مدیریت

 
    سرپرست دانشکده
    دکتر مرتضی میرغلامی

    تلفن: 04135539207
    دورنگار:04135539200

    رایانامه mirgholami@gmail.com

    معاون دانشکده

    دکترلیلا مدقالچی

    تلفن: 04135539206
    دورنگار:04135539200

    رایانامه l.medghalchi@tabriziau.ac.ir

    کارشناس و مسئول دفتر دانشکده معماری

    محسن شیوایی اسکویی

    تلفن: 04135539207
    دورنگار:04135539200

    رایانامه: m_shivayi@yahoo.com

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.