اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : پریسا هاشم پور

  گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن : 35541083
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1402/10/27
   
  عنوان مقاله نام مجله رتبه مجله سال چاپ مقاله
  دستیابی به فضاهای معماری مناسب برای نابینایان بر پایه روایتگری مخاطبان فضا معماری شناسی علمی تخصصی تابستان 1402
  بررسی روند تکامل معماری برگرفته از طبیعت براساس تحولات فناوری در دوره مدرن و پست مدرن انسان و محیط زیست علمی پژوهشی نامه پذیرش
  مقایسه تطبیقی دو مسجد جامع زواره و گناباد براساس تحلیل ساختار فضایی و عملکردی مساجد مطالعات باستان شناسی پارسه علمی پژوهشی نامه پذیرش
  شفافیت در معماری سنتی اقلیم سردسیر تبریز (پژوهش موردی: مسجد کبود و امامزاد ه سید حمز ه) معماری شناسی علمی تخصصی تابستان 1402
  اولویت سنجی فرهنگ مشارکتی در مساکن اقشار کم در آمد هفت حصار علمی پژوهشی زمستان 1402
  سنجش کیفیت مجتمع‌های مسکونی از منظر پایداری فرهنگی در معماری معماری و شهرسازی پایدار علمی پژوهشی تابستان1402
  تبیین ملاحظات آموزشی بریایه الزامات هیجانی فرایند آموزش طراحی معماری صفه علمی پژوهشی پذیرش شده
  تغییرات کالبدی فضایی ساختمان های مسکونی از منظر ارزش های بومی
   
  دانش های بومی ایران علمی پژوهشی 1402
  بررسی معماری اسلامی در مسجد از دیدگاه نمادین (نمونه موردی: مسجد امام اصفهان) معماری شناسی علمی تخصصی تابستان 1401
  هویت فرهنگی در مسکن؛ تحلیل ارزش های ایرانی_اسلامی در معماری خانه های سنتی تبریز(نمونه موردی: خانه سلماسی، خانه بهنام و خانه امیرنظام) معماری شناسی علمی تخصصی تابستان 1401
  تبیین نقش الگوهای رویدادِ برگرفته از عوامل فرهنگی و طبیعی در شکل‌گیری الگوهای فضایی در معماری بومی مطالعه موردی: روستای سرآقا سید فصلنامه مسکن و محیط روستا علمی پژوهشی بهار 1401
  Semi-open spaces of apartments considering
  COVID-19 pandemic: General expectations of
  balcony design in the post-pandemic world
  Architectural Engineering and Design Management scopus(Q1)
  cite factor:3.9
  Jcr(Q2)
  impact factor
  2.65
   
