اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
 فرهاد  آخوندی
نام استاد : فرهاد آخوندی
گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135412138
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
معصومه آیشم
نام استاد : معصومه آیشم
گروه آموزشی : ربع شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Masoumeh Ayashm
ایمیل :
فرهاد احمدنژاد
نام استاد : فرهاد احمدنژاد
گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
بیوگرافی : رتبه: استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
اطلاعات تماس: تلفن: 04135539283، 09144014058   ایمیل: F.ahmadnejad@tabriziau.ac.ir.
سمت فعلی: مشاور دانشکده معماری و شهرسازی( امور تحصیلات تکمیلی)، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
علاقمندیهای پژوهش: 1- ادراک بصری و ادراک زمان در معماری 2-  تحلیل روندها و داده های عددی در معماری.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 00984135541082
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Farhad Ahmadnejad
ایمیل :
جواد ایمانی شاملو
گروه آموزشی : ربع شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541811
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Javad Imani Shamloo
ایمیل :
آزیتا بلالی اسکویی
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539201
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
محمدعلی بنی هاشمی
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539201
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Ali Banihashemi
ایمیل :
حامد بیتی
نام استاد : حامد بیتی
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری - معماری
تلفن : 04135559545
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Hamed Beyti
ایمیل :
محمدتقی پیربابایی
گروه آموزشی : ربع شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
فرزین حق پرست
نام استاد : فرزین حق پرست
گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541090
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Dr. Farzin Haghparast
ایمیل :
لاله رشاد
نام استاد : لاله رشاد
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/LALEH RASHAD
ایمیل :
ناهیده رضائی
نام استاد : ناهیده رضائی
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Nahideh Rezaei
ایمیل :
مجتبی روشن
نام استاد : مجتبی روشن
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539201
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
عاصم شعرباف
نام استاد : عاصم شعرباف
گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Asem Sharbaf
ایمیل :
بیتا شفائی
نام استاد : بیتا شفائی
گروه آموزشی : ربع شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Bita Shafaei
ایمیل :
یاسر شهبازی
نام استاد : یاسر شهبازی
گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سازه های هوشمند و فناوری معماری
تلفن : 04135541814
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Yaser Shahbazi
ایمیل :
عباس غفاری
نام استاد : عباس غفاری
گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135549591
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/abbas ghaffari
ایمیل :
مینو قره بگلو
نام استاد : مینو قره بگلو
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی : دکتر مینو قره بگلو دکتری تخصصی معماری را در سال 1391 از دانشگاه تهران در زمینه روانشناسی محیطی اخذ نموده است. در سال 2011 اقدام به گذراندن دوره تکمیلی در دانشکده معماری و طراحی شهری، دپارتمان معماری منظر دانشگاه تکنولوژی وين اتريش نموده است. عمده تحقیقات وی بر حوزه روانشناسی محیط و ویژگی های ادراکی فضایی محیط متمرکز است.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری - معماری
تلفن : 04135541812
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/MinouGharehbaglou
ایمیل :
فرزانه قلیزاده
نام استاد : فرزانه قلیزاده
گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری - معماری
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نسرین محسن حقیقی
نام استاد : نسرین محسن حقیقی
گروه آموزشی : ربع شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن :
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/nasrin mohsen haghighi
ایمیل :
لیلا مدقالچی
نام استاد : لیلا مدقالچی
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 35564233
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Leila Medghalchi
ایمیل :
آیدا ملکی
نام استاد : آیدا ملکی
گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 35541812
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Aida Maleki
ایمیل :
اصغر مولائی
نام استاد : اصغر مولائی
گروه آموزشی : ربع شهرسازی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541816
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Asghar Molaei
ایمیل :
مرتضی میرغلامی
نام استاد : مرتضی میرغلامی
گروه آموزشی : ربع شهرسازی
بیوگرافی : مرتضی میرغلامی، متولد سال 1355 در شهر مشهد، تحصیلات ارشد خود را در رشته معماری دانشگاه علم و صنعت در سال 1381 و دوره دکترا را در دانشگاه ملبورن استرالیا در سال 1388 به اتمام رساند و از همان سال در دانشگاه هنر اسلامی تبریز به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار می باشد.
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : سیر اندیشه ها در شهرسازی,سیر اندیشه ها در شهرسازی
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135539208
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Morteza Mirgholami
ایمیل :
احد نژاد ابراهیمی
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری - معماری
تلفن : 04135539208
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Ahad Nejad Ebrahimi
ایمیل :
مسعود وحدت طلب
نام استاد : مسعود وحدت طلب
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 04135541809
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/Massud Wahdattalab
ایمیل :
پریسا هاشم پور
نام استاد : پریسا هاشم پور
گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
تلفن : 35541083
صفحه اصلی : http://architecture.tabriziau.ac.ir/teacher/parisa hashempour
ایمیل :
 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.