اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : اصغر مولائی

  گروه آموزشی : ربع شهرسازی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشگاه علم و صنعت ایران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن : 04135541816
  فاکس :
  موبایل : 09197386181
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1401/10/19
  سامانه علم سنجی
   
  بسمه تعالی
  لیست مقالات علمی و پژوهشی   
  شماره نام نشریه عنوان مقاله علمی پژوهشی مشخصات نویسندگان
  1

  International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage

  Scopus (Q1)

  Redefining the Dimensions of Spirituality and Pilgrimage in Religious Tourism: Iranian Pilgrimage Cities
  https://arrow.tudublin.ie/ijrtp/vol10/iss3/11/
  Published  
  Asghar Molaei
  2

  Contemporary Islam

  Scopus (Q1)

  Strategies of Religious Tourism in Iranian and Islamic Cities Approaching Shiite Pilgrimage Culture

  https://link.springer.com/article/10.1007/s11562-022-00510-9
  Published Asghar Molaei
  3

  GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY (Q2)

  Analysis of the distribution pattern of pharmacies in the city of Tabriz on the applicability of accessibility

  Accepted Asghar Molaei
  Masoumeh Ayashm
  4

  نشریه برنامه ریزی فضایی

  واکاوی جایگاه کیفیت‌های طراحی شهری در طراحی ایستگاه‌های مترو با تأکید بر الگوهای بومی (نمونۀ موردی: ایستگاه‌های متروی امام خمینی، هفت‌تیر، میدان انقلاب تهران)
  https://sppl.ui.ac.ir/article_26572_80888e6512d6c3ba34f11e41640e6180.pdf
  1401
  12(1)
   
   
  اصغر مولائی
   
  5
  نشریه گفتمان طراحی شهری
  شاخص‌های طراحی سردر کاربری‌های بزرگ‌ مقیاس شهری از منظر ادراک کاربران
  (مطالعه موردی: سردرهای دانشگاه تبریز)
  شماره 3 1401 اصغر مولائی
  علیرضا داداشپور
  محمدرضا عزتی مهر
  6
  نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه­ای
  جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه‌های عمران شهری (نمونه مطالعاتی: پروژه عتیق تبریز)
  شماره 7 1401 اصغر مولائی
  حمید غفاری
   
  7
  نشریه فقه و اصول
  بازشناسی جایگاه قاعده فقهی اهم و مهم در برنامه‌ها و طرحهای شهری
   
  در صف انتشار اصغر مولائی
   
  8
   
   
     
  9 فصلنامه علمی نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان  تبیین احکام و اخلاق اسلامی در زیبایی‌شناسی معماری اسلامی با تاکید بر اندیشه علامه جعفری
   
  شماره 2 1401 اصغر مولائی
   
  10 فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی شماره 3 1401 اصغر مولائی
  صدیقه بهرامی
  11
  نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی
  تبیین حقوق شهروندی در برنامه‌ریزی محله پایدار (مطالعه موردی: محله‌های‌ مقصودیه و منظریه شهرتبریز)
  شماره 7 1401 اصغر مولائی
  نیما علیپور
  مسعود هاشمی
  12 فصلنامه حقوق اسلامی تبیین اصول و قواعد فقهی در برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای شهری اسلامی (مطالعه موردی: محدوده پیاده راه 15 خرداد تهران) شماره 72 1401 اصغر مولائی
  حسین خانی
  13 نشریه آمایش سیاسی فضا تبیین ابعاد فقهی و اخلاق اسلامی در آمایش آب شماره 15 1401 اصغر مولائی
  امین امینی کاشانی
  14 تحقیقات بنیادین علوم انسانی تبیین احکام اسلامی و قواعد فقهی در برنامه‌ریزی و طراحی و مدیریت گذرهای شهری پذیرفته شده اصغر مولائی
  مریم رمضانی
  15 پژوهشهای مابعدالطبیعی رویکردی تطبیقی به زیبایی شناسی رنگ ها در اندیشه اسلامی و غربی شماره 5 1401 اصغر مولائی
  16 فصلنامه علمی
  مدیریت شهری
  و روستایی
  بازشناسی جایگاه فرهنگ در طراحی ورودی‏های شهری (نمونه موردی: ورودی شهرهای تبریز، قم، شیراز و مشهد)
  http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=3016&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
  شماره 61
  1400
  اصغر مولائی
  مریم محمدزاده
  17 نشریه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران تبیین مبانی و راهبردهای شهر هوشمند با رویکرد پایداری در حوزه مدیریت بحران (نمونه موردی کلانشهر تهران)
  http://dpmk.ir/article-1-417-fa.html
  دوره 11 (3)1400 اصغر مولائی
  18 مجله
  مطالعات اجتماعی ایران
  بازشناسی مسئولیت‌ها و حقوق شهروندی افراد بی‌خانمان و جامعه (مطالعه موردی: گرمخانۀ خاوران)
  http://www.jss-isa.ir/article_247307.html
  دوره 15 1400(1) اصغر مولائی
  19 نشریه دانش شهرسازی  بازشناسی جایگاه عوامل فرهنگی در بازآفرینی محله‌های قدیمی و تاریخی شهرها (نمونه موردی محله پای توپ بجنورد)
  https://upk.guilan.ac.ir/article_4678.html
  در نوبت انتشار اصغر مولائی
  مریم محمدزاده
  20 نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی بازشناسی ابعاد و کیفیت‌های کوچه‌باغ به‌عنوان الگویی بومی در روستاها و شهرهای ایران
  https://gep.ui.ac.ir/article_25580_b2bbc51e313488eff928ce484b442121.pdf
  شماره 81
  1400
  اصغر مولائی
  21 نشریه مطالعات ایرانی
  دانشگاه شهید باهنر کرمان
  بازشناسی کوچه باغ در فرهنگ، شعر، ادبیات و هنر ایران
   
