اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : مینو قره بگلو

  گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری - معماری
  محل تحصیل : دانشگاه تهران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی : 204
  تلفن : 04135541812
  فاکس : 35419970
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1395/09/21
   

  مجلات معتبر:

  عنوان مقاله

  نام مجله

  تاریخ چاپ

  Children interaction with urban play spaces

  Tabriz, Iran

  Visual studies

  ISI Index

  ISSN:1472-586x

  April 2007

  تصویر – متن به روایت کودکان

  فصلنامه  "سه علامه تبریزی" -  دانشگاه تبریز

  سال چهارم، شماره سیزدهم ، بهار 1386

  مسئولیت‌های شهر نسبت به محل بازی کودکان

  مجله علمی" منظر"

   

  دوره 2- شماره 10

  شهریور 1389

  کیفیت فضای باز شهری در تعامل با کودکان

  فصلنامه"مطالعات شهر ایرانی - اسلامی"

  علمی- پژوهشی

  شماره 6

  زمستان 1390

  نقش عوامل محیطی در پرورش خلاقیت کودکان

  مجله علمی "منظر"

  علمی- ترویجی

  دوره 4- شماره 19

  شهریور 1391

  گونه شناسی روشهای تحقیق در مطالعات محیطی کودکان

  دو فصلنامه "نامه معماري و شهرسازي"

  علمی- پژوهشی

  شماره 9

  پاییز و زمستان 1391

  ارتقا تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی

  (مورد پژوهی: سه گونه فضای باز مسکونی در شهر تبریز)

  فصلنامه " هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)"

  علمی- پژوهشی

  دوره 18 - شماره 2

  تابستان 1392

  گونه شناسی مجتمع های مسکونی، گامی موثر در طراحی باکیفیت مجموعه های مسکونی معاصر

  (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر تبریز)

  دو فصلنامه "نامه معماري و شهرسازي"

  علمی- پژوهشی

  شماره 14

  بهار و تابستان 1394

  Parametric Design pattern Language and Geometric Patterns in Historical Domes
  in Persian Architecture

  CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA

  ISI Index

  ISSN:0254-0223

  Vol. 29
  No:7-1

  2014

  Typology of Cognitive Research Methods in Urban Design Studies

  CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA

  ISI Index

  ISSN:0254-0223

  Vol. 29
  No:7-2

  2014

  بررسی فرایند دلبستگی به مکان در مطالعات شهری با رویکرد روانشناسی شناختی

  فصلنامه "تازه های علوم شناختی"

  علمی -پژوهشی

  سال 17 شماره 1

  بهار 1394

  Regenerating the"Creative Place" :A new approach in promoting contemprory heritage of Islamic-Iranian city

  Current World Environment

  ISI Index

  ISSN:0973-4929

  Vol 9-3

  December 2014

  الگوواره روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره 3 - شماره 1

  1394

  بررسی تطبیقی خانه های تک واحدی و آپارتمانی در ایجاد حس رضایت ساکنان(بررسی موردی در شهر زنجان)

  فصلنامه "آرمان شهر"

  علمی-پژوهشی

  شماره 23
  تابستان 1397

  بینشی نوین در قطبهای خلاق شهری(پتانسیل های فضای هم پیوند با میدان نقش جهان و دانشگاه هنر اصفهان به عنوان مکان جاذب طبقه خلاق)

  فصلنامه "باغ نظر"

  علمی-پژوهشی

  شماره 45
  اسفند  1395

  بررسی تاثیر عوامل فردی بر فرایند دلبستگی به مکان با رویکرد روانشناسی شناختی
  (مورد پژوهی: محله قره باغی تبریز)
  فصلنامه هنرهای زیبا(معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  دوره 21- شماره 2 - تابستان 1395
  شناسایی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر پاسخ دهندگی محله از منظر جهان بینی اسلامی

  فصلنامه نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری نوین معماری و شهرسازی

  علمی -پژوهشی
  دوره 7 - شماره 1
  بهار 1396

  مبانی شکل گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی

  دو فصلنامه فیروزه اسلام(پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی)
  در حال اخذ مجوز علمی-پژوهشی
  شماره 3 ،
  پاییز - زمستان 1395

  ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین روستای سرند از مساکن احداثی بعد از زلزله

  فصلنامه مسکن و محیط روستا
  علمی- پژوهشی
  دوره 36- شماره 160
  زمستان 1396
  Investigation of the place attachment process in the neighborhood with a cognitive psychological approach(case study:The Gharebaghis' neighborhood of Tabriz) International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning
  علمی- پژوهشی
  December 2017
  شکل گیری فضا در اثر پیوند مفهومی"موسیقی -ریاضی" در معماری(مطالعه موردی: جلو خان و آسمانه گنبدخانه مسجد شیخ لطف الله اصفهان)

