اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : اصغر مولائی

  گروه آموزشی : ربع شهرسازی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشگاه علم و صنعت ایران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن : 04135541816
  فاکس :
  موبایل : 09197386181
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1402/06/25
  سامانه علم سنجی
   
  بسمه تعالی
  لیست مقالات علمی و پژوهشی   
  شماره نام نشریه عنوان مقاله علمی پژوهشی مشخصات نویسندگان
  1

  International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage

  Scopus (Q1)

  Redefining the Dimensions of Spirituality and Pilgrimage in Religious Tourism: Iranian Pilgrimage Cities
   
  Published Asghar Molaei
  2

  Contemporary Islam

  Scopus (Q1) (JCR IF1.1)

  Strategies of Religious Tourism in Iranian and Islamic Cities Approaching Shiite Pilgrimage Culture

  Published Asghar Molaei
  3 Strrt Art and Urban Creativity
  Scopus (Q1)

  Strategies of Urban Spaces Developments Approaching Urban Events in Iranian Cities

  Published Asghar Molaei
  4 The Urban Review
   Scopus (Q1)

  City-University; Analysis of Inner and Outer City Universities Approaching Identity (Case Study: Tabriz and Zanjan University)

  Accept Asghar Molaei
   
  5 Journal of Regional and City Planning ( JCR) Urban Arsen in Iranian Islamic Cities as a Pattern of Urban Centers Design  Accept Asghar Molaei
   
  6 international journal of architecture and urban development Recognition of Underground Urban Spaces based on Typological Approach 13(2)
  2023
  Asghar Molaei
  Kasra
  Ketabolahi
  7 راهبرد توسعه  بازشناسی ظرفیتهای رقابت­پذیری زمینه­گرای شهری در توسعه شهرها و مناطق 1402
  19 (73)
  اصغر مولائی
  8 دانش پیشگیری و مدیریت بحران تبیین معیارهای موثر در برنامه ریزی مراکز تخلیه امن اضطراری در بافت های شهری (نمونه موردی: محلات منطقه 8 شهر تبریز) در نوبت انتشار معصومه آیشم
  اصغر مولائی
  9 نشریه فقه و اصول
  (دانشگاه فردوسی مشهد)
   تبیین جایگاه قاعده فقهی عسر و حرج در شهرسازی اسلامی
  https://jfiqh.um.ac.ir/article_40199.html
  شماره 2
  1401
  اصغر مولائی
   
  10 پژوهشهای معماری اسلامی
  تحلیل آسیب‌شناختی نماهای مسکونی بر پایه اصول فقهی و اخلاقی و ارتباطات چهارگانه انسانی
  11(1)
  1402
  زینب حیاتی
  اصغر مولائی
  12 نشریه فقه و اصول
  (دانشگاه فردوسی مشهد)
  بازشناسی جایگاه قاعده فقهی اهم و مهم در برنامه‌ها و طرحهای شهری
   
  در نوبت انتشار اصغر مولائی
   
  13
  نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه­ای
  جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه‌های عمران شهری (نمونه مطالعاتی: پروژه عتیق تبریز)
  شماره 7 1401 اصغر مولائی
  حمید غفاری
   
  14 فصلنامه علمی نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان  تبیین احکام و اخلاق اسلامی در زیبایی‌شناسی معماری اسلامی با تاکید بر اندیشه علامه جعفری
   
  شماره 2 1401 اصغر مولائی
   
  15 فصلنامه علمی نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان  تبیین اصول و مبانی شهر و شهرسازی اسلامی بر مبنای احکام ثابت شماره 1 1402 اصغر مولائی
   
  16 فصلنامه قرآن، فرهنگ وتمدن تبیین احکام و اخلاق اقتصادی در شهرسازی اسلامی با تاکید بر الگوی بازارها از منظر آموزه‌های قرآنی در نوبت انتشار اصغر مولائی
   
