تاریخ : سه شنبه 19 آذر 1398
کد 39

کارگاه موسیقی گردشگری ایران

برگزاری کارگاه موسیقی گردشگری ایران توسط دانشکده

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.