  شماره 41 1401 اصغر مولائی
  22 نشریه مسکن و محیط روستا بازشناسی ضرورت‌ها، کارکردها و انواع فضاهای زیرزمینی سنتی با تأکید بر تجارب ایرانی
  http://jhre.ir/article-1-232-fa.pdf
  شماره 173
  1400
  اصغر مولائی
  23 نشریه حج و زیارت بازشناسی نمادها و نشانه‌های مسیرهای فرهنگی و آیینی هجرت امام رضا(ع) به ایران
   
  1401
  شماره 17
  اصغر مولائی
  24 نشریه اثر کاربست انگاره‌های فرهنگی در بازطراحی بافت‌های تاریخی، نمونۀ موردی: بافت تاریخی بجنورد
  http://athar.richt.ir/article-2-57-fa.pdf
  شماره 2
  1398
  اصغر مولائی
  مریم محمدزاده
  25 نشریه اثر بازشناسی اَرسن شهری به‌عنوان الگویی برای مراکز شهر ایرانی_اسلامی با مرکزیت فضاهای مذهبی
  http://athar.richt.ir/article-2-189-fa.pdf
  شماره 1
  1399
  اصغر مولائی
  26 نشریه اثر شاخصه‌ها و گونه‌های کهن‌الگوی حیاط مرکزی در بازار تاریخی ایرانی (نمونه موردی: سراهای بازار تاریخی تبریز)
  http://athar.richt.ir/article-2-631-fa.pdf
  شماره 2
  1399
  اصغر مولائی
  مهسا صابرمند
  27 نشریه اثر نقش ساختار فضایی کالبدی شهری بافت تاریخی بندر بوشهر بر شکل‌گیری تعاملات اجتماعی ساکنان آن
  http://athar.richt.ir/article-2-764-fa.html
  شماره 3 1400 اصغر مولائی
  محمدامیر کاکیزاده
  28 نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
  تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی
  https://urdp.atu.ac.ir/article_13640.html
  شماره 18 1400 اصغر مولائی کسری کتاب الهی
  29 نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری
  بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله ‌پارک و برج تجارت ‌جهانی تبریز)
  http://eghtesadeshahr.tehran.ir/article_143323.html
  شماره 4 1400 اصغر مولائی
  پریا زیرک سیما
  30
  نشریه گفتمان طراحی شهری
  ابعاد و معیارهای طراحی‌شهری انسان‌مدار با تاکید بر کیفیات محیطی فضاهای شهری (نمونه موردی: مرکز تجریش تهران)          https://udd.modares.ac.ir/
  شماره 4 1400 اصغر مولائی
  31 نشریه پژوهش های فلسفی شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان
  https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_13706.html
  در نوبت انتشار معصومه آیشم
  مرتضی شجاری
  اصغر مولائی
  32 گفتمان طراحی شهری مروری بر ادبیات و نظریه های معاصر بازشناسی ابعاد و معیارهای تحقق پذیری طرح های شهری در تجارب معاصر ایران
  https://udd.modares.ac.ir/article-40-54026-fa.html
  شماره 2(2)
  1400
  اصغر مولائی
  مریم محمدزاده
  33 نشریه آمایش سیاسی فضا جایگاه معنویت در هویت شهر ایرانی_اسلامی با تاکید بر اخلاق اسلامی
  https://psp.modares.ac.ir/article-42-55791-fa.html
  شماره 3(3)
  1400
  اصغر مولائی
  34 نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی تبیین ابعاد و راهبردهای ارتقای معنویت در شهرهای زیارتی با تاکید بر بقاع متبرکه
  http://ciauj-tabriziau.ir/article-1-278-fa.html
  سال 6 (1)
  1400
  اصغر مولائی
  35 نشریه دانش شهرسازی  ارزیابی ضوابط و مقررات شهرسازی ملاک عمل در ساختار فضایی محله یاغچیان با نگرش مولفه های فرهنگ اسلامی
