تاریخ : سه شنبه 19 آذر 1398
کد 39

کارگاه موسیقی گردشگری ایران

برگزاری کارگاه موسیقی گردشگری ایران توسط دانشکده

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.