تاریخ : سه شنبه 3 تير 1399
کد 56

درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات

حذف ترم بدون احتساب سنوات

پیرو مصوبه آخرین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مبنی بر مجوز حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان کارشناسی ارشد ترم 4 و پس از آن ، به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال جاری فقط واحد پایاننامه را اخذ کرده اند و متقاضی استفاده از این مصوبه می باشند می رساند، تقاضای خود را طی فرم الصاقی حداکثر تا 31 تیر ماه به ایمیل  postgrad.tabriziau@tabriziau.ac.ir ارسال نمایند. 

دانشجویان ترم 4 و پس از آن که در نیمسال جاری بغیر از واحد پایاننامه، واحد درسی نیز اخذ کرده اند، جهت ارسال تقاضا می بایست منتظر ثبت نمرات واحدهای درسی خود باشند.

فرم حذف ترم بدون احتساب سنوات

 

تبریز - میدان ساعت - خیابان مصلی - دانشکده معماری و شهرسازی

کد پستی : 5137753497   تلفن: 35539207-041   دورنگار :35539200-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.