اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : فرزین حق پرست

  گروه آموزشی : ربع فناوری معماری
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1374
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : معماری و شهرسازی
  محل تحصیل : Cardiff-UK
  تاریخ تولد : 1346
  خط داخلی : 200
  تلفن : 04135541090
  فاکس : 04135539200
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1401/04/08
  سامانه علم سنجی
   
  -شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانه‌ای معماری (مطالعه موردی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز)، نشریه معماری و شهرسازی ایران دانشگاه علم و صنعت، 1400
  -اثرات زیست‌محیطی استفاده از بتن و آجر و چوب در ساختمان‌سازی بر مصرف انرژی و آزادسازی کربن؛ مطالعه موردی شمال-غرب ایران، تحقیقات جغرافیا، دوره 36 شماره 3، 1400
  -هستی شناسی معماری خانۀ ایرانی با توجه به سبک زندگی دینی (پژوهش موردی: مفهوم خلوت در مسکن طلاب شهر قم)، پژوهشهای هستی شناختی ، 1399
  -تحلیلی بر سیر تحول فضاهای تجاری معاصر شهر تبریز با تاکید بر بازار سنتی، پژوهش های بوم شناسی شهری، 1399

  -بررسی تاثیر سبک زندگی بر سازمان فضایی خانه های روستای تاریخی توریستی نمونه موردی: روستای کندوان از توابع استان آذربایجان شرقی، فصل نامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1399
  روند شکل گیری و توسعه بازار تاریخی تبریز در بستر مشارکت اجتماعی بعد از زلزله  1194 ه ق
  -بررسی عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی: مطالعه کیفی در مناطق شهری ایران، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1399
  -بررسی تاثیرات مولفه های هویت مکان بر حس تعلق به مکان در بازار تاریخی شهر تبریز، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، 1398
  - تاثیر مولفه های هویت مکان بر حس تعلق به مکان؛ مطالعه بازار تاریخی تبریز، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، دوره 34، شماره 3، تابستان 1398.
  - روند شکل گیری و توسعه بازار تاریخی تبریز در بستر مشارکت اجتماعی بعد از زلزله 1194 ه.ق.، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 9، شماره 4، شماره پیاپی 36، صفحات 535-517، پاییز 1398.
  -مدیریت مجموعه میراث جهانی بازار تاریخی تبریز با تکیه بر مشارکت مردمی، نشریه مدیریت شهری، شماره پیاپی50، 1397
  -ارزيابي اثرات زيست محيطي ساختمان با استفاده از سامانه جاي پاي بوم شناختي، شریه مسکن و محیط روستا، دوره36 شماره 160، 1396
  -بررسی
  تطبیقی رفتار حرارتی پوستۀ خارجی مساجد سنّتی و معاصر در شهر تبریز، فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی، سال 3 شماره 2، 1396
  -بررسی
  تطبیقی اختلاف رفتار حرارتی مصالح پیش ساخته سازی گنبد  در اقلیم گرم و خشک ایران (نمونه موردی: شهر یزد و اصفهان)، فصل نامه پژوهش های معماری اسلامی، شماره 12، پائیز 1395
  -سنجش
  کیفی نور در فضاهای عبادی شهری با رویکرد معنویت بخشی به فضا؛ نمونه موردی: مساجد شبستانی دوره قاجاریه بازار شهر تبریز، مدیریت شهری، شماره44، پائیز 1395
   
