اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : مینو قره بگلو

  گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری - معماری
  محل تحصیل : دانشگاه تهران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی : 204
  تلفن : 04135541812
  فاکس : 35419970
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1401/10/03
   

  مجلات معتبر:

  عنوان مقاله

  نام مجله

  تاریخ چاپ

  Children interaction with urban play spaces

  Tabriz, Iran

  Visual studies

  ISI Index

  ISSN:1472-586x

  April 2007

  تصویر – متن به روایت کودکان

  فصلنامه  "سه علامه تبریزی" -  دانشگاه تبریز

  سال چهارم، شماره سیزدهم ، بهار 1386

  مسئولیت‌های شهر نسبت به محل بازی کودکان

  مجله علمی" منظر"

   

  دوره 2- شماره 10

  شهریور 1389

  کیفیت فضای باز شهری در تعامل با کودکان

  فصلنامه"مطالعات شهر ایرانی - اسلامی"

  علمی- پژوهشی

  شماره 6

  زمستان 1390

  نقش عوامل محیطی در پرورش خلاقیت کودکان

  مجله علمی "منظر"

  علمی- ترویجی

  دوره 4- شماره 19

  شهریور 1391

  گونه شناسی روشهای تحقیق در مطالعات محیطی کودکان

  دو فصلنامه "نامه معماري و شهرسازي"

  علمی- پژوهشی

  شماره 9

  پاییز و زمستان 1391

  ارتقا تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی

  (مورد پژوهی: سه گونه فضای باز مسکونی در شهر تبریز)

  فصلنامه " هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)"

  علمی- پژوهشی

  دوره 18 - شماره 2

  تابستان 1392

  گونه شناسی مجتمع های مسکونی، گامی موثر در طراحی باکیفیت مجموعه های مسکونی معاصر

  (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر تبریز)

  دو فصلنامه "نامه معماري و شهرسازي"

  علمی- پژوهشی

  شماره 14

  بهار و تابستان 1394

  Parametric Design pattern Language and Geometric Patterns in Historical Domes
  in Persian Architecture

  CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA

  ISI Index

  ISSN:0254-0223

  Vol. 29
  No:7-1

  2014

  Typology of Cognitive Research Methods in Urban Design Studies

  CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA

  ISI Index

  ISSN:0254-0223

  Vol. 29
  No:7-2

  2014

  بررسی فرایند دلبستگی به مکان در مطالعات شهری با رویکرد روانشناسی شناختی

  فصلنامه "تازه های علوم شناختی"

  علمی -پژوهشی

  سال 17 شماره 1

  بهار 1394

  Regenerating the"Creative Place" :A new approach in promoting contemprory heritage of Islamic-Iranian city

  Current World Environment

  ISI Index

  ISSN:0973-4929

  Vol 9-3

  December 2014

  الگوواره روانشناسی محیط در تعامل با اندیشه اسلامی

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره 3 - شماره 1

  1394

  بررسی تطبیقی خانه های تک واحدی و آپارتمانی در ایجاد حس رضایت ساکنان(بررسی موردی در شهر زنجان)

  فصلنامه "آرمان شهر"

  علمی-پژوهشی

  شماره 23
  تابستان 1397

  بینشی نوین در قطبهای خلاق شهری(پتانسیل های فضای هم پیوند با میدان نقش جهان و دانشگاه هنر اصفهان به عنوان مکان جاذب طبقه خلاق)

  فصلنامه "باغ نظر"

  علمی-پژوهشی

  شماره 45
  اسفند  1395

  بررسی تاثیر عوامل فردی بر فرایند دلبستگی به مکان با رویکرد روانشناسی شناختی
  (مورد پژوهی: محله قره باغی تبریز)
  فصلنامه هنرهای زیبا(معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  دوره 21- شماره 2 - تابستان 1395
  شناسایی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر پاسخ دهندگی محله از منظر جهان بینی اسلامی

  فصلنامه نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری نوین معماری و شهرسازی

  علمی -پژوهشی
  دوره 7 - شماره 1
  بهار 1396

  مبانی شکل گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی

  دو فصلنامه فیروزه اسلام(پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی)
  در حال اخذ مجوز علمی-پژوهشی
  شماره 3 ،
  پاییز - زمستان 1395

  ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین روستای سرند از مساکن احداثی بعد از زلزله

  فصلنامه مسکن و محیط روستا
  علمی- پژوهشی
  دوره 36- شماره 160
  زمستان 1396
  Investigation of the place attachment process in the neighborhood with a cognitive psychological approach(case study:The Gharebaghis' neighborhood of Tabriz) International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning
  علمی- پژوهشی
  December 2017
  شکل گیری فضا در اثر پیوند مفهومی"موسیقی -ریاضی" در معماری(مطالعه موردی: جلو خان و آسمانه گنبدخانه مسجد شیخ لطف الله اصفهان)

