اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : پریسا هاشم پور

  گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن : 35541083
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1402/10/27
   
  مقالات چاپ شده در نشریات:      
  عنوان مقاله نام مجله نوع نمایه تاریخ چاپ
  تدوین الگوی توسعه اجتماع محلی در شهرهای اسلامی پژوهش و برنامه ریزی شهری علمی- پژوهشی پذیرفته شده
  تبیین عدالت فضایی از منظر خدمات سلامت در فضاها و کاربریهای شهری برای قشر سالمند(مورد پژوهی منطقه 15 تهران) نگرشهای نو در جغرافیای انسانی علمی- پژوهشی پذیرفته شده
  کیفیت محیطی موثر در حیات پذیری مجتمع های مسکونی مطالعات شهری علمی- پژوهشی تابستان98
  اجتماع پذیری کالبدی مجتمع های مسکونی برای گروه سالمندان در تبریز معماری و شهرسازی ایران علمی- پژوهشی پذیرفته شده
  کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت‌های تاریخی(نمونه موردی: میدان صاحب‌الامر تبریز) معماری و شهرسازی پایدار علمی - پژوهشی بهار و تابستان1397
  شاخص های کالبدی اجتماع پذیری برای سالمندان در مجتمع های مسکونی مدیریت شهری علمی- پژوهشی پذیرفته شده
  نقش کالبد  مجتمع های مسکونی در حیات پذیری اجتماعی مطالعه موردی مجتمع مسکونی..... برنامه ریزی توسعه کالبدی علمی - پژوهشی پاییز 1397
  گونه شناسی محلات مسکونی شهر زنجان دانش شهرسازی علمی- پژوهشی تابستان 1397
  میزان هماوایی سیستم های ساخت صنعتی با معیارهای مسکن اسلامی مدیریت شهری علمی -پژوهشی تابستان1397
  کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری، جستاری در الزامات رشته معماری از حیث مهارت‌های عاطفی فناوری آموزش علمی-پژوهشی در دست چاپ
  تحلیل ارتباط بین کیفیت محیط و قیمت فروش مسکن جغرافیا و توسعه فضای شهری علمی-پژوهشی پاییز و زمستان 1396
  امکان سنجی روشهای صنعتی سازی در تولید مسکن اسلامی نشریه پژوهشهای معماری اسلامی علمی-پژوهشی زمستان1396
  نقش عوامل کالبدی رفتاری فضاهای سبز شهری بر حس مکان و دلبستگی به مکان(مورد مطالعه شهر گرگان) بوم شناسی شهری علمی-پژوهشی در دست چاپ
  ارزیابی وضعیت و ارائه راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ارشد رشته معماری اسلامی پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی علمی-ترویجی زمستان1396
  مطالعه وضع موجود بافت تاریخی صاحب الامر تبریز در راستای توسعه گردشگری فرهنگی بافت پیام ارگ علمی-مروری تابستان 1396
  ماندگاری مطالعۀ تحولات کالبدی محلات تاریخی با رویکرد محرمیت (مورد مطالعه: محلۀ تاریخی عزب دفتریلر تبریز) توسعه محلی (روستائی-شهری) علمی-پژوهشی تابستان 1395
  The urban design guideline and conceptual model development for improving the quality of visual appeal of pedestrian; Mashhad Monfared Street Pedestrian Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège ISI Vol. 85, 2016, p. 1378 - 1391
  بازنمود تاثیر هندسه بر حیات پذیری فضاهای معماری نشریه آرمانشهر علمی-پژوهشی در دست چاپ
  ارزیابی چگونگی تجلی نور در معماری مساجد با مطالعه موردی در محور میانی شهر تبریز نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران علمی-پژوهشی بهار و تابستان 95
  Spatial configuration of Karvansara in Iranian Architecture and its effect on space quality and needs of users Ciencia e Tecnica ivinicola-ISI ISI 2014
  پاسخ گویی به نیازهای انسان در خانه صفه علمی-پژوهشی در دست چاپ
  ارتقاء کیفی خانه با عنصر خیرخواهی محیط و مسکن روستا علمی-پژوهشی زمستان 1391
   
