تاریخ : چهارشنبه 5 مهر 1402
کد 205

لیست دانشجویانی که درس علم و هنرشهرسازی آنها حذف گردید

حذف درس

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.