معرفی دانشکده

  مجموعه دانشكده معماري و شهرسازي:
اولین بنای مجموعه تاريخي و فرهنگي و با ارزش دانشكده معماري و شهر سازی از محل عطاياي مقام معظم رهبري خريداري و مرمت شده است .  این مجموعه  در بلوک شهری به مساحت 22000 متر مربع به شماره های 1850 و 7498 در تاریخ 1381/11/12  در فهرست آثار ملي كشورثبت شده  مشتمل بر 10باب  خانه   تاریخی به نامهاي گنجه‌اي‌زاده، بهنام ، قدكي ، صدقیانی ، معمار علی تبریزی(گوهریون) ،استاد رضا معماران(جواهریان)و نجفقلی خان (غفاریان)مي‌باشد .
 
 
 
 
 
ساختمان قدكي :
اين بنا متعلق به اواسط دوران قاجار بوده و مساحت كلي آن 1340 متر مربع و زيربناي آن حدود 873 متر مربع مي‌باشد.فضاي تالار و حوضخانه با سقف‌كاربندي شده و حوض سنگي و اروسي هاي منحصر به فرد اين ساختمان آن را از ساير بناهاي اين مجموعه متمايز كرده است.
 
ساختمان بهنام :
 
اين ساختمان قديميترين بناي اين مجموعه ميباشد كه از اواخر دورة زنديه و زلزله ويرانگر سال 1193 هجري قمري به يادگار مانده است و تالار چليپايي بسيار زيبا با فضاي مهتابي و نقاشيها و تزئينات هنرمندانة آن مدعايي بر ابتکار هنرمندان آذری عصر زنديه مي‌باشد. مساحت كل اين ساختمان 1900 متر مربع و زيربناي آن در حدود 840 متر مربع مي‌باشد. 
 
ساختمانهاي گنجه‌اي‌زاده : مشتمل بر 2 بنا
 
اين ساختمانها در دو ضلع شمالي و غربي مجموعه به صورت متصل به هم قرار دارن.د ساختمان ضلع شمالي در اواخر دورة قاجار و ساختمان ضلع غربي اوايل حكومت پهلوي اول ساخته شده است و مساحت تقريبي آنها 4542 متر مربع بوده و زيربناي آنها حدود 729 متر مربع مي‌باشد. اين ساختمانها به تبعيت از سبك رايج اين دوره به صورت معماري كاملاً برونگرا بنا شده و در تزئينات آنها از آرایه های معماري نئوكلاسيك مانند سنتوري و سرستونهاي كرنتين استفاده شده است. 
 
ساختمان معمار علی تبریزی (گوهریون)
استاد رضا معماران (جواهریان)
نجفقلی خان (غفاریان)
کوشک( دفتر فنی)
 
هر ساله دانشجويان از طريق آزمون سراسري در مقاطع كارشناسي مهندسي معماري ،مهندسی شهر سازی ،کارشناسي ارشد مهندسي ( معماري ،معماري اسلامي و فناوری معماری )، کارشناسی ارشد طراحی شهری و دکتری (معماری اسلامی و شهر سازی اسلامی) جهت تحصيل در اين دانشکده پذيرفته مي‌شوند كه به تدريج با آماده‌سازي ساختمان های در دست مرمت پرديس دانشکده در آيندة نزديك، رشته‌هاي بین رشته ای و جدید دیگر نيز راه اندازی خواهد شد.

 
 
ساختمان صدقیانی :مشتمل بر 2 بنا و در حال مرمت می باشد.  
 
 
 
 
 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.