اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : مرتضی میرغلامی

  گروه آموزشی : ربع شهرسازی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : سیر اندیشه ها در شهرسازی,سیر اندیشه ها در شهرسازی
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : ملبورن استرالیا
  تاریخ تولد : 1355
  خط داخلی :
  تلفن : 04135539208
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1401/10/15
   
  مقالات علمی پژوهشی و ISI
  عنوان مقاله نام مجله تاریخ چاپ ردیف
  نشانه‌شناسی شهری و نقش آن در خوانايي و شناسايي محيط‌هاي شهري، "مطالعه موردي: محله نازي‌آباد تهران" مجله علمی و پژوهشی نقش جهان شماره 1 1391 1
  رویکرد مکانسازی (Placemaking) در طراحی شهری نمونه موردی طراحی پاتوق محله آشتاب تبریز مجله علمی و پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر (نامه پذیرش) 1391 2
  سنجش رضایتمندی زنان از پارکهای بانوان (مطالعه موردی پارکهای بانوان تبریز) مجله علمی پژوهشی هویت شهر شماره 19 1393 3
  تحلیل گونه شناسانه عوامل موثر بر خوانایی نشانه های شهری نمونه موردی: خیابان ولی عصر (ع) تهران محدوده میدان ونک تا میدان تجریش مجله علمی پژوهشی هویت شهر
  دوره 10، شماره 1
  1395 4
  ارائه مدل مفهومی ارزیابی حس مکان براساس مولفه های کالبدی ادارکی عملکردی و اجتماعی
  مطالعه موردی: خیابان امام اورمیه
  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری
  دوره 5، شماره 19
  ۱۳۹۵ 5
  The urban design guideline and conceptual
  model development for improving the quality
  of visual appeal of pedestrian; Mashhad
  Monfared S treet Pedestrian
  Bulletin de la Société Royale des 1307
  Sciences de Liège,
  1395 6
  ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق پذیری عدالت اسلامی نشریه پژوهشی فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
  سال ۳، شماره ۲
  ۱۳۹۶ 7
  ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت روانی و
  حس سلامتی ساکنین)مورد پژوهی: محله رشدیه تبریز(
  نشریه هنرهای زیبا
  دوره  22 , شماره  2 
  1396 8
  تدوین مدلی نظری از فرآیند نئولیبرالیزه شدن شهر معاصر جهان نقش جهان سال 7 شماره 3 1396 9
  ارزیابی عدالت فضایی در توسعه مجدد فضاهای شهری
  مورد پژوهشی طرح موضعی عتیق شهر تبریز
  مجله علمی پژوهشی باغ نظر
  15 (67)
  ۱۳۹۷ 10
  ارائه مدل ذهن آگاهی در فضاهای تفرجی طبیعی و اولویت بندی آن مجله علوم روانشناختی ۱۳۹۷ 12
  بررسی تطبیقی تعامل کودک با محیط شهری از منظر اندیشه اسلامی و
  غربی
  پژوهش های معماری اسلامی
   جلد ۶ شماره ۳
  1397 13
  بن مایه های فلسفی توسعه پایدار شهری از منظر اندیشه های فلسفی علامه طباطبایی (نظریه ادراکات اعتباری) مجله علمی پژوهشی باغ نظر
  doi
  10.22034/BAGH.2019.145107.3741
  ۱۳۹۸ 14
  ارزیابی تاثیر ارزش های اجتماعی در میزان رضایت مردم از فضای سکونت
  نمونه موردی محله چرنداب شهر  تبریز
  مجله علمی پژوهشی مدیریت شهری
  دوره (سال) ۱۸، شماره ۵۶
  ۱۳۹۸ 15
  ارزیابی تطبیقی نظام برنامه ریزي و برنامه ریزي فضایی ایران با مصر، عربستان، ترکیه و مالزي مجله نشریه آمایش و فضا
  دوره 23، شماره 3
  ۱۳۹۸ 16
  واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله مجله دانش شهرسازی دوره 3 شماره 1
  Doi
  10.22124/UPK.2019.11996.1161
  ۱۳۹۸ 17
  شهر مربی کودک: بازتولید الگوی شهر دوستدار کودک در بستری ایرانی
   
