تاریخ : سه شنبه 29 شهريور 1401
کد 155

جدول زمانبندی دفاع کارشناسی ارشد-1401

ارشد

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.