اخبار و مناسبتها

شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:233
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:96
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:66
شنبه نوزدهم خرداد 1397
تعداد بازدید:79

    تقویم آموزشی

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.