اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : عباس غفاری

  گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1375
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران
  تاریخ تولد : 1347
  خط داخلی : 04135539207
  تلفن : 04135549591
  فاکس : 04135539200
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1401/04/08
   
   
  تاريخ اتمام منابع تامين اعتبار عنوان پژوهش  نوع همکاری 
  83 دانشگاه هنر اسلامی تبريز طرح تحقیقاتی بهینه سازی صدای محصولات  خانگی مسئول طرح و مجری
  83 پالايشگاه تبريز مطالعات رفع آلودگی صوتی پالايشگاه تبريز مسئول طرح و مجری
  83 سازمان محیط زيست و میراث فرهنگی و گردشگری آذربايجان شرقی طرح تحقیقاتی گردشگری و زيست محیطی تالاب قوری گل مسئول طرح و مجری
  84 طرح های تکفا دانشگاه هنر اسلامی تبريز طرح پژوهشی ارائه چهار درس در سیستم اينترنت مسئول طرح و مجری
  84 سازمان ايرانگردی و جهانگردی آذربايجان  شرقی مطالعات طرح جامع گردشگری آذربايجان شرقی مسئول طرح و مجری
  81 دانشگاه صنعتی سهند تبريز تحلیل  مسائل مرمتی ساختمان قدكی مسئول طرح و مجری
  90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد كلیبر بررسی كیفیت نور درفضاهای معماری مسکونی خانه های قاجاری تبريز(با نگرش پايداری) مسئول طرح و مجری
         
  94 دانشگاه هنر اسلامی تبریز بررسی رفتار آینه کاری های بقعه سید حمزه مسئول طرح و مجری
  84 پالایشگاه تبریز طرح واجرای کف ضد ارتعاش برای سرور های پالایشگاه تبریز مسئول طرح و مجری
  82-80 دونار خزر طرح مطالعاتی واجرایی پرت حرارتی  فریزر های دونار خزر و بخاری دیواری شرکت بوتان مسئول طرح و مجری
  79 دانشگاه صنعتی سهند بررسی مسائل مرمتی ساختمان قدکی مسئول طرح و مجری
         
         
         
  تاريخ نوع و جايگاه همکاری عنوان پروژه
  تا از
         
     80 شركت در دوره گذراندن دوره های نحوه سنجش و آنالیز نويز محیطی . شركت دانماركی B&k
     81 شركت در دوره گذراندن دوره های دستگاه های آكوستیک )شركت دانماركی B&k(
   81   80 مسئول آزمايشگاه تجهیز آزمايشگاه آكوستیک )دانشکده معماری(
    80 همکار اصلی مسئول آزمايشگاه تجهیز آزمايشگاه انرژی )دانشکده معماری(
  ادامه دارد 88   برگذاری  دوره های آکوستیک پیشرفته معماری
  ادامه دارد 92   برگذاری   دوره های نورپردازی و روشنایی 
  ادامه دارد 88   برگذاری  دوره های روش تحقیق پیشرفته 
  ادامه دارد 84   برگذاری دوره های روشهای طراحی معماری 
    80 وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری سرفصل كارشناسی ارشد معماری سلامی
    93 وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری سرفصل كارشناسی ارشد طراحی شبیه ساز هوشمند
    93 وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری سرفصل كارشناسی ارشد تولید بازی های رایانه ای
    93 وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری سرفصل كارشناسی ارشد هنر های چند رسانه ای
         
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.