  17 نشریه آمایش سیاسی فضا تبیین ابعاد فقهی و اخلاق اسلامی در آمایش آب شماره 15 1401 اصغر مولائی
  امین امینی کاشانی
  18 فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی شماره 3 1401 اصغر مولائی
  صدیقه بهرامی
  19 نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
  تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی
  https://urdp.atu.ac.ir/article_13640.html
  شماره 18 1400 اصغر مولائی کسری کتاب الهی
  20 فصلنامه حقوق اسلامی تبیین اصول و قواعد فقهی در برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای شهری اسلامی (مطالعه موردی: محدوده پیاده راه 15 خرداد تهران) شماره 72 1401 اصغر مولائی
  حسین خانی
  21 نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
  آسیب‌شناسی قواعد و رویه‌های منظر و نماهای شهری از منظر فقه شیعه
  https://urdp.atu.ac.ir/article_15197.html
  شماره 22 1402 اصغر مولائی محمد اکبری
  22 نشریه مدیریت شهری
  حقوق شهروندی، احکام و اخلاق اسلامی در طراحی شهری با تأکید بر نگرش توحیدی
  شماره 66
  1401
  اصغر مولائی
  23 نشریه فقه و تاریخ تمدن
  بازشناسی الگوی طراحی معماری از منظر احکام و قواعد فقه اسلامی
  شماره 4
  1401
  اصغر مولائی
  24  
  جایگاه قاعده نفی سبیل در معماری و شهرسازی اسلامی
  در نوبت انتشار اصغر مولائی
  25 مجله مطالعات ایرانی
  گونه‌ها و زمینه‌های کاربرد زیرزمین در معماری و شهرسازی ایران
  در نوبت انتشار اصغر مولائی
  26 نشریه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران
  واکاوی توزیع مکانی ایستگاههای آتش‌نشانی شهر تبریز با رویکرد پدافند غیرعامل
  دوره 13 (1)1402 معصومه آیشم
  اصغر مولائی
  محمدرضا عزتی مهر
  27 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
  ارزیابی انسجام کالبدی-فضایی بافت قدیم شهر ایرانی-اسلامی با روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر سنقر)
  1401
  37(7)
  محمرضا فرحناکی
  آزیتابلالی اسکویی
  یاسر شهبازی
  اصغر مولائی
  28 فصلنامه مدیریت شهری
  بازشناسی الزامات مدیریت و ساماندهی دست‌فروشان با تأکید بر حقوق شهروندی
  21(68)
  1401
  اصغر مولائی
  29 مطالعات میان رشته ای معماری
  خوانش فضاهای ورودی و گونه شناسی آن ها از نظر مقیاس و عملکرد در گذر زمان
  1(2) 1401 اصغر مولائی
  علیرضا دادشپور
  اصغر مولائی
  30 اندیشه راهبردی شهرسازی
  راهکارهای ارتقای جایگاه طراحان شهری در نظام ساخت‌سازهای شهری ایران
  در نوبت انتشار اصغر مولائی
  31  
  تبیین مولفه ها و الزامات اخلاق اسلامی در صورت و سیرت شهر ایرانی اسلامی
  در نوبت انتشار اصغر مولائی
  32 پژوهشنامه حج و زیارت
  تبیین اصول و مبانی احیاء و توسعه فضاهای مذهبی و زیارتی با محوریت معارف رضوی
  در نوبت انتشار اصغر مولائی
  33 مجله
  مطالعات اجتماعی ایران
  بازشناسی مسئولیت‌ها و حقوق شهروندی افراد بی‌خانمان و جامعه (مطالعه موردی: گرمخانۀ خاوران)
   
  دوره 15 1400(1) اصغر مولائی
  34
  نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی
  تبیین حقوق شهروندی در برنامه‌ریزی محله پایدار (مطالعه موردی: محله‌های‌ مقصودیه و منظریه شهرتبریز)
  شماره 7 1401 اصغر مولائی
  نیما علیپور
  مسعود هاشمی
  35

  نشریه برنامه ریزی فضایی

  واکاوی جایگاه کیفیت‌های طراحی شهری در طراحی ایستگاه‌های مترو با تأکید بر الگوهای بومی (نمونۀ موردی: ایستگاه‌های متروی امام خمینی، هفت‌تیر، میدان انقلاب تهران)
  1401
  12(1)
   