  https://upk.guilan.ac.ir/article_4576_01bc33c3d646d0e66ccf3bacb5591fb0.pdf
  شماره 1
  1400
  مهدی علیلو، مرتضی میرغلامی، پریسا هاشمپور، اصغر مولائی
  36 نشریه فقه و اصول
  (دانشگاه فردوسی مشهد)
   تبیین جایگاه قاعده فقهی عسر و حرج در شهرسازی اسلامی
  https://jfiqh.um.ac.ir/article_40199.html
  در نوبت انتشار در نوبت انتشار
  37 نشریه حج و زیارت
  بازآفرینی مسیر معنوی هجرت امام رضا (ع) به ایران با تاکید بر گردشگری مذهبی
  http://journal.hzrc.ac.ir/article_247745.html
  در نوبت انتشار در نوبت انتشار
  38 دو فصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی تبیین ابعاد و معیارهای آرمانشهر رضوی با تاکید بر عدالت در شهر و شهرسازی
  http://nic.shahed.ac.ir/article_3553.html
  شماره 7 1400 اصغر مولائی
  40 گفتمان طراحی شهری مروری بر ادبیات و نظریه های معاصر تبیین جایگاه رویدادهای آیینی ایرانی _ اسلامی در هویت فضاهای شهری
  https://udd.modares.ac.ir/article-40-51487-fa.pdf
  شماره 4
  1399
  اصغر مولائی
   
  41 نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهی ابعاد و راهبردهای آرمان شهر علوی برای کاربست در توسعه شهرهای ایران
  http://mag.tamadonpajooh.ir/article_133426.html
  شماره 1
  1400
  اصغر مولائی
  42 فصلنامه علمی
  مدیریت شهری
  و روستایی
  گردشگری مذهبی، الگویی ایرانی_اسلامی در توسعه گردشگری پایدار شهری (نمونه موردی: شهر آران وبیدگل)
  http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=2841&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
  شماره 58
  1399
  اصغر مولائی
  43 نشریه مطالعات مدیریت راهبردی واکاوی اصول و راهبردهای تحقق شهر ایرانی_اسلامی
  http://www.smsjournal.ir/article_109852_aae052927f4fe8258dc220ac11872646.pdf
  چاپ شده
  1399
  اصغر مولائی
  44 نشریه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی بازار تاریخی تبریز)
  http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_2861_aa9b41fd7d9a097fbbb4e4659582afee.pdf
  شماره 15
  1399
  اصغر مولائی
   
  45 فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران بررسی مقایسه‌ای ساخت ‌کالبدی- فضایی و ‌اجتماعی- اقتصادی مساکن مهر از منظر ساکنین (مورد مطالعه: شهر جدید سهند تبریز و شهر گلبهار مشهد)
  https://jisr.ut.ac.ir/article_77623_456f01bef0c4ca64895155482f73d8cc.pdf
  دوره 9 شماره 3
  1399
  محمدتقی پیربابایی
  اصغر مولائی
  عاطفه صداقتی
  46 فصلنامه
  مدیریت شهری
  و روستایی
  ارزیابی تاثیر ارزش های اجتماعی در میزان رضایت مردم از فضای سکونت نمونه موردی: محله چرنداب شهر تبریز
  http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=2663&sid=1&slc_lang=fa
  شماره 56
  دوره 18
  1398
  قاسم مطلبی ، مرتضی میرغلامی، معصومه آیشم، اصغر مولائی
  47 فصلنامه علمی برنامه ریزی فضایی دانشگاه اصفهان واکاوی قابلیتهای رقابت پذیری شهری و منطقه­ای زمینه گرا (نمونه موردی شهر تبریز)
  https://sppl.ui.ac.ir/article_24054_eb94e2a5cf3e8d1ef47bfb13e6b70c2a.pdf
  1398 شماره 4  
  اصغر مولائی
   
