تاریخ : يکشنبه 29 مرداد 1402
کد 200

آزمون جامع شهریور1402

دانشجویان دکتری
به اطلاع آندسته از دانشجویان دکتری که امکان شرکت در آزمون جامع را دارند می ساند:
جهت شرکت در آزمون، مجوز خود را تا 1402/06/04 از اداره آموزش تهیه نموده و به دفتر دانشکده تحویل نمائید، تا امکان برنامه ریزی مناسب برای آزمون فراهم شود. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور به درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.