اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : مینو قره بگلو

  گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری - معماری
  محل تحصیل : دانشگاه تهران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی : 204
  تلفن : 04135541812
  فاکس : 35419970
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1403/02/30
   
  عضو هیات تحریره نشریات علمی:
   
  نامه معماری و شهرسازی علمی -پژوهشی دانشگاه هنر تهران
  رهپويه معماري و شهرسازي
  علمی -پژوهشی دانشگاه سوره تهران
  اندیشه معماری علمی-پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
  همکاری با نشریات علمی:
   
  نام نشریه رتبه نشریه نام دانشگاه
  هنرهای زیبا(معماری و شهرسازی) علمی -پژوهشی پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران
  هویت شهر علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران - واحد علوم و تحقیقات
  نقش جهان علمی -پژوهشی دانشکده هنر و معماری - دانشگاه تربیت مدرس تهران
  نامه معماری و شهرسازی علمی -پژوهشی دانشگاه هنر تهران
  مطالعات شهری کردستان علمی -پژوهشی دانشگاه سنندج
  پژوهشهای معماری اسلامی علمی -پژوهشی قطب علمی معماری اسلامی - دانشگاه علم و صنعت ایران
  تازه های علوم شناختی علمی -پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی
  باغ نظر علمی -پژوهشی مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهر سازی نظر
  فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی در حال کسب رتبه دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  پژوهش های روستایی علمی -پژوهشی دانشگاه تهران
  اندیشه معماری علمی -پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
  مطالعات معماری ایران علمی -پژوهشی دانشگاه کاشان
  معماري و شهرسازي ايران علمي -پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران
  International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning علمی -پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
  city, culture and society Scopus Elsevier
  Frontiers of Architectural Research Scopus Elsevier
  Hosing and Built Environment Scopus Sage
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.