گروههای آموزشی-ارشد

مقطع کارشناسی ارشد :
هرساله از طريق آزمون تحصیلات تکمیلی در چهاررشته مهندسی معماری ، معماری اسلامی ، طراحی شهری و تکنولوژی معماری(هر رشته حدودا 10 نفر) جذب می شوند. هدف از تاسيس دوره هاي كارشناسی ارشد ارتقاء سطح علمی و افزايش توان پژوهشی و تخصصی دانشجو برای رفع نيازهای كشور و منطقه می باشد و در طول مدت 2 ساله این مقطع دانشجويان بایستی 32 واحد درسی را با موفقيت بگذرانند.
 
مقطع دکتری :
دانشکده معماری و شهرسازی همه ساله براساس قوانین و مقررات سازمان سنجش اموزش کشور در دو رشته معماری اسلامی و شهرسازی اسلامی اقدام به جذب دانشجو در مقطع دکتری مینماید.


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.