تاریخ : شنبه 30 مهر 1401
کد 156

دفاع از پایان نامه

دفاع از پایان نامه خانم نسرین محسن حقیقی دانشجوی دکتری رشته شهرسازی اسلامی
عنوان پایان نامه: تبیین مدل تحلیلی متغیرهای سازمان کالبدی موثر بر کیفیت منظر صوتی در خیابان های شهری(نمونه موردی: خیابان امام، محدوده باغ گلستان تا میدان منصور تبریز)
اساتید راهنما: آقای دکتر عباس غفاری- سرکار خانم دکتر آیدا ملکی
داوران داخلی: آقای دکتر محمدتقی پیربابایی- آقای دکتر یاسر شهبازی
داوران خارجی: آقای دکتر جمال خداکرمی- آقای دکتر محمود قلعه نویی
زمان: روز دوشنبه به تاریخ 1401/08/02 ، ساعت 12 سالن معمارعلی تبریزی

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.