اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : مسعود وحدت طلب

  گروه آموزشی : ربع معماری و معماری اسلامی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل :
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن : 04135541809
  فاکس : 04135539200
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1401/04/08
   
   
  فهرست مقالات منتشر شده درمجلات معتبر(5 سال اخیر)
   
   
  • بررسی مفهوم و زمینه های مختلف نمودیابی ظرافت در معماری(مطالعه موردی: گنبد سلطانیه و مسجد شیخ لطف الله)/ مجله علمی- پژوهشی باغ نظر/ در دست چاپ
  • ارزیابی ترجیحاتِ بصری در نَماهای مسکونی (مطالعه موردی: دوازده خانه تاریخی تبریز)/ مجله علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر/ در دست چاپ
  • شناسایی عوامل مؤثر بر ترجیحات زیبایی‌شناختی بناهای گنبددار ایرانی/ دو فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه معماری/ در دست چاپ
   
  • دستنگاره های مفهومی، بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری/ مجله علمی پژوهشی فناوری آموزش
  • ترجیحات زیبایی شناسی پر وخالی در جداره های با الگوی معماری سنتی(مطالعه موردی: خانه های تاریخی تبریز)/ مجله علمی- پژوهشی معماری و شهرسازی ایران/ در دست چاپ
   
  • ظرافت شکل در گنبدخانه های ایرانی)سده های نهم تا دوازدهم هجری(/ مجله علمی- پژوهشی هنرهای  زیبا/ پاییز 97
  • Color Aesthetics Patterns of Iranian in Color Spectrum/ Architectural Design/ accepted   
         
  • جستاری در نسبت میان دو عامل پیچیدگی در معماری و جنسیت مخاطب با مدت زمان ادراک شده/ مجله علمی- پژوهشی  پژوهش های معماری اسلامی/ در دست چاپ
   
  • بررسی مفهوم و ارزیابی پر و خالی در جداره های خانه های تاریخی تبریز/ مجله علمی- پژوهشی  پژوهش های معماری اسلامی/ شماره 19 سال 97
   
  • تاملی در جریان های آغازین هنری( نستعلیق دوره تیموری)/ مجله علمی- پژوهشی مبانی نظری هنرهای تجسمی/ شماره 51 سال 97
   
  • بررسی تجربی عوامل موثر در مطلوبیت زیبایی شناسانه تناسبات گنبدهای معماری ایرانی_اسلامی/ فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی/ زمستان 97
   
  • Investigation of Aesthetic Preference: the Simplicity and the Complexity of the Visual Qualities of Motifs in Islamic Architecture/TOJDAC online Journal/ 2016
   
  • ریخت شناسی گنبد،(پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی شناختی و چگونگی پراکنش گنبد های مساجد فلات مرکزی ایران)/ فیروزه اسلام/ بهار و تابستان 95
   
  • بررسی اهمیت، فراوانی و پراکنش رنگ در اُرُسی­های خانه­های تاریخی ایران/ مجله علمی- پژوهشی هنرهای زیبا/ شماره 1 سال 96
   
  • زیبایی شناسی خویشتن خواه ( نقش سرشت مشترک زیستی در داوری زیبایی)/ مجله علمی- پژوهشی صفه / شماره 64 سال 93
   
   
   
  فهرست مقالات منتشر شده در همایش های ملی و بین المللی(5 سال اخیر):
   
  • An Investigation into the Importance, Abundance and Distribution of Red Color/ Architecture and urban patterns in lran from past to the present/  Sapienza university of Rome/2018
   
  • تحلیل و تفکیک رنگ در نظام کاشت باغ های ایرانی از منظر زیبایی/ کنفرانس معماری ایران(گذشته، اکنون و آینده)/ 96
   
  • مقایسه تطبیقی شیشه های رنگی ایران و اروپا/ سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم/ 96
   
  • مقایسه ی جلوه های زیبایی باغ های ایران و هند (در دوره گورکانی)/ سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی / 96
   
  • زیبایی شناسی فرمی با استفاده از اصول گشتالت در آرایه های تزیینی/ سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم/ 96
   
  • هنر عمومی و واکاوی معیار های فضای شهری...پاریس،آمستردام و بروکسل/ سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی / 96
   
  • بررسی مولفه های کالبدی زیبایی شناسی منظر شهری روزانه و شبانه/ سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم96
  • هنر عمومی و واکاوی معیار های فضای شهری...پاریس،آمستردام و بروکسل/ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر ایران/95
  • مفهوم رنگ سیاه در زیر شاخه های رشته های هنری/ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر ایران/95
  • کهن الگو ها و قواعد همنشینی مابین-دو کهن الگوی گنبد و ورودی/ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر ایران/95
  • مقایسه خط آسمان شهر تبریز در منظر شهری با کشورهای دیگر/ کنفرانس معماری و شهرسازی معاصر ایران/95
  • بررسی مفهوم مد و لزوم حضور آن در جامعه و معماری/ دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
  • بررسی مولفه های هویت و تاثیر آن بر زیبایی فضای جمعی/ دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
  • نگاهی برپراکنش آرایه های پوشش بیرونی گنبدها و ارتباط آن با شرایط سیاسی- اجتماعی در حکومت های فلات مرکزی ایران/ دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
  • تعامل فناوری و مکان در معماری معاصر/ همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم
  • بررسی زیبایی شناسی آب در معماری به روش نقد دنیای خیال/ سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری 94
  • جلوه هایی از زیبایی شناسی آب درمعماری ایرانی/ سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری 94
  • شاخص های مطلوبیت در معاصرسازی هنر آجركاری برای معماری معاصر/ دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري
  • مفهوم زیبایی شناسی هندسی و معیارهای ارزیابی آن در معماری/ دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري
  • بازخوانی خط آسمان شهری و ارزیابی زیبایی شناسی آن با استفاده از نرم افزار Gis و روش آنتروپی (نمونه موردی خیابان شریعتی تبریز)/ اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی عمران شهری
  • واکاوی معیارهای کامیابی هنر عمومی در فضاهای شهری/ همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
   
  •  
   
   
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.