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره 5- شماره 2 - تابستان 1396

  ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت روانی و حس سلامتی ساکنین (مورد پژوهی محله رشدیه تبریز)

  فصلنامه هنرهای زیبا(معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  دوره 22 - شماره 2
  تابستان 1396
  تاثیر و تاثرات تعاملات اجتماعی بر خلق مکان در معماری اسلامی نشریه شباک
   
  سال دوم - شماره 8و 9
  آبان و آذر 1395
  The Characters and Meaning of Third Place in Historical Urban Space of Iran Journal of Islamic Architecture Volume 4
  Issue 4
  December 2017
  شناسایی معیارهای طراحی منظر شهری با رویکرد پاسخ دهی محیطی(نمونه موردی:سرای محله جملزاده) نشریه هفت شهر شماره 55و 56- پاییز و زمستان 95

  ارزیابی مراکز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ دهی محیطی (نمونه موردی: منطقه مرکزی شهر گنبدکاووس)

  فصلنامه " مطالعات شهری کردستان"

  علمی-پژوهشی

  دوره 7 - شماره 27
  تابستان1397

  چارچوب نظری سنجش معیارهای رضایت‌مندی سکونتی با رهیافت روانشناسی دین از دیدگاه شناخت شناسی

  فصلنامه "مدیریت شهری"

  علمی -پژوهشی
  شماره 49
  زمستان 1396
  Exploring the Relationship between Music and Architecture and Mathematics
   

   Network JournalNexus

  ISI ( IF=0.488)

  Scopus (Q1)

  Volume 20, Issue 2, July 2018

  https://doi.org/10.1007/s00004-018-0381-0
  مفهوم مشارکت در محیط از منظر اندیشه ­ی اسلامی و اندیشه­ ی غربی

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره 6 - شماره 1
  بهار 1397
  واکاوی نقش تصاویر ذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات(مطالعه موردی محله شتربان تبریز) فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه‌ای )
  علمی-پژوهشی
  سال نهم -شماره 1
  زمستان97
  شناسایی و تبیین برنامة درسی پنهان آموزش معماری (مطالعة موردی: دانشکدة معماری دانشگاه ایلام) فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران
  علمی-پژوهشی
  دوره 12- شماره 45
   تابستان 1396
  وونروف، بررسی مولفه های منظر شهری در خیابان برای زندگی فصلنامه منظر
  علمی -ترویجی
  شماره 43
  تابستان 1397
  تاریخ ذهنیت عامه عاملی تاثیرگذار بر کیفیت مسکن فصلنامه هنرهای زیبا(معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  دوره 23 - شماره 1
  بهار 1397
  قابلیت های محیط در ارتباط با مراتب حیات انسانی فصلنامه مطالعات شهر ایرانی -اسلامی
  علمی -پژوهشی

  ویژه نامه شماره 31
  بهار 1397
  عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانه شناسی در معماری - مطالعه موردی مسجد کبود تبریز دوفصلنامه جاویدان خرد
  علمی -پژوهشی
   دوره 15، شماره 33
  بهار و تابستان1397

  بررسی تطبیقی تعامل کودک با محیط شهری از منظر اندیشه اسلامی و غربی

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره ۶، شماره ۳
  پائیز-۱۳۹۷
  Biophilic Perception in Urban Green Spaces (Case Study: El Gölü Park, Tabriz)

  International Journal of Urban Sciences
  Scopus (Q2)

  Published online: 31 Jan 2019
  DOI:10.1080/12265934.2019.1568284
  بررسی تطبیقی الگوهای مکان-رفتار در مساکن قبل و بعد از زلزله روستای زلزله زده سرند

  فصلنامه "پژوهشهای روستائی"

  علمی- پژوهشی

  دوره 10 -شماره 1
  بهار 1398
  (DOI):  10.22059/jrur.2019.262446.1268
   
  Identification and explanation of life factors in traditional houses in Yazd; based on grounded theory International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning
  علمی- پژوهشی

  Issue 1

  6 2019-

  معماری میان‌افزا؛ رویکردی میان رشته‌ای برای طراحی در بافت تاریخی
  نمونه‌ی موردی: مجموعه‌ی تجاری مشروطه در بافت تاریخی بازار تبریز

  فصلنامه "باغ نظر"