  اصغر مولائی
   
  36 پژوهشهای مابعدالطبیعی رویکردی تطبیقی به زیبایی شناسی رنگ ها در اندیشه اسلامی و غربی شماره 5 1401 اصغر مولائی
  37
  نشریه گفتمان طراحی شهری
  شاخص‌های طراحی سردر کاربری‌های بزرگ‌ مقیاس شهری از منظر ادراک کاربران
  (مطالعه موردی: سردرهای دانشگاه تبریز)
  شماره 3 1401 اصغر مولائی
  علیرضا داداشپور
  محمدرضا عزتی مهر
  38 فصلنامه علمی
  مدیریت شهری
  و روستایی
  بازشناسی جایگاه فرهنگ در طراحی ورودی‏های شهری (نمونه موردی: ورودی شهرهای تبریز، قم، شیراز و مشهد)
   
  شماره 61
  1400
  اصغر مولائی
  مریم محمدزاده
  40 نشریه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران تبیین مبانی و راهبردهای شهر هوشمند با رویکرد پایداری در حوزه مدیریت بحران (نمونه موردی کلانشهر تهران)
   
  دوره 11 (3)1400 اصغر مولائی
  41 نشریه دانش شهرسازی  بازشناسی جایگاه عوامل فرهنگی در بازآفرینی محله‌های قدیمی و تاریخی شهرها (نمونه موردی محله پای توپ بجنورد) 1400
  5(4)
  اصغر مولائی
  مریم محمدزاده
  42 نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی بازشناسی ابعاد و کیفیت‌های کوچه‌باغ به‌عنوان الگویی بومی در روستاها و شهرهای ایران
   
  شماره 81
  1400
  اصغر مولائی
  43 نشریه مطالعات ایرانی
  دانشگاه شهید باهنر کرمان
  بازشناسی کوچه باغ در فرهنگ، شعر، ادبیات و هنر ایران
   
  شماره 41 1401 اصغر مولائی
  44 نشریه مسکن و محیط روستا بازشناسی ضرورت‌ها، کارکردها و انواع فضاهای زیرزمینی سنتی با تأکید بر تجارب ایرانی
  http://jhre.ir/article-1-232-fa.pdf
  شماره 173
  1400
  اصغر مولائی
  45 نشریه حج و زیارت بازشناسی نمادها و نشانه‌های مسیرهای فرهنگی و آیینی هجرت امام رضا(ع) به ایران
   
