشکده
سه شنبه نوزدهم آذر 1398
تعداد بازدید:1
دوشنبه هیجدهم آذر 1398
تعداد بازدید:7

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97
شنبه شانزدهم آذر 1398
تعداد بازدید:14
چهارشنبه سیزدهم آذر 1398
تعداد بازدید:6

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.