اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : جواد ایمانی شاملو

  گروه آموزشی : ربع شهرسازی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی : 232
  تلفن : 04135541811
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1402/08/28
   
  Imani Shamloo, J., & Rafieian, M. (2022). Spatial Segregation in Tehran: A Curse of an Oil-Led Economy in the Context of Globalization. Journal of Urban Planning and Development148(2), 05022012. https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000827
  Imani Shamloo, J., & Rafieian, M. (2022). Spatial Segregation in Tehran: A Curse of an Oil-Led Economy in the Context of Globalization. Journal of Urban Planning and Development148(2), 05022012.
  Imani Shamlou, J., & Rafieian, M. (2018). Role of oil-based economic components in spatial transformations of Tehran and Tabriz metropolises. Political Spatial Planning1(1), 1-9.
  Imani Shamlou, J., Rafeian, M., & Dadashpour, H. (2016). Urban Speculation and Spatial Segregation (Analysis of Spatial Evolution of Tehran Metropolis in the Context of Oil-Based Economy). Geopolitics Quarterly12(41), 104-135.
  Imani Shamlou, J., & Rafeian, M. (2016). The power and redefinition of urban planning theory (with an emphasis on the perspective of the political economy of space). Farsi), Strategic Quarterly80(1), 287-319.
  Kheyroddin, R., Foruhar, A., & Imani, J. (2014). Purposeful Development of Metro Stations: From Spatial Segregation to Urban Integration in Tehran Metropolis Case Studies: Shari'ati and Shohada Metro Stations. The monthly scientific journal of Bagh-E Nazar10(27), 15-26.
  IMANI, S. J., & SAREMI, H. (2013). REFLECTION OF GOVERNMENTAL SYSTEMS INTELLECTUAL PRINCIPLES IN URBAN PLANNING FIELD “BY ANALYTIC STUDY OF THE SOCIAL AND LIBERAL SYSTEMS”.
  Kheyroddin, R., Imani, J., & Forouhar, A. (2013). An Analysis of Spatial Consequences of Urban Management Measures in Old and New Sections of the Metropolis of Tabriz.
  Kheyroddin, R., Imani, J., & Forouhar, A. (2013). Consequence Analysis of Spatial Evolution Management in Tabriz Metropolis;“Urban Expanding & Inner City Degradation (1986-2011)”.
  KHEYRODDIN, R., TAGHVAEA, A. A., & IMANY, S. J. (2012). Spatial Evolution Analysis of Metropolises Associated with Changes in Oil Prices (Case Study: Tabriz Metropolis).‎
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.