اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
 فرهاد  آخوندی
نام استاد : فرهاد آخوندی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135412138
ایمیل :
مازیار آصفی
نام استاد : مازیار آصفی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : کارگاه طراحی شهری 1
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541816
ایمیل :
فرهاد احمدنژاد
نام استاد : فرهاد احمدنژاد
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی : رتبه: استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
اطلاعات تماس: تلفن: 04135539283، 09144014058   ایمیل: F.ahmadnejad@tabriziau.ac.ir.
سمت فعلی: مشاور دانشکده معماری و شهرسازی( امور تحصیلات تکمیلی)، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
علاقمندیهای پژوهش: 1- ادراک بصری و ادراک زمان در معماری 2-  تحلیل روندها و داده های عددی در معماری.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 214
ایمیل :
آزیتا بلالی اسکویی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539201
ایمیل :
محمدعلی بنی هاشم
نام استاد : محمدعلی بنی هاشم
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539201
ایمیل :
حامد بیتی
نام استاد : حامد بیتی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری - معماری
تلفن : 04135559545
ایمیل :
محمدتقی پیربابایی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
ایمیل :
فرزین حق پرست
نام استاد : فرزین حق پرست
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541090
ایمیل :
مجتبی روشن
نام استاد : مجتبی روشن
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539201
ایمیل :
یاسر شهبازی
نام استاد : یاسر شهبازی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سازه های هوشمند و فناوری معماری
تلفن : 04135541814
ایمیل :
عباس غفاری
نام استاد : عباس غفاری
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 35412136
ایمیل :
مینو قره بگلو
نام استاد : مینو قره بگلو
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی : دکتر مینو قره بگلو دکتری تخصصی معماری را در سال 1391 از دانشگاه تهران در زمینه روانشناسی محیطی اخذ نموده است. در سال 2011 اقدام به گذراندن دوره تکمیلی در دانشکده معماری و طراحی شهری، دپارتمان معماری منظر دانشگاه تکنولوژی وين اتريش نموده است. عمده تحقیقات وی بر حوزه روانشناسی محیط و ویژگی های ادراکی فضایی محیط متمرکز است.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری - معماری
تلفن : 04135541812
ایمیل :
 محمدعلی کی نژاد
نام استاد : محمدعلی کی نژاد
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 35412135
ایمیل :
لیلا مدقالچی
نام استاد : لیلا مدقالچی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
ایمیل : EmailImage
آیدا ملکی
نام استاد : آیدا ملکی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 35541812
ایمیل :
اصغر مولائی
نام استاد : اصغر مولائی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541811
ایمیل :
مرتضی میرغلامی
نام استاد : مرتضی میرغلامی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی : مرتضی میرغلامی، متولد سال 1355 در شهر مشهد، تحصیلات ارشد خود را در رشته معماری دانشگاه علم و صنعت در سال 1381 و دوره دکترا را در دانشگاه ملبورن استرالیا در سال 1388 به اتمام رساند و از همان سال در دانشگاه هنر اسلامی تبریز به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار می باشد.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : سیر اندیشه ها در شهرسازی,سیر اندیشه ها در شهرسازی
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539208
ایمیل :
مهدی نارنگی
نام استاد : مهدی نارنگی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135419971-5
ایمیل :
احد نژاد ابراهیمی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
ایمیل :
مسعود وحدت طلب
نام استاد : مسعود وحدت طلب
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541809
ایمیل :
پریسا هاشم پور
نام استاد : پریسا هاشم پور
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 35541083
ایمیل :
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.