مدیریت

 
    ریاست دانشکده
    دکتر محمدتقی پیربابایی

    تلفن: 04135539208
    دورنگار:04135539200

    رایانامه: pirbabaei@tabriziau.ac.ir

    معاون دانشکده

    دکترلیلا مدقالچی

    تلفن: 04135539206
    دورنگار:04135539200

    رایانامه l.medghalchi@tabriziau.ac.ir

    کارشناس و مسئول دفتر دانشکده معماری

    محمد رضا امیری

    تلفن: 04135539207
    دورنگار:04135539200

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.