اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : احد نژاد ابراهیمی

  گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1385
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری - معماری
  محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران
  تاریخ تولد : 1355
  خط داخلی : 04135539207
  تلفن : 04135539208
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1402/04/24
   
  عنوان مقاله نام مجله تاریخ چاپ  
  باز خوانی میدان صاحب آباد تبریز از روی اسناد مطراقجی و شاردن بر اساس متون تاریخی مجله علمی و پژوهشی هنر های زیبا- شماره 25 1385 1
  تاثیر تغییر مذهب بر تغییر فضاهای مذهبی ارامنه
  مطالعه موردی: کلیسای سنت استپانوس
  مجله علمی و پژوهشی هنرهای زیبا - شماره 39 1388 2
  هندسه و تناسبات در معماری دوره ترکمانان قویونلو
  مسجد کبود(فیروزه جهان اسلام)
  مجله کتاب ماه علوم و فنون - دوره دوم- سال چهارم-شماره پنجم-پیاپی 129 1388 3
  نقش و جایگاه مجموعه های تاریخی فرهنگی در توسعه محله مطالعه موردی:دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز فصلنامه تحلیلی، پژوهشی معماری و شهرسازی جستارهای شهرسازی- سال 11، شماره 39و40 1391  
  ارزش و ارتباط آن با رویکرد مداخله در آثار تاریخی -فرهنگی دو فصلنامه علمی و پژوهشی مرمت و معماری،سال سوم ،شماره 6 1393 4
  حصار نجف قلی خان و شکل گیری و توسعه تبریز در دوره قاجار مجله فصل نامه پژوهشی مطالعات میان رشته ای تاریخ و تاریخ نگاری –سال اول-شماره اول 1393 5
        6
  احیای مجموعه سید حمزه احیای بخشی از هویت تبریز پیام میراث 1383 7
  Effective Factors in structural development of Iranian historical bazaars Case study: Tabriz bazaa Journal of basic and applied scientific research- number 3 vol. 2 - ISI index 2013 8
  IMPACTS OF CLIMATE ON GENESIS OF VERNACULAR ARCHITECTURE OF DIFFERENT PARTS OF IRAN: CASE STUDY OF COLD AND DRY AZERBAIJAN – IRAN international journal on sustaiable tropical design research and practice (Alam Cipta)- volume 6-issue 1-june 2013 2013 9
  IMPACTS OF URBAN PASSAGES ON FORMATION OF IRANIAN BAZAARS: Case Study of the Historic Bazaar of Tabriz International Journal of Architectural Research (IJAR). 07/2013; 61(7 (2)):61-75. 2013 10
  Introversion and Its Role in Iranian Architecture and Urbanism genesis and development
   
  International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) 12/2013; 7(8):462-473. 2013 11
  Dome`s Internal decorative elements in Persian Architecture, Case study: Yazdi-bandi
   
  ALAM CIPTA, International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice. 01/2013; 6(2):113-127. 2013 12
  Parametric Design pattern Language and Geomet ric Patterns in _Persian architecture Ciência e Técnica Vitivinícola-vol29.number 7-2014 2014 13
  مقاوم سازی گنبدهای تاریخی درایران مطالعه ی موردی: مقاوم سازی گنبد سلطانیه به وسیله ی حلقه ی بتنی فصلنامه صنعت مقاوم سازی و بهسازی-تنها نشریه تخصصی مقاوم سازی و بهسازی در ایران-شماره 4-3 از سری جدید (شماره بیست و سه و بیست و چهار) زمستان91- بهار92 14
   