  مقالات ارائه يا چاپ شده در كنفرانسهاي :      
  عنوان مقاله نام كنفرانس كشور يا محل كنفرانس تاريخ
  بازنگری مفهوم شهروندی در فضاهای معماری و شهری(چهار راه ولیعصر تهران) بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن تبریز آبان 1397
  مقایسه جایگاه خلاقیت در معماری سنتی، مدرن و پست مدرن بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن تبریز آبان1397
  حکمت رنگ های بکار رفته در ارسی بناهای سنتی ایران بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری تهران آذر1397
  رنگ از دیدگاه عرفانی در نظریات علاءالدوله سمنانی(مطالعه موردی مسجد گوهرشاد مشهد) کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی تهران تیر1397
  بررسی تطبیقی هنر نماد و رمزپردازی در آیین فتوت اسلام و شوالیه گری مسیحیت کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی تهران تیر 1397
  بررسی مولفه های موثر در کیفیت زندگی محیط های مسکونی در شهر بین المللی مطالعات نوین در معماری و شهرسازی با رویکرد ایرانی اسلامی مشهد آذر1396
  حیات در مجموعه مسکونی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری تهران 1396
  دیدگاه اسلام نسبت به معلولین و چگونگی ایجاد معماری متناسب با معلولین و ناتوانان براساس آموزه های اسلامی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی تهران 1396
  نقش سرو در بناهای معماری ایران چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی تهران 1396
  زندگی جمعی در محلات قدیمی تبریز از دیدگاه اسلام چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی تهران 1396
  مقایسه تطبیقی نمود هندسه ادراکی در معماری مسکن دوره قاجار و معاصر شهرستان ارومیه سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی تهران 1396
  فضاهای سکونتی مناسب برای تربیت کودک از منظر اسلامی کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی ایران معاصر تهران 1396
  رابطه طبیعت و سلامتی انسان در معماری از دیدگاه آموزه های اسلام و بزرگان کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی ایران معاصر تهران 1396
           تبیین مفهوم کارایی در معماری براساس سلسله مراتب ارزشهای فرهنگی سنتی و مدرن کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی ایران معاصر تهران 1396
  رمز رنگ آبی در هنر و معماری ااسلامی با تحلیل موردی مسجد کبود تبریز چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرساز ی ایران تبریز 1395
  ماندگاری معنایی در معماری اسلامی چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری تهران 1395
  بررسی سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری تهران 1395
  تدوین راهنمای طراحی شهری و مدل مفهومی جهت ارتقای کیفیت جذابیت بصری پیاده راه ها: محور پیاده منفرد مشهد سومین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و
  شهرسازی
  تهران 1395
  هویت و حفاظت، نمونه موردی: خانه چوبی ارومیه نخستین کنفرانس بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی تبریز 1395
  محله ایمن در برابر جرایم اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر تبریز 1394
  بررسی اصل خلوت و امنیت در محلات اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر تبریز 1394
  نمود پرهیز از بیهودگی در معماری خانه های سنتی ایران دومین کنگره بین المللی معماری و توسعه شهری ایران 2014
  نمود دیدگاه های ابن عربی در معماری اسلامی اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری شیراز اردیبهشت1394
  معماری از دیدگاه محرمیت در مسکن معاصر ایران اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری شیراز اردیبهشت1394
  اخلاق نمودی والا از آموزه های دینی در تحقق معماری اسلامی پایدار همایش بین المللی نیارش شهر پایا تهران 1393آذر
  جستارهایی در پدیدارشناسی شاعرانگی در معماری دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی-تهران تهران اسفند94
