تاریخ : پنجشنبه 4 شهريور 1400
کد 104

راهنمای تمدید سنوات

تمدید سنوات
راهنمای تمدید سنوات
مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان کارشناسی چهار سال (8نیمسال) ، کارشناسی ارشد دو سال(4 نیمسال) و دوره دکتری چهار سال( 8نیمسال) می باشد و دانشگاه می تواند با تقاضای دانشجو و با موافقت شورای آموزشی حداکثر تا 2 نیمسال این مدت را افزایش دهد. بنابر مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تمدید نیمسال اول رایگان بوده اما نیمسال دوم با پرداخت شهریه خواهد بود.
توجه: دانشجویان بایستی قبل از انتخاب واحد نسبت به تمدید سنوات اقدام نمایند.

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی:
نکته1: اگر دانشجو برای ترم 9 اقدام به تمدید نماید بایستی فرم مربوطه را تکمیل و از طریق سامانه سادا بارگذاری نمائید.
سامانه سادا       -    مکاتبات اداری    -    فرم های درخواست   -   درخواست طرح در شورای آموزشی(مقطع کارشناسی)
نکته2: اگر دانشجو برای ترم 10 اقدام به تمدید نماید بایستی پس از تکمیل فرم مربوطه نسبت به پرداخت شهریه به امورمالی (آقای پرتو) مراجعه نموده و از طریق سامانه سادا بارگذاری نمائید. لازم به ذکر است دانشجویان پسر علاوه بر مراجعه به امورمالی بایستی به اداره آموزش دانشگاه ( آقای جعفرپور) مراجعه نموده تا مشکل نظام وظیفه خود را حل نمایند.
نکته3: تمدید سنوات نیمسالهای یازدهم و بیشتر، ثبت نام در سامانه سجاد و با مجوز کمسیون موارد خاص امکان پذیر است.
 فرم تمدید سنوات کارشناسی را می توانید از
اینجا دانلود نمائید.

تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد:
نکته1: اگر دانشجو برای ترم 5 اقدام به تمدید نماید بایستی فرم مربوطه را تکمیل و از طریق سامانه سادا بارگذاری نماید.
سامانه سادا    -  مکاتبات اداری    -   فرم های درخواست  -   درخواست طرح در شورای آموزشی(مقطع کارشناسی ارشد- دکتری)
نکته2: اگر دانشجو برای ترم 6 اقدام به تمدید نماید بایستی پس از تکمیل فرم مربوطه نسبت به پرداخت شهریه به امورمالی (آقای پرتو) مراجعه نموده و از طریق سامانه سادا بارگذاری نماید. لازم به ذکر است دانشجویان پسر علاوه بر مراجعه به امورمالی بایستی به اداره آموزش دانشگاه ( آقای جعفرپور) مراجعه نموده تا مشکل نظام وظیفه خود را حل نمایند.
نکته3: تمدید سنوات نیمسالهای هفتم و بیشتر، ثبت نام در سامانه سجاد و با مجوز کمسیون موارد خاص امکان پذیر است.
 فرم تمدید سنوات کارشناسی ارشد را می توانید از
اینجا دانلود نمائید.

تمدید سنوات دانشجویان دکتری:
نکته1: اگر دانشجو برای ترم 9 اقدام به تمدید نماید بایستی فرم مربوطه را تکمیل و از طریق سامانه سادا بارگذاری نمائید.
سامانه سادا    -    مکاتبات اداری     -    فرم های درخواست    -    درخواست طرح در شورای آموزشی(مقطع کارشناسی)
نکته2: اگر دانشجو برای ترم 10 اقدام به تمدید نماید بایستی پس از تکمیل فرم مربوطه نسبت به پرداخت شهریه به امورمالی (آقای پرتو) مراجعه نموده و از طریق سامانه سادا بارگذاری نمائید. لازم به ذکر است دانشجویان پسر علاوه بر مراجعه به امورمالی بایستی به اداره آموزش دانشگاه ( آقای جعفرپور) مراجعه نموده تا مشکل نظام وظیفه خود را حل نمایند.
 فرم تمدید سنوات دکتری را می توانید از
اینجا دانلود نمائید.

نکته3: تمدید سنوات نیمسالهای یازدهم و بیشتر، ثبت نام در سامانه سجاد و با مجوز کمسیون موارد خاص امکان پذیر است.
 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.