  1401
  شماره 17
  اصغر مولائی
  46 نشریه اثر کاربست انگاره‌های فرهنگی در بازطراحی بافت‌های تاریخی، نمونۀ موردی: بافت تاریخی بجنورد
  http://athar.richt.ir/article-2-57-fa.pdf
  شماره 2
  1398
  اصغر مولائی
  مریم محمدزاده
  47 نشریه اثر بازشناسی اَرسن شهری به‌عنوان الگویی برای مراکز شهر ایرانی_اسلامی با مرکزیت فضاهای مذهبی
  http://athar.richt.ir/article-2-189-fa.pdf
  شماره 1
  1399
  اصغر مولائی
  48 نشریه اثر شاخصه‌ها و گونه‌های کهن‌الگوی حیاط مرکزی در بازار تاریخی ایرانی (نمونه موردی: سراهای بازار تاریخی تبریز)
  http://athar.richt.ir/article-2-631-fa.pdf
  شماره 2
  1399
  اصغر مولائی
  مهسا صابرمند
  49 نشریه اثر نقش ساختار فضایی کالبدی شهری بافت تاریخی بندر بوشهر بر شکل‌گیری تعاملات اجتماعی ساکنان آن
  http://athar.richt.ir/article-2-764-fa.html
  شماره 3 1400 اصغر مولائی
  محمدامیر کاکیزاده
  50 نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری
  بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله ‌پارک و برج تجارت ‌جهانی تبریز)
  http://eghtesadeshahr.tehran.ir/article_143323.html
  شماره 4 1400 اصغر مولائی
  پریا زیرک سیما
  51
  نشریه گفتمان طراحی شهری
  ابعاد و معیارهای طراحی‌شهری انسان‌مدار با تاکید بر کیفیات محیطی فضاهای شهری (نمونه موردی: مرکز تجریش تهران)          https://udd.modares.ac.ir/
  شماره 4 1400 اصغر مولائی
  52 نشریه پژوهش های فلسفی شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان
  https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_13706.html
  1401
  16(38)
  معصومه آیشم
  مرتضی شجاری
  اصغر مولائی
  53 گفتمان طراحی شهری مروری بر ادبیات و نظریه های معاصر بازشناسی ابعاد و معیارهای تحقق پذیری طرح های شهری در تجارب معاصر ایران
  https://udd.modares.ac.ir/article-40-54026-fa.html
  شماره 2(2)
  1400
  اصغر مولائی
  مریم محمدزاده
  54 نشریه آمایش سیاسی فضا جایگاه معنویت در هویت شهر ایرانی_اسلامی با تاکید بر اخلاق اسلامی
  https://psp.modares.ac.ir/article-42-55791-fa.html
  شماره 3(3)
  1400
  اصغر مولائی
  55 نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی تبیین ابعاد و راهبردهای ارتقای معنویت در شهرهای زیارتی با تاکید بر بقاع متبرکه
  http://ciauj-tabriziau.ir/article-1-278-fa.html
  سال 6 (1)
  1400
  اصغر مولائی
  56 نشریه دانش شهرسازی  ارزیابی ضوابط و مقررات شهرسازی ملاک عمل در ساختار فضایی محله یاغچیان با نگرش مولفه های فرهنگ اسلامی
  https://upk.guilan.ac.ir/article_4576_01bc33c3d646d0e66ccf3bacb5591fb0.pdf
  شماره 1
  1400
  مهدی علیلو، مرتضی میرغلامی، پریسا هاشمپور، اصغر مولائی
  57 مطالعات میان رشته ای معماری بازخوانی وجوه اشتراک و افتراق بین اندیشه ایرانشهر و شهر ایرانی_اسلامی در نوبت انتشار اصغر مولائی
  58 رهپویه معماری و شهرسازی بازشناسی ابعاد و شاخص‌های نام‌گذاری فضاهای شهری با تاکید بر هویت (موردپژوهی: میدانهای انقلاب، امام حسین، رسالت و سبزه میدان تهران) 1(4)
  1402
  اصغر مولائی
  59 رهپویه معماری و شهرسازی نقش مکان‌های سوم در ارتقای حس تعلق شهروندان. موردمطالعه: از میدان ولیعصر تا چهارراه خیابان ولیعصر تهران 1(2)
  1402
  مریم رمضانی
  مینو قره بگلو
  اصغر مولائی
  60 نشریه حج و زیارت
  بازآفرینی مسیر معنوی هجرت امام رضا (ع) به ایران با تاکید بر گردشگری مذهبی
  http://journal.hzrc.ac.ir/article_247745.html
  در نوبت انتشار اصغر مولائی
  61 دو فصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی تبیین ابعاد و معیارهای آرمانشهر رضوی با تاکید بر عدالت در شهر و شهرسازی
  http://nic.shahed.ac.ir/article_3553.html
  شماره 7 1400 اصغر مولائی
  62 گفتمان طراحی شهری مروری بر ادبیات و نظریه های معاصر تبیین جایگاه رویدادهای آیینی ایرانی _ اسلامی در هویت فضاهای شهری
  https://udd.modares.ac.ir/article-40-51487-fa.pdf
  شماره 4
  1399
  اصغر مولائی
   
  63 نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهی ابعاد و راهبردهای آرمان شهر علوی برای کاربست در توسعه شهرهای ایران
  http://mag.tamadonpajooh.ir/article_133426.html
  شماره 1
  1400
  اصغر مولائی
  64 فصلنامه علمی
  مدیریت شهری
  و روستایی
  گردشگری مذهبی، الگویی ایرانی_اسلامی در توسعه گردشگری پایدار شهری (نمونه موردی: شهر آران وبیدگل)
  http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=2841&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
  شماره 58
  1399
  اصغر مولائی
  65 نشریه مطالعات مدیریت راهبردی واکاوی اصول و راهبردهای تحقق شهر ایرانی_اسلامی
  http://www.smsjournal.ir/article_109852_aae052927f4fe8258dc220ac11872646.pdf
  چاپ شده
  1399
  اصغر مولائی
  66 نشریه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی بازار تاریخی تبریز)
  http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_2861_aa9b41fd7d9a097fbbb4e4659582afee.pdf
  شماره 15
  1399
  اصغر مولائی
   