  28 Dec 2021
  واکاوی فرهنگ سکونت در خانه های محلات سنتی از دیدگاه مردم بر پایه نظرات آموس راپاپورت(مطالعه موردی محله ی سرخاب تبریز) جامعه پژوهی فرهنگی علمی پژوهشی 1400
  به کارگیری تزئینات در مساجد از بعد زیبایی شناسی (نمونه موردی: مقایسه تطبیقی مساجد سپهسالار و امام صادق) معماری شناسی علمی تخصصی پاییز 1400
  ارائه مدلی برای تبیین دیدگاه کل نگر در رابطه انسان و طبیعت در معماری باتکیه بر نگاشت شناختی  هفت حصار علمی پژوهشی تابستان 1400
  Creativity, Design Studio Performance, and Social Media: A Study of Instagram Use among Architecture Students International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning علمی پژوهشی Number 2, 2021
  مطالعۀ تطبیقی تشخص کالبدی خانه های تاریخی محدودهای از منطقۀ
  فرهنگی تاریخی تبریز
  فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی علمی پژوهشی بهار و تابستان1400
  واکاوی تبلور اسفار اربعه د رمعماری میدان نقش جهان اصفهان خردنامه صدرا علمی پژوهشی تابستان 1400
  جستاری برای شناخت زمینه فرهنگی معماری از نفار تا سقا نفار پژوهش های معماری اسلامی علمی پژوهشی تابستان1400
  چگونگی ارتقای زندگی روزمره با در نظر گرفتن سویه های دور و نزدیک معماری باغ نظر علمی پژوهشی بهار 1400
  ارزیابی ضوابط و مقررات شهرسازی ملاک عمل در ساختار فضایی محله یاغچیان با نگرش مولفه های فرهنگ اسلامی دانش شهرسازی علمی پژوهشی بهار1400
  کیفیت جمع اضداد در ارتقا بصری خانه های سنتی یزد پژوهش های معماری اسلامی علمی پژوهشی بهار1400
  تبیین ارتباط درک کلیشه های جنسیتی و درک کیفیت فضایی در دانش آموزان دختر پژوهش نامه زنان علمی پژوهشی 1400
  تبیین سطوح، شاخصه ها و مراتب شفافیت در فضای معماری هنرهای زیبا علمی پژوهشی بهار1399
  هستی شناسی معماری خانه ایرانی با توجه به سبک زندگی دینی پژوهش های هستی شناختی علمی پژوهشی doi: 10.22061/orj.2021.1509
  Explation Everyday life for Resolving Nowdays Architectural and Urban Complexities  and Urban Ttransformation  International Journal of 
  Architectural Engineering & Urban Planning
  علمی پژوهشی 2020
  تبیین کارکرد الگوهای برگرفته از طبیعت در پاسخگویی به نیازهای انسان در دوره سنتی و معاصر پژوهش های معماری اسلامی علمی پژوهشی تابستان1399
  Evaluation of CPTED principles in the housing architecture of rural areas in North of Iran International journal of Law, Crime and Justic JCR
  impact factor:0.9
  April 2020
  اجتماع پذیری کالبدی مجتمع های مسکونی برای گروه سالمندان در تبریز معماری و شهرسازی ایران علمی-پژوهشی تابستان 1399
  تدوین الگوی توسعه اجتماع محلی در شهرهای اسلامی پژوهش و برنامه ریزی شهری علمی-پژوهشی پاییز 1398
  تبیین عدالت فضایی از منظر خدمات سلامت در فضاها و کاربریهای شهری برای قشر سالمند(مورد پژوهشی منطقه15 تهران) نگرشهای نو در جغرافیای انسانی علمی- پژوهشی زمستان 1398
  واکاوی تاثیر ضوابط و مقرارت شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله دانش شهرسازی علمی- پژوهشی بهار 1398
  کاربرد هوش عاطفی در فرآیند آموزش طراحی معماری فناوری آموزش علمی- پژوهشی تابستان1398
  کیفیت محیطی موثر در حیات پذیری مجتمع های مسکونی مطالعات شهری علمی-پژهشی بهار 1398
  کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت‌های تاریخی(نمونه موردی: میدان صاحب‌الامر تبریز) معماری و شهرسازی پایدار علمی - پژوهشی بهار و تابستان1397
  شاخص های کالبدی اجتماع پذیری برای سالمندان در مجتمع های مسکونی مدیریت شهری علمی- پژوهشی زمستان 1398
  نقش کالبد  مجتمع های مسکونی در حیات پذیری اجتماعی مطالعه موردی مجتمع مسکونی..... برنامه ریزی توسعه کالبدی علمی - پژوهشی پاییز 1397
  بازنمود تاثیر هندسه بر حیات پذیری فضاهای معماری نشریه آرمان شهر علمی-پژهشی زمستان 97
  گونه شناسی محلات مسکونی شهر زنجان دانش شهرسازی علمی- پژوهشی تابستان 1397
  میزان هماوایی سیستم های ساخت صنعتی با معیارهای مسکن اسلامی مدیریت شهری علمی -پژوهشی تابستان1397
  تحلیل ارتباط بین کیفیت محیط و قیمت فروش مسکن جغرافیا و توسعه فضای شهری علمی-پژوهشی پاییز و زمستان 1396
  امکان سنجی روشهای صنعتی سازی در تولید مسکن اسلامی نشریه پژوهشهای معماری اسلامی علمی-پژوهشی زمستان1396
  نقش عوامل کالبدی رفتاری فضاهای سبز شهری بر حس مکان و دلبستگی به مکان(مورد مطالعه شهر گرگان) بوم شناسی شهری علمی-پژوهشی در دست چاپ
  ارزیابی وضعیت و ارائه راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ارشد رشته معماری اسلامی پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی علمی-ترویجی زمستان1396
  مطالعه وضع موجود بافت تاریخی صاحب الامر تبریز در راستای توسعه گردشگری فرهنگی بافت پیام ارگ علمی-مروری تابستان 1396
  ماندگاری مطالعۀ تحولات کالبدی محلات تاریخی با رویکرد محرمیت (مورد مطالعه: محلۀ تاریخی عزب دفتریلر تبریز) توسعه محلی (روستائی-شهری) علمی-پژوهشی تابستان 1395
  The urban design guideline and conceptual model development for improving the quality of visual appeal of pedestrian; Mashhad Monfared Street Pedestrian Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège ISI Vol. 85, 2016, p. 1378 - 1391
  ارزیابی چگونگی تجلی نور در معماری مساجد با مطالعه موردی در محور میانی شهر تبریز نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران علمی-پژوهشی بهار و تابستان 95
  Spatial configuration of Karvansara in Iranian Architecture and its effect on space quality and needs of users Ciencia e Tecnica ivinicola-ISI ISI 2014
  پاسخ گویی به نیازهای انسان در خانه صفه علمی-پژوهشی در دست چاپ
  ارتقاء کیفی خانه با عنصر خیرخواهی محیط و مسکن روستا علمی-پژوهشی زمستان 1391
   