  پژوهش های معماری اسلامی
  اسلامی  جلد ۷ شماره ۱
  1398 18
  Explanation of Everyday Life in Resolving
  C urrent Architectural, Urban C omplexities and
  Urban Transformation; The ransformation of
  Valiasr Intersection, Tehran, Iran
  International J ournal
  Architectural Engineering and
  Urban Planning
  1399 19
  تحلیلی بر روش های فهم هنر و معماری اسلامی فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی 1399 20
  ارزیابی ضوابط و مقررات شهرسازی ملاک عمل در ساختار فضایی محله یاغچیان با نگرش مولفه های فرهنگ اسلامی مجله دانش شهرسازی
  Doi
  10.22124/UPK.2020.16592.1483
    22
  From Traditional mahalleh to modern neighborhoods: The case of Narmak, Tehran
   
  Comparative Studies of South East Asia, Africa and the Middle East
  Vol 31 No 1
  DOI: 10.1215/1089201X-1545472
  2012 23
  Spatial configuration of Karavansara in Iranian architecture and its effects on space quality and needs of users, case study :Karavansara of Zeinedin Ciencia e Tecnica Vitiviniocola 2014 24
  The impact of digital architecture on cityscape International journal of architectural engineering and urban planning
  Vol 23
  2013 25
  Parallel modernization and self-colonization: Urban evolution and practices in Bangkok and Tehran Cities
  The International Journal of Urban Policy and Planning
  Vol 30
  DOI: 10.1016/j.cities.2012.02.001
  2013 26
  An ‘applicable framework’ to compare ‘indigenous modernity’?
   
  Cities,
  Vol 45, p.150-151
  DOI: 10.1016/j.cities.2015.03.011
  2015 27
  The Impact of Land Tenure Security on Housing Investment at
  Informal Settlements (The Case of EslamAbad Neighborhood,
  Tehran)
  Space Ontology International Journal vol 8-Issue 1 2019 28
  تبیین رفتار آکوستیکی و کیفیت منظر صوتی راسته های بازار تبریز مبتنی بر ارزیابی های عینی و ذهنی
   
  مجله مطالعات شهری کردستان 1399 29
  ادراک تباین صوتی در تجربه حرکت در فضاهای بازار تبریز
   
  باغ نظر
  DOI
  10.22034/BAGH.2020.250345.4676
   
  1399 30
  Explanation of Everyday Life in Resolving Current Architectural, Urban Complexities and Urban Transformation; The Transformation of Valiasr Intersection, Tehran, Iran International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 2020 31
  بازشناسی و تبیین اثرات کلان‌فرآیندها و فرآیندها بر شهر‌معاصر‌ایرانی از منظر واقعگرایی اسلامی
   
  دانش شهرسازی
  دوره 4، شماره 3
  1399 32
  تحلیل نقش بستر و زمینه های محیط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در فهم مخاطبان از مساجد معاصر ایران (نمونه موردی مساجد معاصر تهران) فصلنامه مطالعات  شهر ایرانی اسلامی
  شماره 31
  1397 33
  بررسی میزان امنیت مجتمع های محصور در شهر ارومیه با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون های جرم خیز، مطالعه موردی شهر ارومیه مطالعات شهری کردستان
  شماره 15
  1394 34
  The urban design guideline and conceptual model development for improving the quality of visual appeal of pedestrian; Mashhad Monfared Street Pedestrian Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège 1395 35


