تاریخ : دوشنبه 28 آذر 1401
کد 167

کسب عنوان شایسته تقدیر برای کتاب"الگوهای هندسی اسلامی، توسعه تاریخی و روش های سنتی ساخت"

توسط دکتر نژاد ابراهیمی و مهندس عزیزپور

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.