  مقالات ارائه يا چاپ شده در كنفرانسهاي :      
  عنوان مقاله نام كنفرانس كشور يا محل كنفرانس تاريخ
  تجلی رمزپردازی هندسه در زیبایی شناسی اسلامی کنفرانس ملی معماری، عمران ، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب ایران - تبریز خرداد 1400
  نقش جایگاه فناوری در حکمت معماری ایرانی از دیدگاه فارابی کنفرانس ملی معماری، عمران ، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب ایران-تبریز خرداد 1400
  بررسی مفاهیم نمادین هنر کاشیکاری (رنگ و نقش) در عصر صفوی (مطالعه موردی مسجد امام اصفهان و شیخ لطف الله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نو ایران خرداد1399
  تبیین صفت حی و حیات از دیدگاه ملاصدرا و مصداق آن در مساکن سنتی هفتمین همایش ملی پژوهش های کاربردی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ایران خرداد1399
  بازکاربری و احیای جایگاه گرمابهها جهت ارائه به عنوان یک محصول
  گردشگری در صنعت گردشگری میراثی(نمونه موردی گرمابه سالار سلطانیه)
  5th International Conference on Researches in Science & Engineering Bangkok, Thailand March. 2020
  نگاهی به گردشگری گلامپینگ زیر مجموعه ای از گردشگری با علایق خاص
  5th International Conference on Researches in Science & Engineering
   