  -An Optimal Model for Designing and Executing Windows in Tabriz Residential Buildings to Reduce Energy Consumption,  Iranian Journal of Energy and Environment (IJEE), Volume 13 Issue 1, 2022
  -Optimization of Thermal Performance of Windows in Intermediate Housing in Cold and Dry Climate of Tabriz, Iranian Journal of Energy and Environment (IJEE), Volume 12 Issue 4, 2021 
  - Investugating on Evolution of Window from Qajar to Pahlavi Era in Tabriz, Ganjei-Zade House with Heat Dissipation Approach, Iranian Journal of Energy and Environment (IJEE), Volume 12 Issue 3, 2021 
  -Comparative Life Cycle Analysis of Low Energy-consuming Materials, Case Studies: Concrete, Brick, Wood, System Boundary: Cradle to Gate, Iranian Journal of Energy and Environment (IJEE), Volume 12 Issue 1, 2021 
  -Providing an Optimal Execution Model for Windows Based on Glazing to Reduce Fossil Fuel Consumption (Case Study: Asman Residential Complex of Tabriz), Iranian Journal of Energy and Environment (IJEE), Volum 11 No4, 2020
  - An early-stage design optimization for office buildings’ façade providing high-energy performance and daylight, Indoor and Built Environment, 2019
  - Comparative study of the factors affecting the generativity of office spaces, Frontiers of Architectural Research 8 (1), 2019
  - EVALUATING ENVIRONMENTAL IMPACTS OF BUILDINGS USING ECOLOGICAL FOOTPRINT APPROACH, HOUSING AND RURAL ENVIRONMENT 36, 2018
  - Comparative study of the factors affecting the generativity of office spaces, Journal of Frontiers of Architectural Research, 2018
  - Optimum Form and Placement of Urban Blocks to Maximize the Use of Solar Energy – A Case Study, International Journal of Optimization Civil Engineering 2017;
  - Practical Step towards Sampling in Qualitative Research; Focused on Grounded Theory, Urban management Journal No.46, 2017
  - Qualitative Daylight Measurement in the Urban Religious spaces with the Emphasis on Enhancing Spirituality in Place; A case study: SHABESTANI Mosques of Qajar Era in Tabriz Bazar, Urban Management Journal No.44, 2016
  - Light Dignity in Ayat al-Nur; Qualitative principles of (natural) light based on Quranic texts for application in contemporary Religion spaces, Urban Management Journal No43, 2016
  - Propose of movement pattern for curved retractable roofs with using of movable bars, Naqshe Jahan Journal No 6,
  2016
  - Mutual Impact of the Religious Music and Architecture of Qajar Era in the Evolution of the Islamic Collective Spaces, Naghshe Jahan Journal, No 3, 2015
  - Daylighting and Daylight Simulation, International journal on technical and physical problems of engineering, 2014
  - SIMULATION IN THE BULDING DESIGN PROCESS, International journal on technical and physical problems of engineering, 2014
  - Investigation of dynamic Spaces and Robotic Architecture, International Conference on Adaptation and Movement in Architecture(ICAMA), Canada, Toronto, 2013
  - Toward Ecological Sustainability via Parametric Design, Sevilla- Spain, Sep. 2013
  - World Conference on Art, Design and Education, Turkey 2012
  - Evaluation of Adaptive Reuse toward Sustainability, Case of Nowbar Public Bath in Tabriz as an Educational sample,
  - Product-Service Systems as an Approach to the Client Satisfaction, The Third International Conference on Productivity and Quality Management In the Face of Globalization, Tehran-Iran 2011
  - Interdisciplinary Status of Architectural Research; Problems and solutions, National Conference of Art Research, Tabriz Islamic Art University, Tabriz 2010,
  - Evaluating psychological effects of climatic factors in educational environments, PLEA 2008 – 25th Conference on Passive and Low Energy Architecture, Dublin 2008
  - A modern use of cooling systems being used in Iranian traditional wind-catcher (Ba'd-gir), PLEA 2008 – 25th Conference on Passive and Low Energy Architecture, Dublin 2008
  - 25th Conference on Passive and Low Energy Architecture, Dublin 2008,
  - An Investigation to Design Strategies of Traditional Zero-Energy Water Reservoir Buildings in Iran: An Outlook to Innovative Passive Cooling System, PLEA 2008
  -Comparative Evaluation of Sustainability in the Buildings Adapted to New Uses and Their Interaction with the Users and the Environment, PLEA2007 - The 24th Conference on Passive and Low Energy Architecture, Singapore 2007
  - Sustainability of Climate-Sensitive Elements in Hot-Arid Regions, the Third International Renewable and Clean Energy Conference, Yerevan 2007
  - Investigation of Buildings’ Efficiency in Case of Adaptive Reuse, International Symposium Toward the Formation of Theory in the Built Environment, The University of Salford, UK 2006
  - The Role of Incident Solar Radiation in Performance analysis and Form generation in buildings, Welsh school of Architecture Conference, Cardiff University, UK 2005
  - The Optimization of Stadium Roof Glazing for Cost and Solar Access Using Built Form Generation Based on Performance-Optimised Solutions to Tightly Defined Design Problems, PLEA 2004, Eindhoven Netherlands 2004
  - Site Obstructions and the Optimization of Solar Collector Angles, Cardiff University, UK 2004
  - Energy Conscious Design in Building, Computer-Optimised Solution for Fuel conservation in Buildings, Fuel conservation conference, Tehran, 2003
  - The Development of Computer-Optimized Solutions to Tightly Defined Design Problems, In Proceeding of Welsh School of Architecture, Conference Proceedings, Cardiff University, UK. 2003
  - Optimization of Tightly Defined Design Problems for Architects, Welsh School of Architecture, Conference proceedings, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom 2002
  - “ECOTECT” The Complete Environmental Design Tool .In Proceeding of Birmingham University, United Kingdom. 2002
  -  Energy conscious design in architectural” Welsh school of architecture, Cardiff University, United Kingdom, 2001
  - “The Analyse of The Ghadaki Building's Renovation , Five Phase Research Report, Sahand University of Tech, Tabriz, 1998.
   
   

  تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

  کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.