  برخی مقالات ارائه شده در سمينارها و کنفرانس هاي ملي يا بين المللي
  عنوان مقاله عنوان و محل سمينار يا کنفرانس تاریخ  
  پژوهش میان رشته ای و کاربرد آن در رشته های معماری و مطالعات
  شهری
  اولین همایش ملی هنرپژوهی)آسیب شناسی پژوهش
  در عرصه هنر و معماری(
  1388  
  نمای ساختمان های مسکونی مرز میان هویت فردی و شهری)نمونه
  موردی محله رشدیه تبریز(
  همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر 1390  
  بازتاب جنسیت در فضاهای شهری سنتی ایران در دوره صفویه اولین همایش معماری و شهرسازی اسلامی)مفاهیم و
  نظریه ها(
  1390  
  تأملی بر مفهوم زندگی روزمره در پیاده راه های شهری همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر 1390  
  بررسی سیر تحویل الگوی نما در ساختمانهای مسکونی) و
  منطقه ولی عصر تبریز
  همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر 1390  
  Evaluating the effects of globalization on
  tehran's Urban Form
  5th S ymposium on Advances in
  S cience & Technology
  1390  
  Neighbourhood S tructure and C rime
  Prevention: The C ase of Narmak in Tehran
  C rime Prevention and
  C ommunities: S ocial and
  Environmental S trategies for
  S afer Neighbourhoods
  1391  
  تجلی قدرت در شهرسازی و معماری استعماری همایش بین المللی طراحی شهری در ایران از تئوری
  تا عمل
  1391  
  ظهور شهرهای جهانی و بررسی تاثیرات جهانی شدن بر فرم و کالبد
  شهرها
  همایش بین المللی طراحی شهری در ایران از تئوری
  تا عمل
  1391  
  تعریف هنر اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر و نقش آن در بازتولید تجلی
  هنر دینی )قدسی؟( در عصر مدرن
  عرفان در هنرهای اسلامی 1391  
  میران تاثیرگذاری رنگ بر ایجاد احساس مطلوب در رستوران ها میران تاثیرگذاری رنگ بر ایجاد احساس مطلوب در رستوران ها 1391  
  بررسی معیارهای محله پاسخده از دیدگاه متخصصان و مردم نمونه
  موردی: محلات چرنداب و مهرگان تبری
  همایش بین المللی طراحی شهری در ایران از تئوری
  تا عمل
  1391  
  مقایسه تطبیقی ساختار کالبدی- عملکردی بازارهای قدیم با مراکز
  خرید امروزی از منظر پاسخگویی به نیازهای زنان
  دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی )از
  نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر(
  1392  
  مقایسه تطبیقی شیوه باغ سازی دوران ساسانی و اسلامی اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و
  محیط زیست پایدار
  1392  
  تحلیل و ارزیابی خانه سالمندان رابرت ونتوری براساس نظریه زبان
  الگوی کریستوفر الکساندر )دو رویکرد پسامدرن(
  اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و
  محیط زیست پایدار
  1392  
  انعکاس درون مایه هاو ویژگی های معماری ایرانی در آثار لویی کان سه نفره اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و
  محیط زیست پایدار
  1392  
  تاثیر نور و رنگ در فضای داخلی مسکونی معماری ایرانی اسلامی سومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون 1392  
  بازآفرینی مفهوم کوچه های مسکونی با تاکید بر ارزش های
  اسلامی-ایرانی
  کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و
  شهرسازی
  1393  
  بررسی تاثیر دین و اعتقادات مذهبی بر ساختار کالبدی و طبیعی شهرهای تاریخی با تاکید بر رویکرد معناشناختی اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا (واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی-ایرانی) 1393  
  ادراک شاخصه های شفا بخشی محیط های طبیعی و کاربرد آن در
  طراحی محیط انسان ساخت
  کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و 17
  شهرسازی
  1393  
  تاثیر رویکردهای پایداری بر هویت شهری در شهرهای عربی)نمونه
  موردی: شهر کربن صفر مصدر(
  کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی -
  شهر مصدر
  1393  
  از چهار باغ تا ره باغ در مشهد کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا 1393  
  مفاهیم نهفته در "زیارت" در انطباق با طرح "ره باغ" های منتهی به حرم امام رضا (ع) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا 1393  
  فضای شهری و زنان معماری و منظر شهری پایدار 1393  
  ارزیابی تاثیر ساخت و سازهای شهری در یك دهه اخیر بر هویت
  مشهد
  معماری و منظر شهری پایدار 1393  
  ضرورت ایجاد سیستم پیاده مداری در راه های منتهی به حرم مطهر
  رضوی موسوم به ره باغ
  اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و 06
  توسعه شهری
  1394  
  رزش گذاری میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر ارومیه با
  TOPSIS کاربست تکنیك
  کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و
  شهرسازی ایران
  1395  
  تاثیر رویکرد هاي پایداري بر هویت شهري در شهرهاي عربی (نمونه موردي:شهر کربن صفر مصدر) کنگره بین المللی پایداري درمعماري و شهرسازي-شهر مصدر 2015  
  شناسایی الگوهای طراحی به منظور آفرینش فرم پایدار شهری در توسعه های میان افزا دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری 1393  
  ارزیابی الگوهای پایدار روستای پلکانی زنوزق واقع در استان آذربایجان شرقی با کاربست  مفهوم «کیفیت بی نام» کریستوفر الکساندر کنفرانس ملی شهرسازی مدیریت شهری و توسعه پایدار 1393  
  مقایسه تطبیقی ساختار کالبدی- عملکردی بازارهای قدیم با مراکز خرید امروزی از منظر پاسخگویی به نیازهای زنان (پذیرش شده) دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد) 1392  
  ارزیابی تاثیر ساخت و سازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار 1393  
  فضای شهری و زنان کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار 1393  
  تاثیر نور و رنگ در فضای داخلی مسکونی معماری ایرانی اسلامی سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون 1392  
  استخراج زبان الگوی شهر تبریز در دوره ایلخانیان الگوشناسی مکتب شهرسازی تبریز ایلخانی اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی 1393  
  بازآفرینی مفهوم کوچه های مسکونی با تاکید بر ارزش های اسلامی ایرانی اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی 1393  
  ارزیابی امنیت زنان در سکونتگاههای غیر رسمی با تاکید بر ارزشهای اسلامی ایرانی اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی 1393  
  ادراک شاخصه های شفابخشی محیطهای طبیعی و کاربرد آن در طراحی محیط انسان ساخت اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی 1393  
  مقایسه تطبیقی سطوح حس مکان در محلات سنتی و طراحی شده در
  TOPSIS محلات بهداری و سیدجواد ارومیه با استفاده از مدل
  3.th International C ongress on C ivil
  Engineering , Architecture and
  Urban Development
  1394  
  مقایسه تطبیقی مولفه های کیفیت فضای شهری در پیاده راه تربیت
  TOPSIS شهر تبریز و خیام جنوبی شهر ارومیه با استفاده از تکنیك
  3.th International C ongress on C ivil
  Engineering , Architecture and
  Urban Development
  1394  
  طراحی منطقه گرا: نگرشی نو در ایجاد تعامل طراحی شهری با بستر
  فرهنگی اقلیمی سکونت گاه های زاگرس
  سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه
  شهری
  1394  
  مطالعه تطبیقی عوامل و میزان رضایتمندی مردم از مساجد گذشته و
  معاصر ایران )نمونه موردی مساجد دوره صفویه اصفهان و دوره معاصر
  تهران(
  سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه
  شهری
  1394  
  بررسی معیارهای رویکرد زمینه گرایی درطراحی محورهای پیاده کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی 1395  
  مولفه های موثردرطراحی پیاده راه های شهری کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی 1395  
  تدوین راهنمای طراحی شهری و مدل مفهومی جهت ارتقای کیفیت
  جذابیت بصری پیاده راه؛ محور پیاده منفرد مشهد
  سومین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در مهندسی
  عمران، معماری و شهرسازی
  1395  
  اهمیت روایت و تصویر ذهنی گردشگران خارجی در برند سازی شهرها سومین کنفرانس ملی انسان، معماری، عمران و شهر 1395  
  شبکه فضاهای عمومی، گامی به سوی شهرسازی انسجام بخش سومین کنفرانس ملی انسان، معماری، عمران و شهر 1395  
  خوانش زندگی زنان از متن شهر صفوی )بررسی نمونه موردی: اصفهان
  عصر صفوی
  سومین کنفرانس ملی انسان، معماری، عمران و شهر    
  بررسی امنیت و آنومی در محلات شهری بر اساس مؤلفه های تحلیل
  ANP امنیت با یهره گیری از تکنین فرایند تحلیل شبکه ای
  سومین کنفرانس ملی انسان، معماری، عمران و شهر    
  بررسی و تبیین محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری با اولویت پیاده در
  بافت تاریخی شهر قزوین
  سومین کنفرانس ملی انسان، معماری، عمران و شهر    
  ارتقای حس امنیت در فضای شهری، نمونه پژوهشی؛ خیابان منفرد
  مشهد
  چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه
  شهری
  1395  
  بررسی معیارهای رویکرد زمینه گرایی درطراحی محورهای پیاده کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی 1395  
  بررسی میزان پیاده پذیری در بافت تاریخی شهر سنندج با استفاده از
  روش تحلیل شبکه و چیدمان فضایی
  کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در عمران،
  معماری و شهرسازی
  1396  
  Evolution and transformation of Neighborhood
  open spaces in Iran (The case of Narmak)