  67 فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران بررسی مقایسه‌ای ساخت ‌کالبدی- فضایی و ‌اجتماعی- اقتصادی مساکن مهر از منظر ساکنین (مورد مطالعه: شهر جدید سهند تبریز و شهر گلبهار مشهد)
  https://jisr.ut.ac.ir/article_77623_456f01bef0c4ca64895155482f73d8cc.pdf
  دوره 9 شماره 3
  1399
  محمدتقی پیربابایی
  اصغر مولائی
  عاطفه صداقتی
  68 فصلنامه
  مدیریت شهری
  و روستایی
  ارزیابی تاثیر ارزش های اجتماعی در میزان رضایت مردم از فضای سکونت نمونه موردی: محله چرنداب شهر تبریز
  http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=2663&sid=1&slc_lang=fa
  شماره 56
  دوره 18
  1398
  قاسم مطلبی ، مرتضی میرغلامی، معصومه آیشم، اصغر مولائی
  69 فصلنامه علمی برنامه ریزی فضایی دانشگاه اصفهان واکاوی قابلیتهای رقابت پذیری شهری و منطقه­ای زمینه گرا (نمونه موردی شهر تبریز)
  https://sppl.ui.ac.ir/article_24054_eb94e2a5cf3e8d1ef47bfb13e6b70c2a.pdf
  1398 شماره 4  
  اصغر مولائی
   
  70 فصلنامه
  جامعه پژوهی فرهنگی
  بازشناسی شاخص های شکل دهنده نظم اجتماعی و فرهنگی در شهر ایرانی _ اسلامی (مقایسه تطبیقی بازار تاریخی تبریز و پاساژهای پیرامون)
  http://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_4079_77851c87b04ff9d9119b53826d2dc1ac.pdf
  1398  دوره 10 شماره 1  
  اصغر مولائی
  71 فصلنامه علمی
  برنامه ریزی و آمایش فضا
  تبیین ابعاد و ظرفیتهای رقابت پذیری هویتی شهری با رویکرد زمینه‌گرا در شهرهای ایران
  https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-26369-fa.pdf
  1398 دوره 24 شماره 2 اصغر مولائی

   
  72 فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی بازشناسی ظرفیتهای رقابت‌پذیری شهری و منطقه‌ای هویت محور (موردپژوهی: شهر ارومیه)
  http://sspp.iranjournals.ir/article_38630_b367b00e79f084adfa2a939c170b96d0.pdf
  1398 شماره 32
  دوره 9
  اصغر مولائی
  73 فصلنامه علمی مطالعات ساختار و کارکرد شهری بازشناسی اصول حاکم بر مکانیابی و توسعه آرامستانها از گذشته تا عصر حاضر (موردپژوهی: آرامستان تخت فولاد و باغ رضوان اصفهان)
  http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2260_59f21631b74863be6ad48a9a00027769.pdf
  1398 شماره 19 اصغر مولائی
  محیا تورانپور
  معصومه آیشم
  74 فصلنامه علمی
  مدیریت شهری و روستایی
  جایگاه عوامل اجتماعی در شکل گیری ساختار شهرهای ایرانی
  http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=2375&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
  1397
  شماره 53
  اصغر مولائی
  معصومه آیشم
  75 فصلنامه علمی مطالعات ساختار و کارکرد شهری توسعه فضاهای زیرسطحی شهری، راهبردی نوین در توسعه شهری
  http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2178_49c8ad35f251243b39d2ad845f6d91e0.pdf
  1398 شماره 18 اصغر مولائی