  Bangkok, Thailand August. 2020
  بازنگری مفهوم شهروندی در فضاهای معماری و شهری(چهار راه ولیعصر تهران) بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن تبریز آبان 1397
  مقایسه جایگاه خلاقیت در معماری سنتی، مدرن و پست مدرن بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن تبریز آبان1397
  حکمت رنگ های بکار رفته در ارسی بناهای سنتی ایران بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری تهران آذر1397
  رنگ از دیدگاه عرفانی در نظریات علاءالدوله سمنانی(مطالعه موردی مسجد گوهرشاد مشهد) کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی تهران تیر1397
  بررسی تطبیقی هنر نماد و رمزپردازی در آیین فتوت اسلام و شوالیه گری مسیحیت کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی تهران تیر 1397
  تبیین مفهوم کارایی در معماری براساس سلسله مراتب ارزش های فرهنگی سنتی و مدرن کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر تهران مرداد1396
  بررسی مولفه های موثر در کیفیت زندگی محیط های مسکونی در شهر بین المللی مطالعات نوین در معماری و شهرسازی با رویکرد ایرانی اسلامی مشهد آذر1396
  حیات در مجموعه مسکونی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری تهران 1396
  دیدگاه اسلام نسبت به معلولین و چگونگی ایجاد معماری متناسب با معلولین و ناتوانان براساس آموزه های اسلامی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی تهران 1396
  نقش سرو در بناهای معماری ایران چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی تهران 1396
  زندگی جمعی در محلات قدیمی تبریز از دیدگاه اسلام چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی تهران 1396
  مقایسه تطبیقی نمود هندسه ادراکی در معماری مسکن دوره قاجار و معاصر شهرستان ارومیه سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی تهران 1396
  فضاهای سکونتی مناسب برای تربیت کودک از منظر اسلامی کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی ایران معاصر تهران 1396
  رابطه طبیعت و سلامتی انسان در معماری از دیدگاه آموزه های اسلام و بزرگان کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی ایران معاصر تهران 1396
           تبیین مفهوم کارایی در معماری براساس سلسله مراتب ارزشهای فرهنگی سنتی و مدرن کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی ایران معاصر تهران 1396
  رمز رنگ آبی در هنر و معماری ااسلامی با تحلیل موردی مسجد کبود تبریز چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرساز ی ایران تبریز 1395
  ماندگاری معنایی در معماری اسلامی چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری تهران 1395
  بررسی سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری تهران 1395
  تدوین راهنمای طراحی شهری و مدل مفهومی جهت ارتقای کیفیت جذابیت بصری پیاده راه ها: محور پیاده منفرد مشهد سومین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و
  شهرسازی
  تهران 1395
  هویت و حفاظت، نمونه موردی: خانه چوبی ارومیه نخستین کنفرانس بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی تبریز 1395
  محله ایمن در برابر جرایم اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر تبریز 1394
  بررسی اصل خلوت و امنیت در محلات اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر تبریز 1394
  نمود پرهیز از بیهودگی در معماری خانه های سنتی ایران دومین کنگره بین المللی معماری و توسعه شهری ایران 2014
  نمود دیدگاه های ابن عربی در معماری اسلامی اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری شیراز اردیبهشت1394
  معماری از دیدگاه محرمیت در مسکن معاصر ایران اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری شیراز اردیبهشت1394
  اخلاق نمودی والا از آموزه های دینی در تحقق معماری اسلامی پایدار همایش بین المللی نیارش شهر پایا تهران 1393آذر
  جستارهایی در پدیدارشناسی شاعرانگی در معماری دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی-تهران تهران اسفند94
  جستارهایی در ابزارهای آفرینش شعر به منظور دستیابی به معماری شاعرانه دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی-تهران تهران اسفند94
  بررسی پیچیدگی ساختاری کالبدی محلات دوره پهلوی(نمونه موردی محله ارباب جمشید تهران) نخستین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار-قم قم اردیبهشت 95
  کوچه به مثابه بخشی از فضای زندگی به سبک اسلامی همایش ملی معماری اسلامی، میزاث شهری و توسعه پایدار-تهران تهران اردیبهشت 95
  جایگاه سکوت در خلوتگاه خانه ی سنتی دومین همایش بین المللی معماری، شهرسازی در آغاز هزاره سوم-تهران تهران تیر 1395
  بررسی سطح پایداری اجتماعی در تکایای سنتی ایران:نمونه موردی تکیه بزرگ تجریش تهران دومین همایش بین المللی معماری، شهرسازی در آغاز هزاره سوم-تهران تهران تیر 1395
  بررسی تطبیقی مولفه های فرهنگ در دیدگاه آموس راپاپورت و علامه طباطبایی کنفرانس بین المللی معماری شهرسازی عمران هنر محیط زیست-تهران تهران March2016
  سرزندگی و معیارهای آن در معماری کنفرانس بین المللی معماری شهرسازی عمران هنر محیط زیست-تهران تهران March2016
  بررسی تطبیقی مسکن سنتی و معاصر تبریز از نظر طبیعت گرایی سومین همایش ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری تهران اسفند94
  بررسی سرزندگی در اطراف بناهای عمومی شهر نمونه موردی:تئاتر شهر تهران و فرهنگسرای شفق کنفرانس بین المللی عمران،معماری و زیرساخت های شهری-تبریز تبریز مرداد94
  تجلی عدد هفت در معماری مساجد ایران همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران یزد بهمن94
  چگونگی ایجاد فضاهای فرهنگی و اجتماعی در میان بافت سنتی(نمونه موردی: بافت شهر دزفول) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی تبریز- ایران آذر 1392
  عوامل کالبدی حس مکان در مدارس قدیم و جدید همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی مشهد- ایران بهمن 1391
              Improvements of home quality with truth Elements        2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SOCIO OF CLIMATE CHANGE- Kuala lun- MALAYSIA 2012
  مفهوم کیفی حرکت در فضای معماری سنتی و مدرن اولین همایش ملی معماری و شهرسازی تبریز- ایران اردیبهشت 1390
                             پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام         پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام تبریز- ایران 1391
  استقرار استاندارد مديريت محيط زيست در شهرداري تبريز سمينار علمي- تخصصي شهرها و مردم تبريز-ايران دي ماه1383
  بررسي تاثير گذاري عوامل طبيعي در توسعه شهر نخستين كنگره بين المللي طراحي شهري اصفهان- ايران شهريور 1385
  Determining the environmental capacity and Capability of Qaledarasi (castle valley) in the Arasbaran for development of tourism activities International Tourism Conference Alanya, Turkey November2006
  Development of rural tourism case study(oshtobin village) Third circular of the international conference, GETOUR Kosice, Slovakia October2006
  Study of the Influence of Environmental Factors on the Development of Tabriz City, Iran
   
  The7 International conference on urban planning and environment Bangkok,Thailandy
   
  January2006
  The7 International conference on urban planning and environment Studying the quantities status and dispersion of the green space in the city of Tabriz with a view to its environmental factors The7 International conference on urban planning and environment Bangkok,Thailandy
   
  January2006
  توسعه پایدار شهری، رویکردی نوین در مدیریت شهرها هفتمین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی تبریز آبان 1385
  تاثیر عرفان نبوی در شکلدهی فضاهای انسانساخت همایش بین المللی هنر نبوی اصفهان دیماه 1385
  تاثیر عوامل محیط طبیعی در رشد شهر تبریز در دوره ایلخانی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی تبریز خرداد 1387
   
   
   
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.