اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : اصغر مولائی

  گروه آموزشی : ربع شهرسازی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشگاه علم و صنعت ایران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن : 04135541816
  فاکس :
  موبایل : 09197386181
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1402/06/25
  سامانه علم سنجی
   
  1-  نشریه معماری و شهرسازی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (داوری مقالات).
  2-  نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه اصفهان (داوری مقالات).
  3-  نشریه مرمت و معماری ایران، دانشگاه اصفهان (داوری مقالات).
  4- نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری، دانشگاه فردوسی مشهد (داوری مقالات).
  5-  نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران(داوری مقالات).
  6- نشریه جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(داوری مقالات).
  7- نشریه علمی و پژوهشی مطالعات ملی (موسسه مطالعات ملی)(داوری مقالات).
  8- نشریه علمی و پژوهشی علمی و پژوهشی دانش شهرسازی (دانشگاه گیلان)(داوری مقالات).
  9- نشریه علمی و پژوهشی علمی و پژوهشی اندیشه معماری (دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)(داوری مقالات).
  10- نشریه علمی و پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود (داوری مقالات).
  11- نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی؛ دانشگاه هنر اسلامی تبریز (داوری مقالات).
  12- نشریه علمی و پژوهشی فرهنگ رضوی (داوری مقالات).
  13- Geo Journal ; Spatially Integrated Social Sciences and Humanities; Springer (Articles Review )
  14- Journal of Environment, Development and Sustainability (Articles Review )
  15-Journal of Tourism Review (Articles Review )
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.