  علمی-پژوهشی

  دوره 16 ، شماره 76

  مهرماه 1398

  ارزیابی برنامة درسی پنهان رشتة معماری بر اساس اخلاق اسلامی فصلنامه صفه
  علمی-پژوهشی
  سال 2- - شماره 84
  بهار 1398
  شهر مربی کودک:بازتولیدالگوی شهر دوست دار کودک در بستر ایرانی-اسلامی

  فصلنامه " پژوهشهای معماری اسلامی"

  علمی-پژوهشی

  دوره 7 - شماره 1
  بهار 1398
  بازشناسی مفهوم ارزش در رابطه انسان و محیط در فضاهای باز سکونتی در معماری سنتی ایران فصلنامه هنرهای زیبا(معماری وشهرسازی)
  علمی -پژوهشی
  بهار 1398
  دوره 24 شماره 1
  تبیین زبان الگویِ ویژگی‌ فضایی مدارس مقطع متوسطه شهر تبریز دو فصلنامه پژوهش‌های معماری و محیط دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397
  An Analysis of the Motivating Factors Underlying the Hidden Curriculum Components through the Lens of the Iranian Students of Architecture: A Qualitative Study Teaching and Teacher Education
  IF=2.473
  JCR(Q1)
  Volume 86, November 2019, 102841

  https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.05.007
  بررسی عناصر شکل دهنده هویت کالبدی بر اساس نقشه های شناختی شهروندان نمونه مورد پژوهی:محله دوچی تبریز

  فصلنامه "آرمان شهر"

  علمی-پژوهشی

  شماره 33- زمستان 1399
  ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر مسکن بومی در روستای نسمه شهرستان پاوه فصلنامه مسکن و محیط روستا
  علمی- پژوهشی
  شماره 167 پاییز 98
  سبک زندگی اخلاقی در تعامل با قابلیّت های محیط در محلات سنتی ایران (مورد مطالعه: محلهِ تاریخی عزب دفتریلر تبریز)

  فصلنامه انديشه معماري

  علمی- پژوهشی

  سال چهارم شماره هشتم  پاييز و زمستان 1399
   DOI: 10.30479/at.2020.10771.1208

  معاصرسازی هویت-مبنا؛ نمونه: بافت‌های شهری معاصر ایران در دوره پهلوی

  فصلنامه نقش جهان

  علمی- پژوهشی

  دوره 10 - شماره 1

  بهار 1399

  واكاوي مولفه هاي كيفي ميان افزايي در بافت تاريخي تبريز( نمونه هاي موردي : مجموعه تجاري مشروطه و صاحب الامر در بازار تاريخي تبريز)

  فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه‌ای )

  علمی- پژوهشی
  دوره 11، شماره 1، زمستان 1399
  گذار الگوها: تحليلي قياسي بر سير تحول فضاهاي باز در خانه هاي تبريز

  فصلنامه "باغ نظر"

  علمی-پژوهشی

  دوره 17 - شماره 91- سال 1399

  تأثیر اقلیم بر سازمان فضایی مسکن روستایی بر اساس نظریه نحو فضا (نمونه موردی: روستاهای استان آذربایجان شرقی)

  فصلنامه "پژوهشهای روستائی"

  علمی- پژوهشی

  دوره 11، شماره 4، زمستان 1399
   

  ارتباط فضاهای سکونتی با ابعاد سبک زندگی(بررسی تطبیقی دو محله سنتی و معاصر شهر تبریز)

  فصلنامه "توسعه محلی (روستایی-شهری)"
  علمی -پژوهشی
  دوره دوازدهم - شماره 1 - بهار و تابستان 1399
  The role of self-determination needs and sense of home Journal of Housing and the Built Environment
  JCR( If=1.442)
  Scopous (Q1)
  Published: 
  https://doi.org/10.1007/s10901-020-09804-x

  تجربه استفاده از خانه های تاریخی به عنوان مدارس معماری از منظر تجربه زیسته دانشجویان (نمونه موردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

  فصلنامه "صفه"
  علمی -پژوهشی
  دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 92، بهار 1400

  نقش تکنولوژی در ارتباط انسان با طبیعت در نگرش اسلامی (نمونه موردی: خانه های سنتی ایران)

