تاریخ : يکشنبه 29 خرداد 1401
کد 144

اصلاحیه برنامه زمانبندی مصاحبه متقاضیان دکتری 1401

برنامه زمانبندی
به اطلاع متقاضیان دکتری 1401 می رساند،برنامه زمانبندی مصاحبه به شرح زیر می باشد:

معماری اسلامی

شهرسازی اسلامی

 
لازم به ذکر است با توجه به اینکه مصاحبه برای دو روز پیش بینی شده بود، کسانی که نام خانوادگی آنها از ع تا ی می باشد و به هردلیلی روز شنبه نمی توانند در محل مصاحبه حاضر شوند، روز یکشنبه 5 تیر ماه ساعت 9 صبح حضور خود را به دفتر دانشکده اعلام نمایند.
** متقاضیان محترم حتما موقع مصاحبه یک نسخه از رزومه خود را به همراه داشته باشید**

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.