اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : محمدتقی پیربابایی

  گروه آموزشی : ربع شهرسازی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : دانشگاه هریوت-وات انگلستان
  تاریخ تولد : 1339
  خط داخلی :
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1401/04/08
  معرفی CV در Google Scholar
   
  تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله
  بهار 1388 نشريه هنرهای زيبا بررسی مبانی طراحی محصولات مدولار
  زمستان 1388 نشريه هنرهای زيبا عوامل موثر بر مطلوبيت فضای کار اداری
  بهار 1390 فصلنامه باغ نظر تعلق اجتماعی به مکان، تحقق سکونت جمعی در محله سنتی
  بهاروتابستان 1390 فصلنامه مديريت شهری نارضايتی از مکان پيرامون بافتهای بازسازی شده؛
  نمونه موردی: بافت مسکونی پيرامون خيابان شهيد نواب صفوی تهران
  پائیز 1391 فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسلامي تبیین ابعاد و مؤلفه های تاب آوری شهرهای اسلامی
  پائیز و زمستان 1391 معماری و شهرسازی آرمان شهر فرآیند رخداد معنا در فضای شهری
  2012
  2(4)3329-3333
  Journal of Basic and Applied Scientific Research Restoration-based Architectural Heritage Protection
  (Case study of restoration of introverted residential type in Iran's historical-cultural textures)
  زمستان 1391 فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسلامي معنی فضای شهر در شهر اسلامی
  پاییز 1392 نشریه هنرهای زیبا-
  معماری و شهرسازی
  ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های تاب آوری کلان شهر تبریز
  پاییز 1392 فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسلامي علل بروز تقابل هاي اجتماعي در حفاظت از ميراث معماري
  زمستان 1392 هویت شهر نقش سازماندهي فضايي و ادراكي خیابان در احساس امنيت عابرین (مطالعه موردی: شهر تبریز)
  2014
  Vol. 29 (n. 7)
  Ciencia E Tecnica Vitivinicola
   
  Typology of Cognitive Research Methods in Urban Design Studies
  بهار و تابستان 1393 گلجام تجلی اسماءالحسنی در قالیچه های محرابی عصر صفوی
  2015 (n. 5) Journal of Applied Environmental
  and Biological Sciences
  The Welcoming Roles of Iranian Traditional Buildings Entrances
  تابستان 1394 هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی مقدمه ای بر صورت بندی میدان معماری معاصر ایران بر اساس "نظریه میدان" بوردیو
  پاییز 1394 تازه های علوم شناختی بررسی فرآیند دلبستگی به مکان در مطالعات شهری با رویکرد روان شناسی شناختی
  بهار و تابستان 1395 گلجام تبیین جامعه‌شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران
  بهار و تابستان 1395 نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان دین و سرمایۀ اجتماعی؛ » واکاوی ظرفیت های اجتماعی جامعۀ اسلامی ایران«
  تابستان 1395 هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی بررسی تأثیر عوامل فردی در مطالعه فرآیند محور دلبستگی به مکان با رویکرد روان شناسی شناختی
  پايیز و زمستان 1395 نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطابق نگاه علامه طباطبایی
  زمستان 1395  فرهنگ رضوی طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا در مسیر سفر امام رضا (ع) به ایران
  December 2017 International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, Investigation of the place attachment process in neighborhood with a cognitive psychological approach (Case study: The Gharebaghis' neighborhood of Tabriz)
  تابستان 1396 جغرافیا و آمایش شهری مطالعه تطبیقی ابعاد پیاده مداری مکان از دیدگاه کاربران فضا و متخصصان با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه؛ مورد شناسی تبریز
   پاییز 1396 دانش شهرسازی مولفه های فرهنگی تأثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه
  زمستان 1396 مسکن ومحیط روستا ارزیابی میزان رضایتمندی ساكنین روستای سرند از مساكن احداثی بعد از زلزله
   بهار 1397 جغرافیا و توسعه راهبردهای توسعه پایدار  در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک  AHP
  بهار 1397 هویت شهر قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع
  در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران

  مقالات همایشی
   
  تاريخ عنوان و محل سمينار يا کنفرانس عنوان مقاله
  دی 1370 كنفرانس بين المللي طرح ريزي كالبدي (ملي و منطقه اي) - اصفهان. اصول و مباني طرح ريزي كالبدي مناطق روستايي
  September & October 1992  APO Symposium on Rural Land Use, Tokyo, Japan. Rural Land Use in Iran
  اسفند 1374 كنگرة تاريخ معماري و شهرسازي ايران - ارگ بم، كرمان. ديدگاههاي نظري درشناخت وتحليل منطق تحول تاريخي شهرنشيني وشهرسازي ايران
  اسفند 1381 همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران ( برنامه پنجساله چهارم توسعه) - تهران. ظرفيت سازي در برنامه هاي پنجسالة توسعة كشور
  تير 1382 اولين كنگرة توسعة روستايي ايران - تهران. ظرفيت سازي در ابتكارات توسعه، نمونة موردي: طرح توسعة منطقه اي سلسله
  اسفند 1383 همايش علمی - کاربردی توسعة محه ای:    چشم انداز توسعة پايدار شهر تهران - تهران. ظرفيت سازي توسعة محله ای
  دی 1385 اولین همایش طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی- تهران. الگوهای معماری روستاهای آذربایجان شرقی
  اسفند 1385 همایش هنری و پژوهشی تجلی حسن محمدی(ص) در هنر - تبریز. نقش مالکیت و ضوابط آن در شکل گیری فرم کالبدی شهرهای اسلامی
  July 2006 LEISURE STUDIES ASSOCIATION CONFERENCE – (LSA) Making Space: Leisure, Tourism and Renewal
  Bristol, U.K.
  Tourism for Making Sense of Place
  فروردین 1386 همایش بناهای تاریخی؛ هویت ماندگار- تبریز. پدیدار شناسی هویت در بناهای تاریخی
  اردیبهشت 1386 همایش بزرگداشت یکصدمین سال تأسیس اولین شورا و شهرداری کشور در تبریز – تبریز. شهرسازی مکتب تبریز؛ تغییر مفاهیم شهری در ایران
  July 2007 The Fifth International Conference on Science and Technology in Archaeology and Conservation, Granada-Baeza, Spain. Decay Analysis of the Stones of South Front of St. Stephanos Church.
  October 2007 XXI International CIPA Symposium, Athens, Greece. The Development of Virtual Museums in Iran.
  ارديبهشت 1387 اولين کنفرانس بين المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس- سنندج. مدلهای فراکتالی در معماری بومی ايران:   نمونه موردی: روستای ماسوله
  September & October 2008 16th General Assembly and Scientific Symposium of ICOMOS – Quebec, Canada. Phenomenology of Waqf in Material Forming of Islamic Cities
  آذر 1387 اولین همایش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری – مشهد. الگوی میان افزا با رویکرد ایمن سازی محیط در نوسازی بافتهای فرسوده شهری؛ نمونه موردی: محله ساقریسازان رشت.
  December 2008 SIXTH INTERNATIONAL CONFERENC ON SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ARCHAEOLOGY AND CONSERVATION - Rom, Italy. Photo Realistic Virtual Simulation of Cultural Heritage in Historic City of Tabriz, Iran
  اسفند 1388 همایش ملی سکونتگاه های غیر رسمی: چالش ها و راهبردها – شهرری تهران. مبانی مشارکت و نقش آن در ساماندهی اسکان های غیر رسمی تهران
  اردیبهشت 1389 اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستایی: مسکن و بافت - تهران. ضوابط طراحی بافت های مسکونی دوستدار کودک در روستاها
  اردیبهشت 1389 همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران – شیراز. مبانی و چشم انداز شهرسازی مشارکتی در بهسازی و ساماندهی معضلات شهری
  May & June 2010 INTERNATIONAL DISASTER AND RISK CONFERENCE- DAVOS, SWITZERLAND Conceptual Models for Disaster Resilient Communities
  ارديبهشت 1390 اولين همايش ملی معماری و شهرسازی اسلامی - تبريز درآمدی بر تاب آوری شهرهای اسلامی
  ارديبهشت 1390 اولين همايش ملی معماری و شهرسازی اسلامی - تبريز تأملي بر مفهوم منظر شهري در شهرهاي ايراني – اسلامي از گذشته تا به حال
  اسفند 1390 همایش ملی سازه، راه و معماری- چالوس. بررسی شاخصه های فرهنگی- اجتماعی در خانه های معاصر
  شهریور 1391 اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی- شیراز. نقش حیاط در هویت یابی خانه های تبریز
  August 2012 4th International Disaster and Risk Conference, IDRC Davos 2012– Switzerland "Integrative Risk Management in a Changing World - Pathways to a Resilient Society" Considering Social and Cultural Dimensions of Resilient Cities
  اردیبهشت 1392 همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی "قم، شهر موجود؛ شهر مطلوب"- قم. وحدت در شهر اسلامی-ایرانی؛ نمونه موردی: شهر قم
  آبان 1392 نشست تخصصی "رویکرد اسلامی ایرانی در تدوین ضوابط ساخت و ساز شهری"- مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، فرهنگسرای نیاوران. کاربرد مبانی فلسفی معماری و شهرسازی اسلامی در تدوین ضوابط ساخت و ساز شهری
  آذر 1392 دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی- تبریز. بررسی روش شناختی نظریه و کاربرد در معماری و شهرسازی اسلامی
  آذر 1392 دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی- تبریز. جستاری بر مفهوم شفافیت (سامان بندی دید) در معماری سنتی ایران با تأکید بر مساجد تاریخی شهر تبریز
  آذر 1392 دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی- تبریز. "راز و ابهام" در معماری اسلامی
  آذر 1392 دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی- تبریز. بازشناسی مفهوم شادی و سرزندگی  در معماری ایرانی- اسلامی: گسترش شادی از درون تا فضای معماری تمثیلی
  آذر 1392 دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی- تبریز. "خلوت" و "جلوت" در معماری اسلامی ایران
  اسفند 1392 دهمین همایش شهر وسیمای شهری و پنجمین همایش ملی توسعه شهری- قزوین. سرمایه اجتماعی و شهر ایرانی- اسلامی
  (با محوریت نهاد وقف)
  August
  2014
  5th International Disaster and Risk Conference IDRC 2014 Davos, Switzerland
  ‘Integrative Risk Management - The role of science, technology & practice'
  Hierarchical classification of influential factors in Tabriz resiliency
    نخستین همایش روش تحقیق در شهرسازی و معماری- یزد بررسی نقش و جایگاه روش های تحقیق روانشناسی شناختی در مطالعات طراحی شهری
   
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.