   
  76 فصلنامه علمی
  شهر ایمن
  بازشناسی ابعاد و مسائل طرح انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان با رویکرد پدافند غیرعامل
  http://ispdrc.ir/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-4.pdf
  1398 شماره 5 اصغر مولائی
  77 فصلنامه علمی
  اسلام و علوم اجتماعی
  تبیین مبانی نظم اجتماعی در شهر اسلامی بر اساس شریعت اسلامی
  http://soci.rihu.ac.ir/article_1507_b6025452474bd7eec3d0f2b039b4cdb3.pdf
  1397 شماره 20 اصغر مولائی
   
  78 فصلنامه علمی
  پژوهشنامه سبک زندگی
  بازشناسی جایگاه حرم امام‌زادگان در هویت شهری با تاکید بر سبک زندگی ایرانی_اسلامی
  http://journal.manaviyat.ir/article_96451_df4fc8f595a32d63edea3e12a2e7e721.pdf
  1398 شماره 8 اصغر مولائی
   
  79 فصلنامه علمی
  شهر ایمن
  شهرسازی زیرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل
  http://ispdrc.ir/wp-content/uploads/2019/10/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-8-1-1.pdf
  1397 شماره 4 اصغر مولائی
  80 فصلنامه علمی
  مدیریت شهری و روستایی
  جایگاه فضاهای مذهبی به عنوان نشانه های بنیادین در ساختار شهرهای ایرانی
  http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=2246&sid=1&slc_lang=fa
  1397
  شماره 51
  اصغر مولائی
  محمدتقی پیربابایی
  81 فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین تبیین نظم شهر اسلامی با تاکید بر احکام ثابت
  https://jpht.ut.ac.ir/article_65394_7bbf390a760d71b94086b930157ee3ee.pdf
  1396
  شماره 4
  اصغر مولائی
  82 فصلنامه علمی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی   توسعه پایدار شهری با رویکرد توسعه زیرسطحی (نمونه موردی: مرکز تجریش تهران)
  http://tuse.shahroodut.ac.ir/article_123_fedf2a622dba25c30e4533f6bd6d4c3e.pdf
  1391
  شماره 1
  اصغر مولائی
  83 فصلنامه علمی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی ضرورتها، موانع و ملاحظات حقوقی و مالکیتی در فرایند توسعه فضاهای زیرسطحی شهری
  http://tuse.shahroodut.ac.ir/article_377_c87d05ea11c7e04703746297a4689090.pdf
  1393 شماره 2

   
  اصغر مولائی، سیامک هاشمی، ابوالقاسم مظفری
  84 فصلنامه علمی
   خراسان بزرگ
  گردشگری مذهبی در مسیر سفر امام رضا(ع) به ایران
  http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/306/pdf
  1395 شماره 23 اصغر مولائی
  85 فصلنامه علمی فرهنگ رضوی طراحی ­شهری زمینه­ گرا در مسیر سفر امام رضا(ع) در ایران
  http://www.farhangerazavi.ir/article_45344_22a65c26d4e0b5515d4f89136e64d317.pdf
  1395 شماره 16 اصغر مولائی
  86 فصلنامه علمی
  آمایش محیط
  ارتقای پایداری شهرهای بزرگ در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از فضاهای زیرسطحی (نمونه موردی: شهر تهران) 1392
  شماره 22
  اصغر مولائی
  مهران علی ­الحسابی
  87 فصلنامه علمی فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر
  http://ciauj-tabriziau.ir/browse.php?a_id=76&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1
   
  1395 شماره 2

   
  اصغر مولائی
  محمدرضا پورجعفر
   
   
  • کتابها:
  مولائی، اصغر (1394): توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکردی به طراحی شهری، انتشارات آرمانشهر، چاپ اول 1394 و چاپ دوم 1397. 
  • سخنرانی ­ها (همایشها، کنفرانسها و نشستها)

