گروههای آموزشی

مقطع کارشناسی ارشد :
هرساله از طريق آزمون تحصیلات تکمیلی در چهاررشته مهندسی معماری ، معماری اسلامی ، طراحی شهری و تکنولوژی معماری(هر رشته حدودا 10 نفر) جذب می شوند. هدف از تاسيس دوره هاي كارشناسی ارشد ارتقاء سطح علمی و افزايش توان پژوهشی و تخصصی دانشجو برای رفع نيازهای كشور و منطقه می باشد و در طول مدت 2 ساله این مقطع دانشجويان بایستی 32 واحد درسی را با موفقيت بگذرانند.
 ارشد معماري
ارشد معماري اسلامي
ارشد تکنولوژي فناوري معماري گرايش استحکام بخشي بناهاي تاريخي
ارشد فناوري معماري گرايش ديجيتال
ارشد طراحي شهري
ارشد معماري و انرژِي


مقطع دکتری :
دانشکده معماری و شهرسازی همه ساله براساس قوانین و مقررات سازمان سنجش اموزش کشور در دو رشته معماری اسلامی و شهرسازی اسلامی اقدام به جذب دانشجو در مقطع دکتری مینماید.
دکتري معماري اسلامي
دکتري شهرسازي اسلامي

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.