  Architecture and urban heritage in  مولف
  Iran: from past to present
  1397  
  ارتقا کیفیت کالبدی جداره خیابان ها در جهت بهبود منظر شهری سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس
  ملی عمران، معماری و طراحی شهری
  1397  
  طراحی جداره خیابان ها با هدف ارتقا هویت منظر شهری سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس
  ملی عمران، معماری و طراحی شهری
  1397  
  بازنگری مفهوم شهروندی در فضاهای معماری و شهری نمونه موردی:
  چهارراه ولیعصر تهران)عج(
  سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی 23
  معماری و شهرسازی اسلامی )معماری و شهرسازی
  اسلامی جهان اسلام در عصر جهانی شدن(
  1397  
  بررسی روش های یادگیری الکترونیکی معماری
  با تاکید بر دانشکده های مجازی آیکوداموس و VIPA (پذیرش شده)
  دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال 1392  
  الهام از آموزه های حکمت اسلامی در ایجاد معماری انسان ساز اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی 1392  
  بازتاب جنسیت در فضاهای شهری سنتی ایران در دوره صفویه اولین همایش معماری و شهرسازی اسلامی 1390  
  میزان تاثیرگذاری رنگ بر ایجاد حس مطلوب در رستورانها  (پوستر) دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون 1390  
  بررسی نقش ارزش های میراث فرهنگی )میراث معماری و شهرسازی( در حفاظت Proceedings of the 8th International Conference
  on urban growth & conservation in Euro-Asia corridor
  2012  
  تاملی بر مفهوم زندگی پیاده در شهر: نمونه موردی پیاده راه تربیت (چکیده مقاله) همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر 1390  
  مناسب سازی فضاهای شهری به منظور استفاده گروههای خاص (زنان) (چکیده مقاله) همایش زنان و زندگی شهری 1391  
  تعریف هنر اسلامی از منظر جامعه شناسی هنر و نقش آن در بازتولید هنر دینی در عصر مدرن(چکیده مقاله) همایش عرفان در هنر 1391  
  Crime prevention and neighborhood structure: the case of Narmak in Tehran
  (چکیده مقاله)
  CP & C CONFERENCE: Social and Environmental strategies for safer neighborhoods 2012  
  بررسی نقش ارزش های میراث فرهنگی (میراث معماری و شهرسازی) در حفاظت Proceeding of the international Conerence on urban growth & conservation in Eure-Asia 2012 ۲۰۱۲  
  انعکاس درون مایه ها و ویژگیهای معماری ایرانی در آثار لویی کان(چکیده مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار 1392  
  مقایسه تطبیقی شیوه باغ سازی دوره ساسانی و اسلامی (چکیده مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار 1392  
  الگوی محله پاسخده در شهرهای ایران (چکیده مقاله) طراحی شهری :از تئوری تا عمل در ایران از اواخر  دهه1950 میلادی به بعد 1391  
  نما و سیمای شهری معاصر در بستر فرهنگ و اندیشه (چکیده مقاله) طراحی شهری :از تئوری تا عمل در ایران از اواخر  دهه1950 میلادی به بعد 1391  
  سنجش ارزش های مستتر میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر تبریز با استفاده از تکنیک TOPSIS همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
  یزد-بهمن ماه سال۱۳۹۴
  ۱۳۹۴  
  مقایسه تطبیقی سطوح حس مکان در محلات سنتی و طراحی شده در محلات بهداری و سیدجواد اورمیه با استفاده از مدل TOPSIS 3.th  Internatinal Congress on Civil Engineering . Architecture and urban Development
  29-31 December 2015 Shahid Beheshti University Tehran Iran
  ۲۰۱۵  
  مقایسه تطبیقی مولفه های کیفیت فضای شهری در پیاده راه تربیت شهر تبریز  و خیام جنوبی شهر اورمیه با استفاده از مدل TOPSIS 3.th  Internatinal Congress on Civil Engineering . Architecture and urban Development
  29-31 December 2015 Shahid Beheshti University Tehran Iran
  ۲۰۱۵  
  تاثیر مناسب سازی فضاهای عمومی شهری براساس تجربه زیسته و ویژگی های زنان بر پایداری شهری 3.th  Internatinal Congress on Civil Engineering . Architecture and urban Development
  5-7 September 2018 Tabriz Islamic Art Univirsity Iran
  2018  
  ۳۳نقش بازآفرینی پایدار میادین تاریخی در توسعه گردشگری فرهنگی 3.th  Internatinal Congress on Civil Engineering . Architecture and urban Development
  5-7 September 2018 Tabriz Islamic Art Univirsity Iran
  2018  
  ارتقا کیفیت کالبدی جداره خیابان ها در جهت بهبود منظر شهری 3.th  Internatinal Congress on Civil Engineering . Architecture and urban Development
  5-7 September 2018 Tabriz Islamic Art Univirsity Iran
  ۲۰۱۸  
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.