تاریخ : دوشنبه 5 اسفند 1398
کد 46

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی که فرم درخواست دفاع تحویل داده اند:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی که فرم درخواست دفاع تحویل داده اند:

با توجه به شرایط پیش آمده کنونی مقرر گردید استثنائا در نیمسال جاری تحویل ماکت ضرورتی نخواهد داشت و سایر مدارک بصورت فایل pdf با وضوح کافی تا ساعت ۲۴چهاردهم اسفند ماه جاری به آدرس ایمیل زیر ارسال گردد.
ArcUrb.ug@gmail.com

لازم به ذکر است در ارسال فایل باید به موارد ذیل توجه شود:

موضوع ایمیل: شماره دانشجویی

رونوشت Cc به استاد راهنما

روی هیچکدام از مدارک اسم دانشجو و استاد راهنما ذکر نگردد ( طبق دستورالعمل نقشه ها و مدارک پایان نامه های فیزیکی)

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.