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره 5- شماره 2 - تابستان 1396

  ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت روانی و حس سلامتی ساکنین (مورد پژوهی محله رشدیه تبریز)

  فصلنامه هنرهای زیبا(معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  دوره 22 - شماره 2
  تابستان 1396
  تاثیر و تاثرات تعاملات اجتماعی بر خلق مکان در معماری اسلامی نشریه شباک
   
  سال دوم - شماره 8و 9
  آبان و آذر 1395
  The Characters and Meaning of Third Place in Historical Urban Space of Iran Journal of Islamic Architecture Volume 4
  Issue 4
  December 2017
  شناسایی معیارهای طراحی منظر شهری با رویکرد پاسخ دهی محیطی(نمونه موردی:سرای محله جملزاده) نشریه هفت شهر شماره 55و 56- پاییز و زمستان 95

  ارزیابی مراکز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ دهی محیطی (نمونه موردی: منطقه مرکزی شهر گنبدکاووس)

  فصلنامه " مطالعات شهری کردستان"

  علمی-پژوهشی

  دوره 7 - شماره 27
  تابستان1397

  چارچوب نظری سنجش معیارهای رضایت‌مندی سکونتی با رهیافت روانشناسی دین از دیدگاه شناخت شناسی

  فصلنامه "مدیریت شهری"

  علمی -پژوهشی
  شماره 49
  زمستان 1396
  Exploring the Relationship between Music and Architecture and Mathematics
   

   Network JournalNexus

  ISI ( IF=0.488)

  Scopus (Q1)

  Volume 20, Issue 2, July 2018

  https://doi.org/10.1007/s00004-018-0381-0
  مفهوم مشارکت در محیط از منظر اندیشه ­ی اسلامی و اندیشه­ ی غربی

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره 6 - شماره 1
  بهار 1397
  واکاوی نقش تصاویر ذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات(مطالعه موردی محله شتربان تبریز) فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه‌ای )
  علمی-پژوهشی
  سال نهم -شماره 1
  زمستان97
  شناسایی و تبیین برنامة درسی پنهان آموزش معماری (مطالعة موردی: دانشکدة معماری دانشگاه ایلام) فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران
  علمی-پژوهشی
  دوره 12- شماره 45
   تابستان 1396
  وونروف، بررسی مولفه های منظر شهری در خیابان برای زندگی فصلنامه منظر
  علمی -ترویجی
  شماره 43
  تابستان 1397
  تاریخ ذهنیت عامه عاملی تاثیرگذار بر کیفیت مسکن فصلنامه هنرهای زیبا(معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  دوره 23 - شماره 1
  بهار 1397
  قابلیت های محیط در ارتباط با مراتب حیات انسانی فصلنامه مطالعات شهر ایرانی -اسلامی
  علمی -پژوهشی

  ویژه نامه شماره 31
  بهار 1397
  عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانه شناسی در معماری - مطالعه موردی مسجد کبود تبریز دوفصلنامه جاویدان خرد
  علمی -پژوهشی
   دوره 15، شماره 33
  بهار و تابستان1397

  بررسی تطبیقی تعامل کودک با محیط شهری از منظر اندیشه اسلامی و غربی

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره ۶، شماره ۳
  پائیز-۱۳۹۷
  Biophilic Perception in Urban Green Spaces (Case Study: El Gölü Park, Tabriz)

  International Journal of Urban Sciences
  Scopus (Q2)

  Published online: 31 Jan 2019
  DOI:10.1080/12265934.2019.1568284
  بررسی تطبیقی الگوهای مکان-رفتار در مساکن قبل و بعد از زلزله روستای زلزله زده سرند مجله  پژوهشهای روستائی دوره 10 -شماره 1
  بهار 1398
  (DOI):  10.22059/jrur.2019.262446.1268
   
  Identification and explanation of life factors in traditional houses in Yazd; based on grounded theory International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning
  علمی- پژوهشی

  Issue 1

  6 2019-

  معماری میان‌افزا؛ رویکردی میان رشته‌ای برای طراحی در بافت تاریخی
  نمونه‌ی موردی: مجموعه‌ی تجاری مشروطه در بافت تاریخی بازار تبریز

  فصلنامه "باغ نظر"

  علمی-پژوهشی

  دوره 16 ، شماره 76

  مهرماه 1398

  ارزیابی برنامة درسی پنهان رشتة معماری بر اساس اخلاق اسلامی فصلنامه صفه
  علمی-پژوهشی
  سال 2- - شماره 84
  بهار 1398
  شهر مربی کودک:بازتولیدالگوی شهر دوست دار کودک در بستر ایرانی-اسلامی

