تاریخ : يکشنبه 22 مرداد 1402
کد 197

کسب رتبه علمی ب نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

دریافت رتبه علمی

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.