  جستارهایی در ابزارهای آفرینش شعر به منظور دستیابی به معماری شاعرانه دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی-تهران تهران اسفند94
  بررسی پیچیدگی ساختاری کالبدی محلات دوره پهلوی(نمونه موردی محله ارباب جمشید تهران) نخستین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار-قم قم اردیبهشت 95
  کوچه به مثابه بخشی از فضای زندگی به سبک اسلامی همایش ملی معماری اسلامی، میزاث شهری و توسعه پایدار-تهران تهران اردیبهشت 95
  جایگاه سکوت در خلوتگاه خانه ی سنتی دومین همایش بین المللی معماری، شهرسازی در آغاز هزاره سوم-تهران تهران تیر 1395
  بررسی سطح پایداری اجتماعی در تکایای سنتی ایران:نمونه موردی تکیه بزرگ تجریش تهران دومین همایش بین المللی معماری، شهرسازی در آغاز هزاره سوم-تهران تهران تیر 1395
  بررسی تطبیقی مولفه های فرهنگ در دیدگاه آموس راپاپورت و علامه طباطبایی کنفرانس بین المللی معماری شهرسازی عمران هنر محیط زیست-تهران تهران March2016
  سرزندگی و معیارهای آن در معماری کنفرانس بین المللی معماری شهرسازی عمران هنر محیط زیست-تهران تهران March2016
  بررسی تطبیقی مسکن سنتی و معاصر تبریز از نظر طبیعت گرایی سومین همایش ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری تهران اسفند94
  بررسی سرزندگی در اطراف بناهای عمومی شهر نمونه موردی:تئاتر شهر تهران و فرهنگسرای شفق کنفرانس بین المللی عمران،معماری و زیرساخت های شهری-تبریز تبریز مرداد94
  تجلی عدد هفت در معماری مساجد ایران همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران یزد بهمن94
  چگونگی ایجاد فضاهای فرهنگی و اجتماعی در میان بافت سنتی(نمونه موردی: بافت شهر دزفول) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی تبریز- ایران آذر 1392
  عوامل کالبدی حس مکان در مدارس قدیم و جدید همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی مشهد- ایران بهمن 1391
              Improvements of home quality with truth Elements        2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SOCIO OF CLIMATE CHANGE- Kuala lun- MALAYSIA 2012
  مفهوم کیفی حرکت در فضای معماری سنتی و مدرن اولین همایش ملی معماری و شهرسازی تبریز- ایران اردیبهشت 1390
                             پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام         پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام تبریز- ایران 1391
  استقرار استاندارد مديريت محيط زيست در شهرداري تبريز سمينار علمي- تخصصي شهرها و مردم تبريز-ايران دي ماه1383
  بررسي تاثير گذاري عوامل طبيعي در توسعه شهر نخستين كنگره بين المللي طراحي شهري اصفهان- ايران شهريور 1385
  Determining the environmental capacity and Capability of Qaledarasi (castle valley) in the Arasbaran for development of tourism activities International Tourism Conference Alanya, Turkey November2006
  Development of rural tourism case study(oshtobin village) Third circular of the international conference, GETOUR Kosice, Slovakia October2006
  Study of the Influence of Environmental Factors on the Development of Tabriz City, Iran
   
  The7 International conference on urban planning and environment Bangkok,Thailandy
   
  January2006
  The7 International conference on urban planning and environment Studying the quantities status and dispersion of the green space in the city of Tabriz with a view to its environmental factors The7 International conference on urban planning and environment Bangkok,Thailandy
   
  January2006
  توسعه پایدار شهری، رویکردی نوین در مدیریت شهرها هفتمین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی تبریز آبان 1385
  تاثیر عرفان نبوی در شکلدهی فضاهای انسانساخت همایش بین المللی هنر نبوی اصفهان دیماه 1385
  تاثیر عوامل محیط طبیعی در رشد شهر تبریز در دوره ایلخانی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی تبریز خرداد 1387
   
   
   
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.