تاریخ : يکشنبه 12 دي 1400
کد 122

آخرین مهلت تحویل پایان نامه های کارشناسی ارشد

زمان تحویل پایان نامه و اخذ مجوز دفاع
به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند:
آخرین مهلت ارائه پایان نامه  30بهمن 1400 بوده و آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع 5 اسفند 1400 می باشد. 
شروع زمانبندی برنامه دفاع از 7 اسفند 1400 می باشد.


مراحل دفاع از پایان نامه 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.