تاریخ : پنجشنبه 7 آذر 1398
کد 34

فراخوان برگزاری مسابقه ملی طراحی معماری سردر ورودی اصلی دانشگاه شیراز

مسابقه ملی طراحی معماری سردر ورودی اصلی دانشگاه شیراز

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.