  48 فصلنامه
  جامعه پژوهی فرهنگی
  بازشناسی شاخص های شکل دهنده نظم اجتماعی و فرهنگی در شهر ایرانی _ اسلامی (مقایسه تطبیقی بازار تاریخی تبریز و پاساژهای پیرامون)
  http://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_4079_77851c87b04ff9d9119b53826d2dc1ac.pdf
  1398  دوره 10 شماره 1  
  اصغر مولائی
  49 فصلنامه علمی
  برنامه ریزی و آمایش فضا
  تبیین ابعاد و ظرفیتهای رقابت پذیری هویتی شهری با رویکرد زمینه‌گرا در شهرهای ایران
  https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-26369-fa.pdf
  1398 دوره 24 شماره 2 اصغر مولائی
   
  50 فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی بازشناسی ظرفیتهای رقابت‌پذیری شهری و منطقه‌ای هویت محور (موردپژوهی: شهر ارومیه)
  http://sspp.iranjournals.ir/article_38630_b367b00e79f084adfa2a939c170b96d0.pdf
  1398 شماره 32
  دوره 9
  اصغر مولائی
  51 فصلنامه علمی مطالعات ساختار و کارکرد شهری بازشناسی اصول حاکم بر مکانیابی و توسعه آرامستانها از گذشته تا عصر حاضر (موردپژوهی: آرامستان تخت فولاد و باغ رضوان اصفهان)
  http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2260_59f21631b74863be6ad48a9a00027769.pdf
  1398 شماره 19 اصغر مولائی
  محیا تورانپور
  معصومه آیشم
  52 فصلنامه علمی
  مدیریت شهری و روستایی
  جایگاه عوامل اجتماعی در شکل گیری ساختار شهرهای ایرانی
  http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=2375&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
  1397
  شماره 53
  اصغر مولائی
  معصومه آیشم
  53 فصلنامه علمی مطالعات ساختار و کارکرد شهری توسعه فضاهای زیرسطحی شهری، راهبردی نوین در توسعه شهری
  http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2178_49c8ad35f251243b39d2ad845f6d91e0.pdf
  1398 شماره 18 اصغر مولائی
   
  54 فصلنامه علمی
  شهر ایمن
  بازشناسی ابعاد و مسائل طرح انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان با رویکرد پدافند غیرعامل
  http://ispdrc.ir/wp-content/uploads/2019/11/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-4.pdf
  1398 شماره 5 اصغر مولائی
  55 فصلنامه علمی
  اسلام و علوم اجتماعی
  تبیین مبانی نظم اجتماعی در شهر اسلامی بر اساس شریعت اسلامی
  http://soci.rihu.ac.ir/article_1507_b6025452474bd7eec3d0f2b039b4cdb3.pdf
  1397 شماره 20 اصغر مولائی
   
  56 فصلنامه علمی
  پژوهشنامه سبک زندگی
  بازشناسی جایگاه حرم امام‌زادگان در هویت شهری با تاکید بر سبک زندگی ایرانی_اسلامی
  http://journal.manaviyat.ir/article_96451_df4fc8f595a32d63edea3e12a2e7e721.pdf
  1398 شماره 8 اصغر مولائی
   
