تاریخ : دوشنبه 24 شهريور 1399
کد 70

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویان کارشناسی ارشدی که در نیمسال دوم 99-98 فقط واحد پایان نامه را داشتند و اقدام به حذف ترم ننموده اند تا 31 شهریورماه فرصت دارند تا در صورت عدم دفاع تا آخر تابستان اقدام به حذف ترم بدون احتساب سنوات نمایند و تقاضای خود را طی فرم الصاقی حداکثر تا 31 شهریور ماه به ایمیل  postgrad.tabriziau@tabriziau.ac.ir ارسال نمایند. 

فرم حذف ترم بدون احتساب سنوات

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.