اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : عباس غفاری

  گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1375
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران
  تاریخ تولد : 1347
  خط داخلی : 04135539207
  تلفن : 04135549591
  فاکس : 04135539200
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1401/04/08
   
  نام دانشگاه و يا موسسه محل تدريس مقطع تدریس عنوان درس سال
  کارشناسی ارشد دکتری
   دانشگاه هنر اصفهان     *  نقد معماری  
    دانشگاه هنر اصفهان                *  روشهای طراحی در معماری    
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز *     طرح معماری 1 94-92
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز *     تاسیسات الکتریکی نور و صدا 98-92
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز *     مبانی صدا و نور دیجیتالی 1 96-92
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز *     مبانی صدا و نور دیجتالی 2 96-92
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز   *   پروژه تکنولوژی معماری 1 97-92
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز   *   طراحی معماری ابنیه مذهبی 3 93-92
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز   *   روش تحقیق در معماری 93-92
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز   *   طراحی معماری 2 97-92
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز *     برنامه ریزی کالبدی معماری 97-94
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز *     روش تحقیق 96-94
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز   *   روش تحقیق و سمینار 98-95
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز     * درس ویژه 2 (منظر صوتی در شهر اسلامی) 96-95
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز   *   حقوق معماری 98-97
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.