  57 فصلنامه علمی
  شهر ایمن
  شهرسازی زیرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل
  http://ispdrc.ir/wp-content/uploads/2019/10/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-8-1-1.pdf
  1397 شماره 4 اصغر مولائی
  58 فصلنامه علمی
  مدیریت شهری و روستایی
  جایگاه فضاهای مذهبی به عنوان نشانه های بنیادین در ساختار شهرهای ایرانی
  http://ijurm.imo.org.ir/browse.php?a_id=2246&sid=1&slc_lang=fa
  1397
  شماره 51
  اصغر مولائی
  محمدتقی پیربابایی
  59 فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین تبیین نظم شهر اسلامی با تاکید بر احکام ثابت
  https://jpht.ut.ac.ir/article_65394_7bbf390a760d71b94086b930157ee3ee.pdf
  1396
  شماره 4
  اصغر مولائی
  60 فصلنامه علمی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی   توسعه پایدار شهری با رویکرد توسعه زیرسطحی (نمونه موردی: مرکز تجریش تهران)
  http://tuse.shahroodut.ac.ir/article_123_fedf2a622dba25c30e4533f6bd6d4c3e.pdf
  1391
  شماره 1
  اصغر مولائی
  61 فصلنامه علمی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی ضرورتها، موانع و ملاحظات حقوقی و مالکیتی در فرایند توسعه فضاهای زیرسطحی شهری
  http://tuse.shahroodut.ac.ir/article_377_c87d05ea11c7e04703746297a4689090.pdf
  1393 شماره 2
   
  اصغر مولائی، سیامک هاشمی، ابوالقاسم مظفری
  62 فصلنامه علمی
   خراسان بزرگ
  گردشگری مذهبی در مسیر سفر امام رضا(ع) به ایران
  http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/306/pdf
  1395 شماره 23 اصغر مولائی
  63 فصلنامه علمی فرهنگ رضوی طراحی ­شهری زمینه­ گرا در مسیر سفر امام رضا(ع) در ایران
  http://www.farhangerazavi.ir/article_45344_22a65c26d4e0b5515d4f89136e64d317.pdf
  1395 شماره 16 اصغر مولائی
  64 فصلنامه علمی
  آمایش محیط
  ارتقای پایداری شهرهای بزرگ در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از فضاهای زیرسطحی (نمونه موردی: شهر تهران)
  http://ebtp.malayeriau.ac.ir/article_529556.html
  1392
  شماره 22
  اصغر مولائی
  مهران علی ­الحسابی
  65 فصلنامه علمی فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر
  http://ciauj-tabriziau.ir/browse.php?a_id=76&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1
   
  1395 شماره 2
   
  اصغر مولائی
  محمدرضا پورجعفر
   
   
  • کتابها:
  مولائی، اصغر (1394): توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکردی به طراحی شهری، انتشارات آرمانشهر، چاپ اول 1394 و چاپ دوم 1397. 
  • سخنرانی ­ها (همایشها، کنفرانسها و نشستها)

