اخبار و مناسبتها

شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:88
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:44
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:24
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:26

    تقویم آموزشی

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.