تاریخ : پنجشنبه 25 شهريور 1400
کد 109

نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

کسب رتبه ب نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی با صاحب امتیازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 در ارزیابی سال 1399، موفق به کسب رتبه ب شد.

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.