  1. "مطالعه نقش فضاهای زیرسطحی در پایداری شهرها": اولین همایش علمی­پژوهشی معماری و شهرسازی با رویکرد پدافندغیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک­اشتر 20 و12 اردیبهشت 1390
  2. " ضرورت تمرین عملی آموزه­های شهروندی، بعنوان مکمل آموزش­های نظری شهروندی": سمینار تخصصی رسانه و آموزشهای شهروندی ؛ شهرداری تهران، 8 و9 خرداد 1390 ، مقاله برگزیده و برتر همایش.
  3. "تحلیلی بر نقش درفضاهای زیرزمینی در کاهش مصرف انرژی" ، با رویکرد  توسعه پایدار : پذیریفته شده در همایش انرژی در صنعت ساختمان، وزارت مسکن، دنیای اقتصاد، تیر 1390
  4. " نقش و اهمین نام­های جغرافیایی در برنامه­ها و طرحهای توسعه شهری"، همایش ملی نامهای جغرافیایی، سازمان نقشه­برداری کشور، تهران، اردیبهشت 1391.
  5. " تبیین اهمیت و ابعاد معماری زمینه گرا در بومی سازی مقررات ملی ساختمان ، همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان، گرگان، 13 و 14 اردیبهشت 1391.
  6. " تاثیر بومی سازی مقرات ملی ساختمان در منظر شهری"؛ همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان، گرگان، 13 و 14 اردیبهشت 1391.
  7. نسبت هنر آیینی و فضای شهری، دانشگاه هنر تهران؛ همایش قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی، پذیرش اصل مقاله، ارائه در آبان و دیماه 1391.
  8. "وحدت در شهر اسلامی ایرانی:نمونه موردی شهر قم" ، اردیبهشت 1392، همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، مقاله برگزیده
  9. "زیبایی شناسی برمبنای اندازه و تناسب  و جایگاه ان در قرآن کریم" اردیبهشت 1392، همایش ملی قرآن کریم و هنر، مقاله برگزیده،
  10. خلاء قوانین و مقررات طراحی شهری در نظام ساخت­وساز کشور، همایش ملی چالشهای پیش­رو در قوانین شهرداری، شهرداری تهران، مقاله برگزیده، لوح تقدیر.
  11. بازشناسی نقش امامزاده­ها در هویت شهرهای و روستاهای ایران (نمونه موردی: امامزاده سید جلال الدین اشرف)، کنگره ملی امامزاده سید جلال الدین اشرف ، دانشگاه گیلان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اسفند 1395، مقاله برگزیده و لوح و تندیس همایش.
  12. جایگاه امامزاده ها در طراحی شهری ایرانی-اسلامی با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان ، کنگره بین­المللی امامزادگان، دانشگاه اصفهان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، شهریور 1392، مشترک با دکتر مصطفی بهزادفر، مقاله برگزیده و دریافت لوح تقدیر و تندیس کنگره.
  13. "مدیریت بحران زلزله با استفاده از تهیه نقشه­های امدادی برای مراکز آموزشی (نمونه موردی: شهر تبریز)"، دومین کنفرانس بین­المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، تهران 1392، ارائه شفاهی، مشترک با مهندس حسین ملکشاهی فرد.
  14. "موانع، ضرورتها و ابعاد حقوقی و مالکیتی توسعه فضاهای زیرسطحی "، بطور مشترک با آقایان مهندس ابوالقاسم مظفری و دکتر سیامک هاشمی، دهمین کنفرانس تونل ایران، انجمن تونل ایران، هتل المپیک، تهران ، پذیرش و ارائه اصل مقاله به صورت سخنرانی،14 و 15 آبان 1392.
  15. "شهرسازی مبتنی بر نیاز"، همایش ملی معماری  وشهرسازی انسانگرا، دانشگاه ازاد قزوین، تهران، 9 آذر 1392، ارائه شفاهی.
  16. "توسعه شهری پایدار با محوریت حقوق شهروندی"، همایش ملی تبیین حقوق شهروندی، ارومیه، جهاد دانشگاهی و دانشگاه ارومیه، مقاله برگزیده همایش، ارائه سخنرانی در مورخه 16 اسفند 1395.
  17. "نظم و وحدت در تمدن ایرانی_اسلامی"، کنگره پیشگامان پیشرفت، اردیبهشت  1395، مقاله سخرانی برگزیده.
  18. "بازشناسی مفهوم زیبایی با تاکید بر اندیشه­های علامه جعفری (بررسی ابعاد، ویژگیها و ارتباط زیبایی با حقیقت)؛ همایش ملی بررسی اندیشه­های علامه جعفری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه صنعتی سهند ، 1 و 2 آذر 1396.
  • پژوهش و مقالات (همایشها و کنفرانسهای بین المللی و ملی)

