اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
عباس غفاری
نام استاد : عباس غفاری
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135549591
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/abbas ghaffari
ایمیل :
مینو قره بگلو
نام استاد : مینو قره بگلو
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی : دکتر مینو قره بگلو دکتری تخصصی معماری را در سال 1391 از دانشگاه تهران در زمینه روانشناسی محیطی اخذ نموده است. در سال 2011 اقدام به گذراندن دوره تکمیلی در دانشکده معماری و طراحی شهری، دپارتمان معماری منظر دانشگاه تکنولوژی وين اتريش نموده است. عمده تحقیقات وی بر حوزه روانشناسی محیط و ویژگی های ادراکی فضایی محیط متمرکز است.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری - معماری
تلفن : 04135541812
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/MinouGharehbaglou
ایمیل :
 محمدعلی کی نژاد
نام استاد : محمدعلی کی نژاد
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مهندسی محیط زیست
تلفن : 35412135
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Dr. Mohammadali Kaynejad
ایمیل :
لیلا مدقالچی
نام استاد : لیلا مدقالچی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
آیدا ملکی
نام استاد : آیدا ملکی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 35541812
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Aida Maleki
ایمیل :
اصغر مولائی
نام استاد : اصغر مولائی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541811
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Asghar Molaei
ایمیل :
مرتضی میرغلامی
نام استاد : مرتضی میرغلامی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی : مرتضی میرغلامی، متولد سال 1355 در شهر مشهد، تحصیلات ارشد خود را در رشته معماری دانشگاه علم و صنعت در سال 1381 و دوره دکترا را در دانشگاه ملبورن استرالیا در سال 1388 به اتمام رساند و از همان سال در دانشگاه هنر اسلامی تبریز به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار می باشد.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : سیر اندیشه ها در شهرسازی,سیر اندیشه ها در شهرسازی
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539208
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Morteza Mirgholami
ایمیل :
مهدی نارنگی
نام استاد : مهدی نارنگی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135419971-5
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
احد نژاد ابراهیمی
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Ahad Nejad Ebrahimi
ایمیل :
مسعود وحدت طلب
نام استاد : مسعود وحدت طلب
گروه آموزشی : گروه معماری و شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541809
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Massud Wahdattalab
ایمیل :
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.