  فصلنامه " الهيات هنر"
  علمي -پژوهشي

  پذيرش جهت چاپ

  عوامل تصویرپذیر در خانه‌های دوره قاجار در شهر تبریز فصلنامه "تحقيقات جغرافيايي"
  علمي پژوهشي
  دوره 36 - شماره 3 - تابستان 1400
  تبیین چارچوبی در جهت حضور طبیعت در معماری بر اساس نگرش سیستمی نشريه " انسان و محيط زيست"
  علمي پژوهشي
  دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 62
   مهر 1401
  بررسی میزان و نحوه رعایت حریم در معماری و شهرسازی از منظر فقه اسلامی شیعه (نمونه موردی: محله خان یزد) نشريه " مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق"
  علمي پژوهشي
   10.22034/FVH.2021.10008.1315
  پذیرش جهت چاپ
  انتشار آنلاین از تاریخ 17 تير 1400
  تأثیر اعتدال در فضای معماری مساجد بر ایجاد حضور قلب (نمونه موردی: مساجد منتخب محدوده بازار تهران) نشريه " پژوهش هاي معماري اسلامي"
  علمي - پژوهشي
  دوره ۹، شماره ۴ 
  زمستان 1400
  نماد شناسی در معماری مساجد ایرانی از رویکرد مطالعات فرهنگی فصلنامه "مطالعات فرهنگی و ارتباطات"
  علمي -پژوهشي
  دوره 18 شماره 66
  بهار 1401
  The Impact of Changes in Environmental Meanings on Users’ Perceptions (Case Study: Infill Architecture in the Historic Bazaar of Tabriz)

  Architecture, City and Environment

  Scopous (Q2)

  Publish in october 2021 
  تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خلاقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات نشريه " فرهنگ معماري و شهرسازي اسلامي"  پاييز و زمستان 99
  Cognitive-Cultural Looping Mechanism of Urban Space Conceptualization Integrative Psychological and Behavioral Science
  Scopous (Q1)

  16AGUST 2021

  جایگاه حکمت نظری در کاربست هندسه معماری از جانب ریاضی‌دانان اسلامی دوره مورد بررسی قرون چهارم الی یازدهم هجری

  دو فصلنامه "حکمت معاصر"

  دوره 12، شماره 1
  بهار و تابستان 1400

  The Impact of the Sense of Home on the Quality of
  Life of Older Adults in Tabriz, Iran

  Journal of Aging and Environment
  Scopous (Q3)

  Published online: 12 Oct 2021
  https://doi.org/10.1080/26892618.2021.1987370
  كاربست بازی وارسازی در فضاهای شهری، جهت ارتقاء حضور پذیری کودکان اوتیستیک   نشريه " منظر"
  علمي -پژوهشي
  فروردين 1401

  میزان کارآمدی برنامه مصوب آموزش مسکن (طرح معماری 5) بر اساس انتظارات جامعه حرفه‌ای از فارغ‌التحصیلان رشته معماری بررسی موردی: جامعه حرفه‌ای شهر تبریز

  نشريه "نامه معماري و شهرسازي"
  علمي -پژوهشي
  دوره 14، شماره 33، زمستان 1400
  DOI: 10.30480/AUP.2021.3316.1697
  ارايه مدلي براي سنجش ميزان خلاقيت بر اساس روش SAPPHIRE( نمونه موردي بناهاي منتخب شهر تبريز) نشريه"معماري و شهرسازي ايران"
  علمي -پژوهشي
  پذيرش جهت چاپ
  دیدگاه اخوان الصفا به هندسه و کاربرد آن در معماری اسلامی ایران نشريه" فرهنگ معماري و شهرسازي ايران" 
  علمي -پژوهشي
  پذيرش جهت چاپ
  جايگاه و مفهوم هندسه در هنر معماري اسلامي بر اساس ديدگاه اخوان الصفا نشريه " نگارينه هنر اسلامي"
  علمي -پژوهشي
  دوره 8 شماره 22
  بهمن 1400
  تبيين رويكرد شناختي - فرهنگي در تطبيق با رويكردهاي تكويني به معنا در شهرسازي نشريه " دانش شهرسازي"
  علمي -پژوهشي
  دوره 6 شماره 2
  تابستان 1401

  بررسی میزان و نحوه رعایت حریم در معماری و شهرسازی از منظر فقه اسلامی شیعه (نمونه موردی: محله خان یزد)

  نشريه

  "مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق"

  علمي -پژوهشي

  دوره 15، شماره 44، پاییز و زمستان 1400
  نقش طرحواره های ذهنی در شکل گیری الگوی مسکن سنتی مراغه انديشه معماري سال 6 شماره 12
  پاييز و زمستان 1401

  بازاندیشی در مفهوم باهمستان در راستای تکوّن مفهوم امت واحده در بستر معماری و شهرسازی

  الگوي پيشرفت اسلامي ايراني پذيرش جهت چاپ 
  ارايه الگوي ميان رشته اي براي ارزيابي خلاقيت معماري نشريه مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني پذيرش جهت چاپ

   

  کتب

   ترجمه :
  روش های تحقیق در روانشناسی محیط ، رابرت گیفورد

  تالیف:
  مبادی و مبانی شناخت معنای محیط