تاریخ : سه شنبه 26 فروردين 1399
کد 50

برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان بایستی فایل پایان نامه خود را قبل از تاریخ دفاع به داورهای محترم ارسال نمایند
دانشجویان محترم میتوانند برنامه دفاع را از اینجا دانلود نمایند

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.