  1. "طراحی خلاقانه زیست محیطی بناهی بلندمرتبه": سومین کنفرانس ملی بناهای بلندمرتبه، وزارت راه وشهرسازی، دیماه 1395.
  2. "توسعه زیرسطحی شهری راهکاری برای کاهش آسیب­های عبور ریل  از شهر"، دومین همایش شهرسازی ریل­پایه، وزارت راه وشهرسازی، بهمن ماه 1395.
  3. "نقش گردشگری موزه­های جنگ در ارتقای معنویت"، همایش ملی گردشگری موزه­های دفاع مقدس، تهران، باغ موزه دفاع مقدس تهران، شهرداری تهران، اسفند 1395.
  4. "بازشناسی مبانی طراحی موزه­های دفاع مقدس در ایران"، همایش ملی مبانی طراحی موزه­های دفاع مقدس، تهران، باغ موزه دفاع مقدس تهران، شهرداری تهران، اسفند 1395، مقاله برگزیده همایش.
  5. "توسعه زیرسطحی شهری گامی در جهت تقویت پدافند غیرعامل": سومین همایش علمی پژوهشی پدافند غیرعامل: وزارت علوم_دانشگاه ایلام ، 7و 8 اردیبهشت 1390
  6. "ضرورت مطالعات جامع در فرایند توسعه منطقه قشم با تاکید بر هویت"(نمونه موردی: بلوار ساحلی خلیج­فارس): همایش ملی قشم: 25 اردیبهشت 1390
  7. "تبیین اهمیت فضاهای زیرسطحی در کاهش آسیب­پذیری زیرساختهای شهری در زلزله" : اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، وزارت کشور، خرداد 1390.
  8. " تبیین مبانی نظری فضاهای شهریِ شهراسلامی "؛ جشنواره شهر ایرانی اسلامی ، شهرداری تهران، خرداد و تیر 1390
  9. " مطالعه نقش و اهمیت تکنولوژی در توسعه زیرسطحی شهری"؛ سومین کنفرانس ملی عمران شهری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛ پاییز 1390.
  10. " توسعۀ پایدارِ شهری با رویکرد کاربری پايدارِ زمين"؛ سومین کنفرانس ملی عمران شهری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛ پاییز 1390.
  11. " معماری پایدار با رویکرد استفاده از فضاهای زیرزمینی"؛ سومین کنفرانس ملی عمران شهری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج؛ پاییز 1390.
  12. " مطالعه تاثیرات زیست­محیطی استفاده از فضاهای زیرزمینی" ، همایش ملی طبیعت ،معماری، شهر، دانشگاه ازاد واحد مهدیشهر، آذرماه 1390.
  13. "تحلیلی بر طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان با رویکرد پدافند غیرعامل": فصلنامه علمی پژوهشی ساخت شهر، پذیرش اولیه.
  14. "مطالعه نقش موزه­های محلی در پایداری شهرهای کوچک­": همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوچک، قزوین، سازمان نظام مهندسی استان قزوین، 21 دیماه 1390.
  15. " مفهوم زیبایی و ارتباط آن با حقیقت از دیدگاه اسلام"، همایش ملی ارزیابی جایگاه علوم انسانی در ایران"آذرماه 1390، دانشگاه کاشان.
  16. " زمینه­گرایی گامی در راستای توانمدسازی شهرهای کوچک(نمونه ­موردی: شهر آران و بیدگل)"، همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوچک، قزوین، 21 دی­ماه 1390.
  17. " توانمندسازی اقتصادی شهرهای کوچک بر پایه معیشت بومی (نمونه ­موردی: شهر میانه)"، همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوچک، قزوین، 21 دی­ماه 1390.
  18. " مطالعه نقش موزه­های محلی در پایداری شهرهای کوچک­"، همایش ملی توانمندسازی شهرهای کوچک، قزوین، 21 دی­ماه 1390.
  19. " معماری پایدار و فضاهای پیاده"، کنفرانس بین­المللی زندگی پیاده در شهر، سازمان زیباسازی شهر تهران و مرکز تحقیقت نظر، تهران، اسفندماه 1390.
  20. " مطالعه نقش فضاهای زیرزمینی در صرفه­جویی انرژی ، با رویکرد  توسعه پایدار "؛ چهارمین کنفرانس و نمایشگاه محیط زیست، دانشگاه تهران، پذیرش
  21. "فضاهای زیرزمینی در معماری ایران" دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران، دانشگاه کاشان، در دست اصلاحات.
  22. " زمینه گرایی در طراحی شهری"؛ اولین همایش ملی معماری و شهر پایدار، دانشگاه شهید رجایی تهران، 21و22 آبان 1391
  23. " طراحی خلاقانه زیست محیطی در فضاهای شهری"؛ اولین همایش ملی معماری و شهر پایدار، دانشگاه شهید رجایی تهران، 21و22 آبان 1391
  24. بازشناسی سبزه میدان به عنوان الگوی برای ایجاد گره های پیاده مدار شهری، همایش فضاهای عمومی شهری، دانشگاه هنر تهران، ارائه بصورت پوستر
  25. رابطه نام فضای شهری و هویت آن، همایش فضاهای عمومی شهری، دانشگاه هنر تهران، ارائه بصورت پوستر
  26. گردشگری مذهبی راهبردی در توسعه پایدار شهری ، کنگره بین­المللی امامزادگان، دانشگاه اصفهان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، پذیرش چکیده، شهریور 1392، مشترک با دکتر مصطفی بهزادفر
  27. "شهرسازی زیرزمینی با رویکرد پدافندغیرعامل"، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، تهران 1392، پذیرش و ارائه اصل مقاله.
  28. "تبیین رابطه حمل و نقل زیرزمینی و توسعه شهری پایدار"، سیزدهمین کنفرانس بین­المللی حمل و نقل و ترافیک، سازمان ترافیک، شهرداری تهران، 6 و 7 اسفند 1392
  29. The importance of environmental qualities in children's mental health, 6th international congress of child and adolescent Psychiatry, Tabriz, 17-19 September 2013, Iranian academy of child and adolescent Psychiatry.
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.