تاریخ : يکشنبه 17 مرداد 1400
کد 100

مجله فرهنگ معماری و شهرسازی دانشکده معماری

مجله فرهنگ معماری و شهرسازی دانشکده معماری در سامانه نشریات معتبر علمی وزارت علوم نمایه گردیده استتبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.