تاریخ : سه شنبه 26 فروردين 1399
کد 50

برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان بایستی فایل پایان نامه خود را قبل از تاریخ دفاع به داورهای محترم ارسال نمایند
دانشجویان محترم میتوانند برنامه دفاع را از اینجا دانلود نمایند

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.