گروههای آموزشیمقطع کارشناسی :

همه ساله از طريق آزمون سراسري دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دانشجویان مقطع کارشناسی جذب این دانشکده می شوند. دانشکده معماری و شهرسازی در حال حاضر در دو رشته معماری و شهرسازی در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرش میکند. اين دانشجويان ملزم به گذراندن درس عمومی ، پايه ، اصلی و تخصصی در قالب یکصد و چهل و یک واحد درسی می‌باشند.
  

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.