اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : آزیتا بلالی اسکویی

  گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت
  تاریخ تولد : 1361
  خط داخلی :
  تلفن : 04135539201
  فاکس : 04135539200
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1402/07/24
   
  ردیف عنوان همايش/مجله عنوان مقاله سطح برگزاري/رتبه مجله
  1 دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر) انسان شناسی معماری معاصر ایرانی، اسلامی ملی
  2 دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر) شاخصه های معماری صخره ای و معماری اسلامی و تاثیر آن در تداوم معماری صخره ای در دوران اسلامی(بابررسی معبدمهرورجوی مراغه) ملی
  3 دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر) تبیین مفهوم شهر اسلامی از دیدگاه قرآن ملی
  4 اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق  و مکانیک ایران نقش معماری منظر در طراحی محیطی برای کودکان ملی
  5 کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری گرافیک محیطی باغ کودک با تمرکز بر موضوع روانشاسی محیط بین المللی داخلی
  6 کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری نمود پرهیز از بیهودگی در معماری خانه های سنتی ایران بین المللی داخلی
  7 پژوهش های معماری اسلامی ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسی ابعاد معرفت شناختی انسان در معماری علمی - پژوهشی
  8 اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر نمود پرهیز از بیهودگی در معماری مسکن مهر بوکان بین المللی داخلی
  9 اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری توجه به الگوی مشارکتی، راهبرد مسکن اسلامی بین المللی داخلی
  10 اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر تاثیر نما بر ارزش های تاریخی، فرهنگی یک شهر بین المللی داخلی
  11 اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر نقش حامیان و بانیان در معماری دوره ی تیموری بین المللی داخلی
  12 اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر تاثیر معماری سبز در روند بهبودی بیماران در بیمارستان های سبز با محوریت طبیعت بین المللی داخلی
  13 اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر گلخانه های خورشیدی در فضاهای درمانی و تاثیرات آن در روند بهبودی بیماران بین المللی داخلی
  14 اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر طراحی محیط آموزشی انگیزه بخش خلاق برای کودکان با تمرکز بر موضوع رنگ بین المللی داخلی
  15 اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر تاثیر عوامل محیطی در رشد کیفی آموزش کودکان بین المللی داخلی
  16 نخستین اجلاس جهانی شهر اسلامی سازمان فضایی شهرهای ابواب البر دوره ایلخانی بین المللی داخلی
  17 مطالعات شهری نمود هندسه ادراکی بر سیر تکامل شهر ایرانی در ادوار مختلف شهرسازی علمی - پژوهشی
  18 همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران بازشناسي مفهوم شفافيت در معماري سنتي و معاصر ايران ملی
  19 همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران بررسي منظر باغ بهشت در متن قرآن و تطبيق آن با باغ ايراني با تاكيد بر سوره آل عمران ملی
  20 دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی تحلیل هندسه خانه های تهران بین المللی داخلی
  21 3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development سازه هاي غشايي بین المللی داخلی
  22 کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی و عمران، هنر، محیط زیست بررسی نقش حمایت اجتماعی در سلامت سالمندان و ارائه راهکارهای طراحی برای دست یابی به این نوع حمایت بین المللی داخلی
  23 کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی و عمران، هنر، محیط زیست شناخت پدیده سالمندی و مسائل آن و ارائه راه کارهای طراحی برای کاهش این مسائل بین المللی داخلی
  24 دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم شفافیت؛ مظهر خلوص و کمال در معماری مسلمانان بین المللی داخلی
  25 فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی ارزيابي شفافيت معنايي گندها در مساجد با تاكيد بر عملكرد روشنايي فضايي علمی - پژوهشی
  26 همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران نقش وقف در پيدايش ابواب البرغازاني ملی
  27 چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری معماری طبیعت گرا در اشعار و نوشته های سهراب سپهری بین المللی داخلی
  28 معماری و شهرسازی آرمان‌شهر Strategic Planning for Islamic-Iranian City علمی - پژوهشی
  29 اولین کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران(آذربایجان شرقی) بررسی جایگاه ارزش های معماری بومی در رابطه با رویکرد معماری پایدار ملی
  30 اولین کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران(آذربایجان شرقی) جایگاه وقف در شکل یابی یک شهر ملی
