تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1398
کد 36

برنامه کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته پژوهش

برنامه های هفته پژوهش

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.