تاریخ : دوشنبه 9 آبان 1401
کد 159

مایه آبروی ایران

سخنرانی مقام معظم رهبری به تاریخ 1401/07/27

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.