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره 7 - شماره 1
  بهار 1398
  بازشناسی مفهوم ارزش در رابطه انسان و محیط در فضاهای باز سکونتی در معماری سنتی ایران فصلنامه هنرهای زیبا(معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  بهار 1398
  دوره 24 شماره 1
  تبیین زبان الگویِ ویژگی‌ فضایی مدارس مقطع متوسطه شهر تبریز دو فصلنامه پژوهش‌های معماری و محیط دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397
  An Analysis of the Motivating Factors Underlying the Hidden Curriculum Components through the Lens of the Iranian Students of Architecture: A Qualitative Study Teaching and Teacher Education
  IF=2.473
  JCR(Q1)
  Volume 86, November 2019, 102841

  https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.05.007
  بررسی عناصر شکل دهنده هویت کالبدی بر اساس نقشه های شناختی شهروندان نمونه مورد پژوهی:محله دوچی تبریز

  فصلنامه "آرمان شهر"

  علمی-پژوهشی

  پذیرش جهت چاپ
  ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر مسکن بومی در روستای نسمه شهرستان پاوه فصلنامه مسکن و محیط روستا
  علمی- پژوهشی
  شماره 167 پاییز 98

  کتب

   ترجمه :
  روش های تحقیق در روانشناسی محیط ، رابرت گیفورد  سمينارها و کنفرانس هاي ملي يا بين المللي

  عنوان مقاله

  عنوان و محل سمينار يا کنفرانس

  تاریخ

  معرفي روستاي اشتبين

  كنگره بين المللي ارگ بم

  26 تا 31 فروردين 1385

  Children interaction with play spaces

  Conference of the International Visual Sociology Association

  University of  “Carlo Bo”Italy , Urbino

  July 2006

  تعامل كودكان با فضاهاي باز در شهر

  كنگره بين المللي طراحي شهري اصفهان

  13 تا 17  شهريور 1385

  اسلام و شهرسازی(خلاصه مقاله)

  همایش تجلی حسن محمدی در هنر

  اسفند 1384

  نقش متقابل مسجد و شهر اسلامی(خلاصه مقاله)

  همایش تجلی حسن محمدی در هنر

  اسفند 1384

  Child friendly cities:An Iranian prespective

  CSAAR

  Instant Cities Conference

  American University of Sharjeh

  April 2008

  روندآموزش خلاق در طراحی معماری مدرسه ( تغییر نگرش در محتوی موضوع)

  سومین همایش آموزش معماری

  دانشگاه تهران

  19 آبان 1387

  طرح جامع بخش اورژانس مرکز آموزشی،درمانی امام خمینی (ره)

  کنفرانس  ملي طب اورژانس

  آذر 1387

  Talking and Walking Sustainability with Children: A Review on the Role and Place of Children in Traditional Architecture of Iran

  CSAAR

  sustaiable Architecture and urban development

  Jordan university

  July 2010

  جوَ محیط یادگیری آتلیه معماری

  چهارمین همایش آموزش معماری

  دانشگاه تهران

  18-19 دی ماه 1390

  طراحی فضاي شهري متاثر از تعامل کودك با محیط با تاکید بر ایجاد خلاقیت در کودکان

  اولین همایش ملی معماری، مرمت و شهرسازی و محیط زیست پایدار- دانشگاه شهید مفتح همدان

  شهریور 1392

  چالش های بازآفرینی فضاهای باز مسکونی معاصر با هویت اسلامی

  دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  آذر ماه 1392

  بازآفرینی "مکان خلاق" رویکردی نو در ارتقای کیفی مراکز تاریخی شهر اسلامی معاصر

  دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  آذر ماه 1392

  باز آفرینی مفهوم کوچه در معماری اسلامی- ایرانی معاصر (خاستگاه فعالیت‌های فیزیکی و اجتماعی کودکان)

  دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  آذر ماه 1392

  مولفه های محیطی تاثیرگذار در ارتقاء تعاملات اجتماعی در محلات مسکونی معاصر با رویکرد به فرهنگ ایرانی- اسلامی

  دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  آذر ماه 1392

  بررسی آثار زندگی بلندمرتبه بر کودکان

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

  آذر ماه 1392

  آموزشی نو در کالبدی نو

  همایش ملی جفرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار- تهران

  اسفند 1392

  بازشناسی عناصر شهرخلاق در ارتباط با پایداری منظر فرهنگی شهر سنتی

  همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

  دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

  اردیبهشت 1393

  روش های تحقیق در مطالعات طراحی شهری با رویکرد روانشناسی شناختی

  همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

  دانشگاه یزد

  مهرماه 1393

  ارزیابی روش های سنجش ادراک محیطی مخاطبان در مطالعات معماری و شهرسازی

  همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

  دانشگاه یزد

  مهرماه 1393

  بررسی مولفه های تاثیرگذار در طراحی مسکن بوم محور و پایدار در نواحی روستایی زلزله زده

  دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری - تبریز

  آذرماه 93

  ارزیابی امنیت زنان در سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر ارزش های اسلامی - ایرانی

  اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس نهران

  دی ماه 1393

  بازآفرینی مفهوم کوچه با تاکید بر ارزش های اسلامی - ایرانی

  اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران

  دی ماه 1393

  مولفه های توسعه پایدار در طراحی مسکن روستایی

  اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران

  دی ماه 1393

  معیارهای مکانی جاذب طبقه خلاق

  اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران

  دی ماه 1393

  ادراک شاخصه های سفابخشی محیط های طبیعی و کاربرد آن در طراحی محیط انسان ساخت

  اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران

  دی ماه 1393

  شناسایی مولفه های معماری تاثیرگذار بر طراحی معماری فضای وحدت گرا

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری

  مرداد 1394

  راز ماندگاری پیاده راه جلفای اصفهان بعنوان مکان سوم

  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیر ساخت شهری

  مرداد 1394

  مقایسه تطبیقی مفهوم خلاقیت از منظر اندیشه اسلامی با رویکردهای مطرح در اندیشه غربی

  دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران

  اسفند 1394

  تبین مولفه های محیطی موثر بر ارتقا خلاقیت برمبنای رویکرد شناختی

  دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی - دانشگاه تربیت مدرس تهران

  اسفند 1394

  شناسایی معیارهای طراحی شهری با رویکرد پاسخدهی محیطی همایش ملی منظر- دانشگاه شهید بهشتی تهران اردیبهشت 95
  تسخیر یا قسر طبیعت همایش ملی منظر- دانشگاه شهید بهشتی تهران اردیبهشت 95
  هندسه فضایی - اجتماعی محیط یادگیری در اسلام کنفرانس بین اللمللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی خرداد 95
  بررسی بین طرحواره ذهنی و معماری کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری دی ماه 1395
  ابعاد کیفیت محیط های سکونتی با رویکرد جامع نگر کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری دی ماه 1395
  بررسی سلسله مراتب بعنوان ویژگی برای خانه(بررسی در خانه های سنتی و معاصر) کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری دی ماه 1395
  مولفه های تاثیر گذار در شفابخشی طبیعت از منظر اندیشه اسلامی و محققان معاصر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران خردادماه 1396
  جستار مولفه های تاثیرگذار اصالت مکان معماری موزه ها دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران خردادماه 1396
  رابطه بین فرهنگ جامعه و رفتار استفاده کنندگان فضا با رویکرد تاریخ ذهنیت عامه کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری شهریور  ماه 1395
  واکاوی مفهوم مشارکت در محیط در بازار تبریز کنفرانس بین المللی عمران، معماری  و شهرسازی ایران معاصر مردادماه 1396
  آسایش و بررسی تطبیقی عوامل موثر در حصول آسایش کلی در محیطهایِ طبیعیِ شهری سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم شهریورماه 1396
  واکاوی ابعاد تصاویر ذهنی درایجاد حس مکان درمحله کنفرانس بین المللی عمران، معماری  و شهرسازی ایران معاصر مرداد ماه 1396
  بررسی حس تعلق در محله شتربان شهر تبریز سومین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و طراحی شهری شهریور 1397
  طراحی قابلیت محور، رویکردی روانشناسانه در طراحی محیط پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری دی ماه 1396
  مراتب نیازهای انسان در فضاهای سکونتی پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری دی ماه 1396
  پژ.هشی پیرامون جنات و بهشت عدن در راستای عناصر شناسی و بازآفرینی در معماری نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی تیرماه 1397
  مولفه های پایداری اججتماعی مسکن از منظر اندیشه اسلامی کنفرانس بین المللی عمران، معماری  و شهرسازی ایران معاصر مرداد ماه 1396
  بررسی عوامل موثر بر گسست از عالم مادی و پیوست معنایی در نیایشگاه(نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری آذرماه 1397
  تاثیر بناهای تاریخی بر حافظه تاریخی در گذر زمان سمپوزیوم بین المللی مفهوم زمان، فضا  و حرکت در هنر دی ماه 1397
  خردمحوری در تعاملات انسان و محیط دومین کنگره بین المللی ن.آوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی آذرماه 1398


   

   
   

  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.