  1. "مطالعه نقش فضاهای زیرسطحی در پایداری شهرها": اولین همایش علمی­پژوهشی معماری و شهرسازی با رویکرد پدافندغیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک­اشتر 20 و12 اردیبهشت 1390
  2. " ضرورت تمرین عملی آموزه­های شهروندی، بعنوان مکمل آموزش­های نظری شهروندی": سمینار تخصصی رسانه و آموزشهای شهروندی ؛ شهرداری تهران، 8 و9 خرداد 1390 ، مقاله برگزیده و برتر همایش.
  3. "تحلیلی بر نقش درفضاهای زیرزمینی در کاهش مصرف انرژی" ، با رویکرد  توسعه پایدار : پذیریفته شده در همایش انرژی در صنعت ساختمان، وزارت مسکن، دنیای اقتصاد، تیر 1390
  4. " نقش و اهمین نام­های جغرافیایی در برنامه­ها و طرحهای توسعه شهری"، همایش ملی نامهای جغرافیایی، سازمان نقشه­برداری کشور، تهران، اردیبهشت 1391.
  5. " تبیین اهمیت و ابعاد معماری زمینه گرا در بومی سازی مقررات ملی ساختمان ، همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان، گرگان، 13 و 14 اردیبهشت 1391.
  6. " تاثیر بومی سازی مقرات ملی ساختمان در منظر شهری"؛ همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان، گرگان، 13 و 14 اردیبهشت 1391.
  7. نسبت هنر آیینی و فضای شهری، دانشگاه هنر تهران؛ همایش قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی، پذیرش اصل مقاله، ارائه در آبان و دیماه 1391.
  8. "وحدت در شهر اسلامی ایرانی:نمونه موردی شهر قم" ، اردیبهشت 1392، همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، مقاله برگزیده
  9. "زیبایی شناسی برمبنای اندازه و تناسب  و جایگاه ان در قرآن کریم" اردیبهشت 1392، همایش ملی قرآن کریم و هنر، مقاله برگزیده،
  10. خلاء قوانین و مقررات طراحی شهری در نظام ساخت­وساز کشور، همایش ملی چالشهای پیش­رو در قوانین شهرداری، شهرداری تهران، مقاله برگزیده، لوح تقدیر.
  11. بازشناسی نقش امامزاده­ها در هویت شهرهای و روستاهای ایران (نمونه موردی: امامزاده سید جلال الدین اشرف)، کنگره ملی امامزاده سید جلال الدین اشرف ، دانشگاه گیلان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اسفند 1395، مقاله برگزیده و لوح و تندیس همایش.
  12. جایگاه امامزاده ها در طراحی شهری ایرانی-اسلامی با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان ، کنگره بین­المللی امامزادگان، دانشگاه اصفهان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، شهریور 1392، مشترک با دکتر مصطفی بهزادفر، مقاله برگزیده و دریافت لوح تقدیر و تندیس کنگره.
  13. "مدیریت بحران زلزله با استفاده از تهیه نقشه­های امدادی برای مراکز آموزشی (نمونه موردی: شهر تبریز)"، دومین کنفرانس بین­المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، تهران 1392، ارائه شفاهی، مشترک با مهندس حسین ملکشاهی فرد.
  14. "موانع، ضرورتها و ابعاد حقوقی و مالکیتی توسعه فضاهای زیرسطحی "، بطور مشترک با آقایان مهندس ابوالقاسم مظفری و دکتر سیامک هاشمی، دهمین کنفرانس تونل ایران، انجمن تونل ایران، هتل المپیک، تهران ، پذیرش و ارائه اصل مقاله به صورت سخنرانی،14 و 15 آبان 1392.
  15. "شهرسازی مبتنی بر نیاز"، همایش ملی معماری  وشهرسازی انسانگرا، دانشگاه ازاد قزوین، تهران، 9 آذر 1392، ارائه شفاهی.
  16. "توسعه شهری پایدار با محوریت حقوق شهروندی"، همایش ملی تبیین حقوق شهروندی، ارومیه، جهاد دانشگاهی و دانشگاه ارومیه، مقاله برگزیده همایش، ارائه سخنرانی در مورخه 16 اسفند 1395.
  17. "نظم و وحدت در تمدن ایرانی_اسلامی"، کنگره پیشگامان پیشرفت، اردیبهشت  1395، مقاله سخرانی برگزیده.
  18. "بازشناسی مفهوم زیبایی با تاکید بر اندیشه­های علامه جعفری (بررسی ابعاد، ویژگیها و ارتباط زیبایی با حقیقت)؛ همایش ملی بررسی اندیشه­های علامه جعفری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه صنعتی سهند ، 1 و 2 آذر 1396
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.