  31 چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری خواستگاه رفتار قلمرو پایی در بستر فرهنگ بین المللی داخلی
  32 سومین کنفرانس ملی انسان، معماری، عمران و شهر ساخت و سازمان شهر ایلخانی و مقایسه آن با دوره های پیشین ملی
  33 سومین کنفرانس ملی انسان، معماری، عمران و شهر نقش انرژی خورشیدی در توسعه پایدار بخش مسکن با بررسی موردی گرمایش خورشیدی ایستا (جذب مستقیم و فضای خورشیدی) ملی
  34 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر واکاوی ابعاد تصاویر ذهنی در ایجاد حس مکان در محله شهری بین المللی داخلی
  35 مطالعات شهری سنجش مفهوم قلمرو در فضاهای همگانی شهری(مطالعه موردی: پل طبیعت تهران) علمی - پژوهشی
  36 پیام ارک بازشناخت شهر ربع رشیدی تبریز(بخش اول) علمی- تخصصی
  37 فرهنگ رضوی تبیین سبک زندگی اسلامی(رضوی)؛ راهکارهایی در جهت تداوم آن در جامعه ایران علمی - پژوهشی
  38 پیام ارک باز شناخت شهر ربع رشیدی تبریز بخش اول علمی- تخصصی
  39 پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ناخودآگاه جمعی و پهنه های زمانی بین المللی داخلی
  40 پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری آرمانشهر در عرصه دین بین المللی داخلی
  41 پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری نقش انرژی خورشیدی در توسعه پایدار بخش مسکن با بررسی موردی گرمایش خورشیدی ایستا(جذب مستقیم و فضای خورشیدی بین المللی داخلی
  42 همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژِی و انرژی های پاک در عمران، معماری و شهرسازی فضای آرامش بخش در خانه، بررسی مؤلفه های محیطی تأثیر گذار برای بهبود کیفیت خانه ملی
  43 فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی مفهوم مشارکت در محیط از منظر اندیشه اسلامی و اندیشه غربی علمی - پژوهشی
  44 جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای) واکاوی نقش تصاویر ذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات(مطالعه موردی: محله شتربان شهر تبریز) علمی - پژوهشی
  45 پژوهش در هنر و علوم انسانی روان بخشی ادراک فضاهای طبیعی در محیط انسان ساخت: آرامش بخشی فضاهای سبز طبیعی علمی- تخصصی
  46 سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری بررسی حس تعلق در محله شتربان تبریز بین المللی داخلی
  47 سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری رویکرد آینده پژوهی و روش تحلیل لایه ای علت ها در شهرسازی بین المللی داخلی
  48 پژوهش های معماری اسلامی ارزیابی مفاهیم اسلامی طراحی مسکن؛ با هدف بازآفرینی در مسکن معاصر علمی - پژوهشی
  49 پیام ارک بررسی نقش ابعاد کالبدی در ایجاد حس تعلق در محلات(نمونه موردی: محله شتربان تبریز) علمی- تخصصی
  50 سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری ارتقا کیفیت کالبدی جداره خیابان ها در جهت بهبود منظر شهری بین المللی داخلی
  51 پیام ارک سازمان فضائی شنب غازان، سرآغاز پدیده ابواب البر ایلخانی علمی- تخصصی
  52 پژوهش های معماری اسلامی مطالعه تطبیقی ساختار کالبدی و کارکردی میدان صاحب آباد تبریز و میدان نقش جهان اصفهان در ادوار تاریخی علمی - پژوهشی
  53 سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری بازشناسی نگرش های اسلامی، عرفانی و شرقی مفهوم طبیعت بین المللی داخلی
  54 سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری طراحی جداره خیابان ها با هدف ارتقا هویت منظر شهری بین المللی داخلی
  55 سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری مقایسه تطبیقی نمود آرامش بخشی طبیعت در معماری معاصر شرق و غرب (بررسی آثار آندو و رایت) بین المللی داخلی
  56 مطالعات ساختار و کارکرد شهری واکاوی تاریخی اصول راهبردی ساختار شهرهای ابواب البر ایلخانی با رویکرد نمایانگرهای طراحی شهری کارمونا علمی - پژوهشی
  57 ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری رویکرد حفظ و احیای میراث فرهنگی؛ عامل موفقیت گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی شهرستان ارومیه) ملی
  58 ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری مطالعه تطبیقی نمود مقوله آرامش در معماری مسکن سنتی و آپارتمانی معاصر ایران(مطالعه موردی خانه های دوره قاجار و معاصر شهرستان ارومیه ملی
         
  60 ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری نقش خاطره انگیزی خانه در دلبستگی انسان به آن ملی
  61 نگره واکاوی کمی و کیفی ارسی در خانه های قاجار اردبیل علمی پژوهشی
  62 راهبرد ارایه سناریوهای استعاره خانه در سبک نوین زندگی شهری مبتنی بر روش CLA علمی پژوهشی
  63 پژوهش های باستان شناسی ایران بررسی سیر تحول و خاستگاه تالارهای ستون دار در معماری مساجد چوبی آذربایجان علمی پژوهشی
  64 دانش شهرسازی تحلیل لایه ای علت های تغییر مفهوم محله در ارتباط با حس تعلق و ارایه سناریوی بدیل علمی پژوهی
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.