مدیریت


سرپرست دانشکده
دکتر مرتضی میرغلامی

تلفن: 04135539207
دورنگار:04135539200

رایانامه mirgholami@gmail.com  

.......................................................

معاون دانشکده

دکتر پریسا هاشم پور

تلفن: 04135539206
دورنگار:04135539200

رایانامه p_hashempour@tabriziau.ac.ir

.......................................................

کارشناس و مسئول دفتر دانشکده معماری

محسن شیوایی اسکویی

تلفن: 04135539207
دورنگار:04135539200

رایانامه: m_shivayi@yahoo.com

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.