تاریخ : پنجشنبه 18 شهريور 1400
کد 108

اطلاعیه در مورد واکسیناسیون

اطلاعیه در مورد واکسیناسیون
به اطلاع آن دسته دانشجویانی که به هر نحوی نتوانسته اند کارت دانشجویی خود را تحویل بگیرند یا از طرف آموزش آماده نشده است میرساند: با مراجعه به کارتابل دانشجویی و طی فرآیند زیر، از قسمت کارتابل نامه، مهر و امضا شده گواهی خود را دریافت نموده و با این گواهی به مراکز واکسیناسیون مراجعه نمایند. 
تائید اداره آموزش - پرکردن قسمت مقصد بنام واکسیناسیون بهداشت -اشتغال به تحصیل - درخواست ها - قسمت مکاتبات ادارای - کارتابل دانشجویی

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.