تاریخ : يکشنبه 5 تير 1401
کد 146

زمانبندی مصاحبه متقاضیان دکتری 1401(استعداد درخشان)

استعداد درخشان
به اطلاع متقاضیان مصاحبه استعداد درخشان دکتری 1401 می رساند: زمان مصاحبه برای متقاضیان رشته معماری اسلامی سه شنبه 7 تیرماه ساعت 08:30 صبح و برای متقاضیان رشته شهرسازی اسلامی، چهارشنبه 8 تیرماه  ساعت 10:00 صبح می باشد.

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.