  عنوان مقاله عنوان و محل سمينار يا کنفرانس تاریخ  
  از صاحب آباد تا نقش جهان (مطالعه و برسی تطبیقی تاثیر پذیری میدان نقش جهان از میدان صاحب آباد تبریز) همایش بین المللی مکتب اصفهان 1385 1
  آموزه های مهرازی مسجد پیامبر (ص) همایش تجلی حسن محمدی در هنر 1385 2
  مطالعه روند تهیه طرح ساماندهی و بهسازی مقابر تاریخی در استان آذر بایجان شرقی اولین همایش اماکن مقدس- معماری معاصر و توسعه حریم حضرت رضا (ع) 1386 3
  راهکارها و ظرفیت های نهان مدیریت انرژی در بناهای تاریخی همایش مقررات ملی ساختمان 1386 4
  برریس تطبیقی متون و اسناد تاریخی برای تبین ساختار و نظام شهر سازی تبریز گردهمایی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی و آل جلایر 1387 5
  بناهای تاریخی در خدمت صنایع دستی- سیاستی برای پایداری دو هدف راهکارهای توسعه صنایع دستی ایران 1387 6
  معماری داخلی در بناهای تاریخی- توانمندیها و چالش ها کنفرانس طراحی و معماری داخلی 1388 7
  نقش تزیینات وابسته به معماری در شکا گیری و چیدمان فضاهای خانه های تاریخی کنفرانس طراحی و معماری داخلی 1388 8
  هندسه و تناسبات در معماری دوره ترکمانان قویونلو- مطالعه موردی مسجد کبود تبریز همایش بین المللی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1388 9
  آسیب شناسی ارایه دروس تاریخ معماری در دانشکده های معماری ایران همایش هنر پژوهی 1388 10
  مطالعه تطبیقی طرح ساماندهی و بهسازی محور تاریخی و فرهنگی خیابان تا شتربان تبریز
  (مسجد کبود-بازار تاریخی-مجموعه صاحب الامر)
  همایش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و تاریخی
  شیراز
  1389 11
  تاثیر حصار نجفقلی خانی در شکل گیری بافت تاریخی تبریز همایش فرهنگ و هنر قاجار در تبریز 1389 12
  تاریخ نگاری معماری ایران به روش جغرافیایی (شکل گیری-توسعه-کاستی ها) اولین همایش مل معماری و شهرسازی اسلامی-تبریز 1390 13
  نشانه شناسی در معماری اسلامی هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی - کمیسیون I: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی-مشهد 1391 14
  حس مکان در فضای مذهبی(نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی - کمیسیون I: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی-مشهد 1391 15
  بررسی نمود معماری فولدینگ در بازارهای سنتی ایران هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی - کمیسیون I: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی-مشهد 1391 16
  عوامل کالبدی حس مکان در مدارس قدیم وجدید هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی - کمیسیون I: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی-مشهد 1391 17
  تاثیر علایق مذهبی در باغ های دوره صفوی هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی - کمیسیون I: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی-مشهد 1391 18
  معماری اسلامی،مفهوم یا مصداق هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی - کمیسیون I: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی-مشهد 1391 19
  تاثیر نور طبیعی بر سازماندهی فضایی خانه های سنتی هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی - کمیسیون I: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی-مشهد 1391 20
  نور در مفهوم معنایی آن در معماری(تاثیر نور در ایجاد حس مکان)(نمونه موردی: مسجد شیخ لطف الله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی - کمیسیون I: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی-مشهد 1391 21
  بررسی جایگاه سقاخانه در حوزه هنرهای ایرانی-اسلامی همایش ملی پژوهشی در هنرهای ایرانی-اسلامی-مشهد 1391 22
  ارائه الگوی طراحی داخلی برای فضاهای سنتی مبتنی بر الگوواره های نوگرایانه دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون 1391 23
  نشانه شناسی معماری مسجد در شهر اسلامی همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی با موضوع: قم شهر موجود؛ شهر مطلوب 1392 24
  بررسی روابط هندسی و عملکرد سازه ای زینه های گنبدهای ارچین نخستین همایش فناوری و سازه های ینتب با محوریت گنبد 1392 25
  ارتباط مفهوم و معنای فضای اجتماعی با ساختار و فرمهای معماری ایرانی-اسلامی(مطالعه موردی حمامهای تاریخی ایران بعد از دوره صفوی) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری 1392 26
  نقش تحولات رياضيات وهندسه درشكل گيري معماري ايراني
   
  دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی تبریز-دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1392 27
  آرامش بخشی در معماری ایران-مطالعه موردی: مجموعه تاریخی مقصودیه تبریز دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی تبریز-دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1392 28
  بازشناسی شیوه های الگوبرداري از طبيعت در معماري ايرانی دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی تبریز-دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1393 29
  باز آفرینی مکان خلاق رویکردی نو در ارتقای کیفی مراکز تاریخی شهر معاصر در جوامع اسلامی دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی تبریز-دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1393 30
  ارزیابی تأثیرات هندسه ی معماری ایرانی اسلامی بر ادراک مخاطبان به روش افتراق -معنایی نمونه موردی: آرایه های داخلی گنبدهای ایرانی اولين كنفرانس ملي معماري و شهرسازي اسلامي و ترسيم سيماي شهري پايدار با گذر از معماري ايراني- اسلامي و هويت گمشده آن 1392 31
  ارزیابی و نقد پروژه طرح بهسازی و نوسازی میدان امام ارومیه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری - تبریز 1392 1392 32
  رويكردهاي الگوبرداري از طبيعت در معماري ايرانی مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری - تبریز 1392 33
  مفاهیم نهفته در زیارت در انطباق با طرح ره باغ های منتهی به حرم امام رضا کنفرانس بین اللملی نیارش شهر پایا-مشهد 1393 34
  اخلاق نمودی والا از آموزه های دینی در تحقق معماری اسلامی پایدار کنفرانس بین اللملی نیارش شهر پایا-مشهد   35
  ارزیابی روش های سنجش ادراکات محیطی مخاطبان در مطالعات معماری و شهرسازی نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری-یزد 1393 36
  درآمدي بر بهسازي و نوسازي محورهاي تاريخي با رويكرد تاريخي - گردشگري (نمونه موردي: محله ششگلان تبريز) كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار 1393 37
  ارزیابی در روش‌های سنجش ادراکات محیطی مخاطبان در مطالعات معماری و شهرسازی نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری
  دانشگاه یزد
  1393 38
  تحقق اتفاقات اجتماعي در معماري خياباني شهر ايراني اسلامي نمونه موردي:بررسي طرح پياده راهسازي ميدان مركزي همدان دومين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار 1393 39
  توسعه پایدار شهر اسلامی بر پایه تعاملات اجتماعی سالم اولین همایش توسعه پایدار در علوم جغرافیای برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی 1393 40
         
  حمام های صخره ای در معماری آذر بایجان همایش حمام در فرهنگ ایرانی 1382 38
  بخش ایلخانی مجموعه سید حمزه تبریز همایش ربع رشیدی و فرهنگ ایلخانی 1382 39
  vernacular solutions for managing energy use in mountain area with cold and dry climate: case study of Azerbaijan-Iran 2nd international conference on Socio-political and Technological Dimensions of climate change-putrajaya Malaysia 2012 40
  optimised energy utilisation solutions in Iranian architecture: case study: Hoze Khaneh of Qajar Era in Tabriz 2nd international conference on Socio-political and Technological Dimensions of climate change-putrajaya Malaysia 2012 41
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.